LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kes kelimesini içeren 305 kelime bulundu...

adem-i delil-i sübut

 • Kesin bir delilin bulunmaması.

ahkam-ı kat'iye / ahkâm-ı kat'iye

 • Kesinleşmiş hüküm ve esaslar.

akıncı

 • Keşif, yağma ve tahrib kasdıyla ecnebi memleketlere akın yapan kişi. Akıncılık, Osman Bey zamanında başlamıştır.

alat-ı katıa / âlât-ı katıa

 • Kesici âletler.

alet-i katıa / âlet-i katıa

 • Kesici âlet.

amir-i mutlak / âmir-i mutlak

 • Kesin emir sahibi olan, mutlak emredici, Allah.

asar-ı kat'iye / âsâr-ı kat'iye

 • Kesin delil ve eserler; Peygamber Efendimizden (a.s.m.) geldiğinde şüphe bulunmayan doğru haberler.

ayat-ı kat'iye / âyât-ı kat'iye

 • Kesin âyetler.

ayat-ı kàtıa / âyât-ı kàtıa

 • Kesin âyetler, deliller.

aynülyakin / aynülyakîn / عين اليقين

 • Kesin, kesin bilgi. (Arapça)

azm-i kat'i / azm-i kat'î

 • Kesin karar, kat'î azim.
 • Kesin azim ve ciddî gayret.

batik

 • Keskin.

belet

 • Kesilmek, inkıtâ.

belt

 • Kesmek.

berahin / berâhîn

 • Kesin deliller, güçlü kanıtlar.

berahin-i akliye-i kat'iye / berâhin-i akliye-i kat'iye

 • Kesin aklî deliller.

berahin-i kat'iye / berâhîn-i kat'iye

 • Kesin burhanlar, kuvvetli deliller.

berahin-i kàtıa

 • Kesin deliller.

berran

 • Kesen, kesici, keskin. (Farsça)

betl

 • Kesmek, kat'etmek.

betle

 • Kesilmiş, maktû.

bi'l-yakini'l-kat'i / bi'l-yakîni'l-kat'î

 • Kesin bilgiye dayanarak.

bilainkıta / bilâinkıtâ / بلاانقطاع

 • Kesintisiz, aralıksız. (Arapça)

bilyakin / bilyakîn

 • Kesin kanaat ile.
 • Kesin bir bilişle.

bürhan

 • Kesin delil, hüccet.

burhan-ı kat'i / burhan-ı kat'î

 • Kesin delil.

burhan-ı kàtı

 • Kesin delil.

burhan-ı kàtı'

 • Kesin delil.

bürhan-ı mantıki / bürhan-ı mantıkî

 • Kesin kaziyelerden teşkil ettirilen kıyasa, bürhana denir.

büride / bürîde / بریده

 • Kesilmiş., (Farsça)
 • Kesik. (Farsça)

bürran / bürrân / بران

 • Keskin, kesici. (Farsça)
 • Keskin. (Farsça)

cebr-i kat'i / cebr-i kat'î / جَبْرِ قَطْع۪ي

 • Kesin bir zorlama.

cevab-ı kat'i / cevab-ı kat'î

 • Kesin cevap, karşılık.
 • Kesin ve kat'i söz, kesin cevap.

cezm / جزم / جَزْمْ

 • Kesinlik, şüphesizlik.
 • Kesin karar.
 • Kesin karar. (Arapça)
 • Cezm etmek: Kesin karar vermek, kesin olarak niyetlenmek. (Arapça)
 • Kesin karar.

cezmen

 • Kestirip atmak sûretiyle.

cezmiyet

 • Kesin kararlılık, azimli olma.
 • Kesin kararlılık.

cezz

 • Kesmek, biçmek.

cinayet ve ictinadan himayet etmek

 • Kesilme ve mevyelerin toplanma teklikesine karşı korumak.

cüraz

 • Keskin.

cüzaz

 • Kesilmiş ve parçalanmış olan şey.

dehdak

 • Kesmek. Kat'.

dehmak

 • Kesmek, kat'.

delail-i kat'iye / delâil-i kat'iye

 • Kesin deliller.

delail-i katıa / delâil-i katıa

 • Kesin ve şüphesiz deliller.

delil-i kat'i / delil-i kat'î

 • Kesin delil.

delil-i katı

 • Kesin delil.

delil-i kàtı'

 • Kesin delil.

derçin resmi

 • Kesilen hayvanlardan alınan bir cins vergi.

edille-i katıa / edille-i kâtıa

 • Kesin deliller.

efzuni / efzunî

 • Kesret, çokluk, fazlalık, ziyadelik. (Farsça)

ekid / ekîd / اكيد

 • Kesin. (Arapça)

ekiden / ekîden / اكيدا

 • Kesinlikle. (Arapça)

elbette

 • Kesinlikle.

esasat-ı kat'iye / esâsât-ı kat'iye

 • Kesin esaslar.

evamir-i kat'iye / evâmir-i kat'iye

 • Kesin emirler.

evamir-i mutlaka / evâmir-i mutlaka

 • Kesin emirler.

fatm

 • Kesmek.

faysal

 • Kesin hüküm; karmaşık bir meseleyi kesin hatlarıyla çözümleme, yanlışı doğrudan ayırma.

feraset / ferâset / فِرَاسَتْ

 • Keskin anlayış.

ferman

 • Kesin emir, hüküm, bildiri.

ferman-ı kat'i / ferman-ı kat'î

 • Kesin ferman, buyruk.

fesafis

 • Kesmez kılıç.

fütar

 • Kesmez kılıç.

gabise / gabîse

 • Keş ile karıştırılmış yağ.

galebe-i kat'iye

 • Kesin galibiyet, zafer.

gasn

 • Kesmek.

gayr-ı mekşuf

 • Keşfedilmemiş.

gayr-ı münkatı

 • Kesintisiz, kopma olmaksızın.

gayr-ı münkatı'

 • Kesintisiz.

hakikat-i kat'iye

 • Kesin gerçek, doğru.

hakikat-i kàtıa

 • Kesin gerçek.

hakk-ı keşf

 • Keşif hakkı.

hamz

 • Keskinlik, katılık, şiddet. Metinlik, sağlamlık.

hancer-i bürran

 • Keskin hançer.

haza'

 • Kesme, yarma, ameliyat.

hazik / hazîk

 • Kesilmiş olan.

hazım

 • Kesici, kesen.

hazim / hazîm

 • Keskin kılıç.

helak-i mutlak / helâk-i mutlak

 • Kesin yok oluş.

heman / hemân

 • Kesin olarak; daima.

hemyan

 • Kese, torba, çanta, dağarcık. (Farsça)

herise

 • Keşkek yemeği.

hezhaz

 • Keskin kılıç.

hezzam

 • Keskin.

hezzuz

 • Keskin.

hüccet-i kàtı'

 • Kesin, şüphesiz delil.

hüccet-i katıa

 • Kesin delil.

hüccet-i kàtıa

 • Kesin delil.

husam

 • Keskin kılıç.

hüsam

 • Keskin kılıç.

husame

 • Keskinlik.

hütame

 • Kesinti, kırpıntı. Parça.

ibha

 • Kesilme, inkıtâ'.

ibtat

 • Kesmek. Kat'etmek.

ibtita'

 • Kesilme, inkıta'.

ihbarat-ı kat'iye / ihbârât-ı kat'iye

 • Kesin haberler.

ihdad

 • Keskinleştirme.

ihtimal-i kat'i / ihtimal-i kat'î

 • Kesin ihtimal, olabilirlik.

ihtiyac-ı kat'i / ihtiyac-ı kat'î

 • Kesin ihtiyaçlar.

ikan / îkan

 • Kesin biliş.

ill

 • Keskinlik veya parlaklık mânasından alınmış olup; feryat, yemin, ahid ve karâbet mânalarına gelir. İbrânice "il", ilâh demek olduğu da söylenmiştir.

imha

 • Keskinletme, bileme.

incizaz

 • Kesilme.

inhidam-ı kat'iye

 • Kesin hezimet, bozulma.

inkıta / inkıtâ / انقطاع

 • Kesilme, sona erme.
 • Kesilme.
 • Kesilme, tükenme, tıkanma.
 • Kesilme, kesintiye uğrama. (Arapça)

inkıta' / inkıtâ' / اِنْقِطَاعْ

 • Kesilme.

insıram

 • Kesilme, kesilip ayrılma.

irşad-ı feth-i keşif / irşâd-ı feth-i keşif

 • Keşif ve fetih yolunu gösterme, keşfe başlarken rehberlik etme.

isbat / isbât / اِثْبَاتْ

 • Kesin olarak ortaya koyma.

işhaz

 • Keskinleştirme, bileme.

istiklaliyet-i mutlaka / istiklâliyet-i mutlaka

 • Kesin ve sınırsız bağımsızlık.

istikşaf / istikşâf / استكشاف

 • Keşif çalışması yapma. (Arapça)

ıstılam

 • Kesme, koparma.

itikad-ı cazim / itikad-ı câzim

 • Kesin inanç, inanma.

iz'an-ı yakin / iz'ân-ı yakîn

 • Kesin delile dayalı olan sağlam inanç.

izafet-i maktu'

 • Kesik tamlama. Terkib-i izafet-i maktu'da denir. Esre'yi kaldırmağa da fekk-i izafet denir. Yani izafetin kaldırılması demektir. Meselâ: Câme-hâb : Yatak. Câme-i hâb : Uyku elbisesi. Ser-rişte : İp ucu, vesile, tutamak. Ser-i rişte : İpin ucu.

kaide-i mukarrere

 • Kesinleşmiş kural.

kalm

 • Kesmek.

kalpak

 • Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık.

kanaat-i kat'i

 • Kesin kanaat.

kanaat-ı kat'iye

 • Kesin kanaat, inanma.

kanaat-i kat'iye / kanaat-i kat'îye

 • Kesin kanaat.

kaş / kâş / كاش

 • Keşke. (Farsça)

kasib / kâsib

 • Kesbeden, kazanan, kazanmak için çalışan, kazanç sahibi.

kasid / kâsid

 • Kesat olan, sürümü olmayan.
 • Kesat olan, eksik olan, verimsiz olan.

kaşif / kâşif / كاشف / كَاشِفْ

 • Keşfedici, açığa çıkarıcı.
 • Keşfeden, bulan, meydana çıkaran.
 • Keşfeden.
 • Keşfeden. (Arapça)
 • Keşfedici.

kaşki / kâşki / كاشكى

 • Keşke. (Farsça)

kasl

 • Kesmek.

kat

 • Kesme, geçme.

kat' / قطع / قَطْعْ

 • Kesme.
 • Kesme.

kat'an / قطعا

 • Kesinlikle, kesin olarak.
 • Kesinlikle. (Arapça)

kat'en / قطعا

 • Kesinlikle. (Arapça)

kat'i / kat'î / قطعى / قطعي / قَطْع۪ي

 • Kesin.
 • Kesin. (Arapça)
 • Kesin.
 • Kesin.
 • Kesin.

kat'i delil / kat'î delil / kat'î delîl

 • Kesin, şüphesiz delil.
 • Kesin delil. Âyet-i kerîmeler ve tevâtürle bildirilen mânâsı açık hadîs-i şerîfler.

kat'i kanaat / kat'î kanaat

 • Kesin inanma, razı olma.

kat'i senet / kat'î senet

 • Kesin delil.

kat'i surette / kat'î sûrette

 • Kesin olarak, kesinlikle.

kat'iyen / kat'îyen / قَطْعِيًا

 • Kesin olarak.
 • Kesinlikle.

kat'iyet / قطعيت / قَطْعِيَتْ

 • Kesinlik.
 • Kesinlik. (Arapça)
 • Kesinlik.

kat'iyet kesb etme

 • Kesinlik kazanma.

kat'iyetle

 • Kesin bir şekilde, şüphesiz.

kat'iyyen

 • Kesinlikle.

kat'iyyet

 • Kesinlik, kat'ilik.
 • Kesinlik, şüphesizlik.

kati / katî

 • Kesin.

kati' / kâti' / قاطع

 • Kesen, kesici. (Arapça)

katı'a

 • Kesen, kesici.

katıa

 • Kesin olan.

katiye / katîye

 • Kesin.

katiyen

 • Kesinlikle.

katiyet / katîyet

 • Kesinlik, şüphesizlik.
 • Kesinlik.

katiyyen / katîyyen

 • Kesinlikle.
 • Kesinlikle.

kazabe

 • Kesinti. Bağ ağacından ve diğer ağaçtan kesilen parçalar.

kaziye-i muhkeme

 • Kesinleşmiş hüküm, bir daha bozulamayacak karar.

kaziyye-i muhkeme

 • Kesin hüküm, değişmez ilke.

kemal-i iz'an / kemâl-i iz'an

 • Kesin bir şüphesizlik, tam bir inanç.

kemş

 • Kesmek.

kesbi / kesbî

 • Kesble ilgili.

keşf / كشف

 • Keşif, bulma, ortaya çıkarma. (Arapça)

keşf-i kat'i / keşf-i kat'î

 • Kesin keşif, mânevî âlemlerde bazı hakikatleri görme ve ortaya çıkarma.

keşfen

 • Keşf ederek.

keşfi / keşfî

 • Keşifle alâkalı.

keşfiyat / keşfiyât

 • Keşifler, bazı hakikatleri ortaya çıkarma, keşfetme hâlleri.
 • Keşifler.

keşfiyat-ı kat'iye

 • Kesinliğinde şüphe olmayan keşifler; mânevî âlemlerde bazı hakikatleri görme.

keşif / كشف

 • Keşfetme, bulma. (Arapça)

keşişane / keşişâne

 • Keşişe yakışır yolda. Papaza uygun şekil ve surette. (Farsça)

keşki

 • Keşke.

keşşaf / keşşâf

 • Keşfeden, açan, bulan.
 • Keşfedici, gizli olanı açığa çıkarıcı.

keth

 • Kesbetmek. Çalışmak, kazanmak. Amel ve sa'yetmek.

kısabe

 • Kesicilik, kasaplık.

kise / kîse

 • Kese.

kısmal

 • Kesmek.

kıssis / kıssîs

 • Keşiş. Papaz. Hristiyan din adamı.
 • Keşiş, papaz.
 • Keşiş.

kur'an-ı bahirü'l-burhan / kur'ân-ı bâhirü'l-burhan

 • Kesin, güçlü ve apaçık delillere sahip olan Kur'ân.

küsud

 • Kesad.

küşuf / küşûf

 • Keşifler, mânevî âlemlere ait bazı hakikatleri görme işlemleri.
 • Keşifler, açmalar, bulmalar.

kuvvet-i kat'iyet

 • Kesinlikten kaynaklanan kuvvet.

lataknetu / lâtaknetû

 • Kesmeyiniz.

layenkatı / lâyenkatı / لاینقطع

 • Kesintisiz.
 • Kesilmeksizin, aralıksız.
 • Kesintisiz, sürekli. (Arapça)

leyte

 • Keşke, ne olurdu.
 • Keşke.

lüzum-u kat'i / lüzum-u kat'î

 • Kesin gereklilik.

maddiyat-ı kesife

 • Kesif, şeffaf olmayan maddeler.

madih

 • Keskin.

mahrut-u nakıs / mahrût-u nâkıs

 • Kesik koni şeklinde.

mahşub

 • Kesilmeye elverişli olmadan kesilen ağaç.

makid

 • Kesilmeyen ve daimi olan.

maksus

 • Kesilmiş, kırpılmış.

makta

 • Kesit.

makta'

 • Kesilen yer, kesinti yeri, başlangıç yeri.

mazeret-i kat'i / mazeret-i kat'î

 • Kesin mazeret, özür.

mebtut

 • Kesilmiş ve ayrılmış.

mecburiyet-i kat'iye

 • Kesin zorunluluk.

meczum

 • Kesin karar verilmiş. Sonu cezimli olan kelime.

meczuz

 • Kesilmiş, münkatı'.

medih / medîh

 • Keskin.

meksube / meksûbe

 • Kesb edilen, irade dairesinde kazanılan şey.

meksuf

 • Kesafetli, sık ve çok olmuş. Koyu.

mekşuf / mekşûf / مكشوف

 • Keşfolunmuş, meydana çıkarılmış. Açık. Belli.
 • Keşfedilen, açılan.
 • Keşfedilmiş. (Arapça)

mertebe-i kat'iyet

 • Kesinlik derecesi.

mesail-i yakini / mesâil-i yakîni

 • Kesin bilgiye ait meseleler.

mihsal

 • Keskin kılıç.

mikta'

 • Kesecek âlet.

müdafaat-ı kat'iye

 • Kesin olan savunmalar.

muhakkak

 • Kesin, kesinlik kazanmış.
 • Kesin, gerçekleşmiş.

muhaşşim

 • Keskinliği dolayısıyla sarhoş edici şey.

mukarrer

 • Kesinlik kazanmış; hakkında şüphe olmayan mesele.

mukattaa

 • Kesilmiş, kesik, ayrı.

mükeyyes

 • Keselenmiş. Kese biçiminde toplanıp kalmış olan şey.

müncezir

 • Kesilen.

münfasım

 • Kesilmiş.

münkarız

 • Kesilmiş.

münkatı

 • Kesilen.

münkati'

 • Kesilen, kesik arkası gelmeyen, son bulan, süreksiz.

munsarım

 • Kesilen, kat edilen.

mür'ab

 • Kesilmiş, parça parça olmuş.

mürtemi / mürtemî

 • Keşif kolu. Karakol.

mütekatı

 • Kesişmiş, kesik kesik.

mütekatı'

 • Kesik kesik.

mütevatiren / mütevâtiren

 • Kesin ve şüphesiz bir haber olarak.

mutlak / مطلق

 • Kesin. (Arapça)

mutlaka / مطلقا

 • Kesinlikle.
 • Kesinlikle, zorunlu olarak, kayıtsız şartsız. (Arapça)

müzerreb

 • Keskin kılıç.

nah'

 • Kesme, boğazlama.

nass / نص

 • Kesin, tartışılmaz olan, âyet ve hadîs.
 • Kesinlik. (Arapça)

nass-ı kat'i / nass-ı kat'î

 • Kesin delil ve senet; Kur'ân ve sahih hadis gibi.

nassen

 • Kesin olarak.

nasuh / nasûh

 • Kesin, halis.

nesaik / nesâik

 • Kesilen kurbanlar. Nesîke kelimesinin çoğuludur.

nokta-i kat'iye

 • Kesin olan nokta.

nokta-i tekatu'

 • Kesişme noktası.

nüşare

 • Kesilen ağaçtan dökülen talaş, yonga.

razz

 • Kesmez âlet.

rehf

 • Keskinleştirmek, bilemek.

safa-yı sermedi ve cavidani / safâ-yı sermedî ve câvidânî

 • Kesintisiz ve pek güzel bir huzur, rahat.

şahid-i kat'i / şahid-i kat'î

 • Kesin şahit.

şahid-i katı

 • Kesin şahit.

şahid-i kàtı'

 • Kesin, şüphesiz delil.

şahz

 • Keskinleştirmek.

salm

 • Kesmek.

salma'

 • Kesmek.

sarahat-i kat'iye

 • Kesin açık mânâ.

sarim / sârim / صارم

 • Keskin. (Arapça)

şehadet-i kat'iye

 • Kesin şahitlik, kesin delil.

sekte

 • Kesinti, duraklama.

selhhane / selhhâne / سلخ خانه

 • Kesim yeri, mezbaha, salhane. (Arapça - Farsça)

sened-i kat'i / sened-i kat'î

 • Kesin senet, dayanak.

serati / seratî

 • Keskin.

seyf-i hadid

 • Keskin kılıç.

seyf-i sarim / seyf-i sârim

 • Keskin kılıç.

şiddetle

 • Kesin olarak. (Arapça - Türkçe)

sıyk

 • Kesif toz ve fena ter kokusu.

şühudi / şühudî

 • Keşfe ve görmeğe dair. Görünebilir olana ait ve mensub.

sukut-u mutlak

 • Kesin bir şekilde düşüş, alçalış.

sur

 • Keş parçası.

suret-i kat'iye

 • Kesin bir şekilde.

tafazzu'

 • Kesilmek.

tahzim

 • Kesmek.

takarrüş

 • Kesbetmek, almak, kazanmak.

takatu'

 • Kesilmek. Kesişmek.

takazzub

 • Kesilmek.

takti

 • Kesme, kesik kesik okuma.

takti'

 • Kesme. Kesilme. Parça parça etme. Parçalara bölme.

takzib

 • Kesmek.

tasmim / tasmîm / تصميم

 • Kesin karar. (Arapça)
 • Tasmîm ittihaz etmek: Karar almak. (Arapça)

tasmimat / tasmîmât / تصميمات

 • Kesin kararlar. (Arapça)

tatrir

 • Keskin etmek, keskinleştirmek.

tecazüm

 • Kesişmek.

tecrübe-i kat'iye

 • Kesin tecrübe.

tedabür

 • Kesişmek.

tehessüm

 • Kesilmek.

tehlike-i kat'iye

 • Kesin bir tehlike.

tekatu / tekatû

 • Kesişme.
 • Kesişme.

tekatu' / tekâtu' / تقاطع

 • Kesişme.
 • Kesişme. (Arapça)

tevali / tevâlî / توالى

 • Kesintisiz sürme, birbirini izleme. (Arapça)
 • Tevâlî etmek: Kesintisiz sürmek, birbirini izlemek. (Arapça)

tevezzül

 • Kesilmek.

tezkir-i müsellemat / tezkir-i müsellemât

 • Kesin esasları hatırlatma.

tezrib

 • Keskinletmek.

tig-i bürran / tîg-i bürran

 • Keskin kılıç.

udube

 • Keskinlik.

umur-u mukarrere

 • Kesin hatlarıyla ortaya konulmuş meseleler, konular ve işler.

vakıat-ı kat'iye / vakıât-ı kat'iye

 • Kesin olarak meydana gelen vakıalar, olaylar.

vesile-i kat'iye

 • Kesin aracı.

vesile-i mutlak

 • Kesin aracı.

vücub / vücûb

 • Kesinlik, zorunlu olma.
 • Kesin olarak emredilme, farz kılınma.

vücub-u kat'i / vücub-u kat'î

 • Kesin zorunluluk; kesin ve şüphesiz farz oluş.

vücud-u ebter

 • Kesik, sona ermiş varlık; kendisiyle Rabbi arasındaki bağı kesen varlık.

vücup

 • Kesinlik, gereklilik.

ya leyte

 • Keşke, ne olurdu.

yakin / yakîn / یقين

 • Kesin bilgi. (Arapça)

yakin ehli / yakîn ehli

 • Kesin ve doğru bilgi sahipleri.

yakin-i ilmi / yakîn-i ilmî

 • Kesin ve sağlam bilgi.

yakin-i imani / yakîn-i imanî

 • Kesin ve şüphesiz iman.

yakinen / yakînen / یقينا

 • Kesin ve şüphesiz olarak.
 • Kesin olarak. (Arapça)

yakiniyet

 • Kesinlik, şüphesizlik; yakîn ile kesin olarak bilinme durumu.

yaleyte / yâleyte / یا ليت

 • Keşke. (Arapça)

ye's-i mutlak / يَأِسِ مُطْلَقْ

 • Kesin ümîdsizlik.

zanni / zannî

 • Kesin olmayan, zanna dayalı.

zarar-ı mutlak

 • Kesin ve tam zarar.

zaruret-i kat'iye

 • Kesin zorunluluk ve mecburiyet.

zaruriyet-i kat'iye

 • Kesin bir zorunluluk.

zebayıh / zebâyıh

 • Kesilecek kurbanlık hayvanlar. Kurban edilmiş, kurban olarak kesilmiş hayvanlar.

zebh

 • Kesme, boğazlama. Kurban kesme. (Boğazlanmış veya boğazlanacak hayvana da "zebiha" denir.)
 • Kesme, boğazlama.
 • Kesme, boğazlama.

zebih / zebîh / ذبيح

 • Kesilmiş hayvan, boğazlanmış. (Arapça)

zebiha / zebîha

 • Kesilecek hayvan.

zemahşeri / zemahşerî

 • Keşşaf isimli ünlü tefsiri yazan islâm âlimi.

zerm

 • Kesilmek.