LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ker kelimesini içeren 66 kelime bulundu...

acür

 • Kerpiç, tuğla, kiremit.

bezaga

 • Kertenkele, keler. (Farsça)

dabb / dâbb

 • Kertenkele.

defaat / defaât / دفعات

 • Kerreler, def'alar. Müteaddid.
 • Kereler, defalar. (Arapça)

ezvak-ı keramet

 • Kerametin zevkleri.

fehil / fehîl

 • Kerim, cömert adam. Ulu ve kuvvetli kimse.

feyz-i keramet

 • Kerametin feyzi, bereketi.

gataye

 • Kertenkeleden büyük bir hayvan.

geylani / geylânî

 • Kerametleriyle ünlü büyük bir velî.

haşeb

 • Kereste imâlinde kullanılan kalın ve kuru ağaç.

hehca'

 • Kerim, cömert kimse.

hırtit

 • Kereviz.

hışt-zen

 • Kerpiç veya tuğla yapan kimse. (Farsça)

istikrah / istikrâh

 • Kerih ve kötü görmek, tiksinmek bir şeyi beğenmemek, bir şeyi zorla yapma.

istikram

 • Kerem ve lütuf isteme.

kan-ı kerem / kân-ı kerem

 • Kerem, lütuf ve ihsan menbaı.

karban / kârban / kârbân / كاربان

 • Kervan. (Farsça)
 • Kervan.
 • Kervan. (Farsça)

karban-saray / kârban-saray

 • Kervansaray. Şehirlerde veya yol üzerlerinde kervanların ve yolcuların gecelemelerine mahsus büyük han. (Farsça)

kargil / kârgil

 • Kerpiçten yapılmış bina. (Farsça)

kariban / kâriban

 • Kervan. (Farsça)

karvan / kârvan / كاروان

 • Kervan. (Farsça)

karvanseray / karvanserây / كاروان سرای

 • Kervansaray. (Arapça)

kaylule

 • Kerâhet vakti olmayan kuşluk vakti uykusu, öğle uykusu.

kelbetan

 • Kerpeten. (Farsça)

keler

 • Kertenkele cinsinden küçük bir hayvan.
 • Kertenkele.

keraheten

 • Kerahet olarak, makbul olmayarak, istenmiyerek.

keramat / kerâmât

 • Kerametler, velilerin olağanüstü işleri.
 • Kerametler; Allah'ın bir ikramı olarak, Onun sevgili kullarında görünen olağanüstü hâl ve fiiller.
 • Kerametler.

kerameten

 • Keramet olarak.

kerametkar / kerametkâr

 • Keramet gösteren.

kerametkarane / kerâmetkârâne

 • Keramet göstererek.
 • Kerametli bir şekilde.

kerametkarene / kerâmetkârene

 • Kerametli bir şekilde.

kerametli

 • Keramet sahibi; Allah'ın bir ikramı olarak verilen olağanüstü hal ve durumu gösteren kimse.

kerametvari / kerâmetvâri / kerâmetvârî

 • Keramet gösterir şekilde.
 • Keramet gibi.

keraste

 • Kereste. (Farsça)

kerefs / كرفس

 • Kereviz otu.
 • Kereviz. (Farsça)

keremkar / keremkâr

 • Kerem eden, ikram eden. Cömert, eli açık olan, bağışlayan. (Farsça)
 • Keremli.

keremkarane / keremkârâne

 • Keremlice.

keremnamdar / keremnâmdâr

 • Keremiyle tanınan.

keremperver

 • Kerem sâhibi. Eli açık, cömert. Mükrim. (Farsça)

kerim / kerîm

 • Kerem sahibi, cömert, ulu, büyük.
 • Kerem sahibi.

kerimane / kerîmâne

 • Kerim olana mahsus hâlde. Lutfederek. Kerime hâs bir suretde. (Farsça)
 • Kerimce.

kerimiyet / kerîmiyet

 • Kerîmlik.

kerrat

 • Kerreler. Defalar. Çarpım cetveli.

kütar

 • Kereviz.

lügeyza

 • Kertenkelenin bir yeri kazıp giderken bir tarafını da kazıp eğri çapraşık yollar yapması.

lütf u kerem

 • Kerem ve iyilik; iyilik ve yumuşaklıkla muamele; cömertlik, merhamet ve ihsan.

maal-kerahe

 • Kerih, çirkin, kötü olmakla beraber. Kerahetle beraber. Mekruh olarak.

maalkerahe / maalkerâhe

 • Kerahetle, çirkinlikle.

mekene

 • Kertenkele yumurtası.

mele-i a'la / mele-i a'lâ

 • Kerrubiyyun ve melâike cemaati. En yüksek hey'et. Melekler âlemi. Felekler ve unsurlar.

merrat

 • Kerrât. Kerreler. Birçok def'alar.

mirar

 • Kerreler. Def'alar.

mükerrem

 • Kerîm olan, kendisine değer verilen, saygıdeğer.

sahibkeramet / sâhibkerâmet / صاحب كرامت

 • Keramet sahibi. (Arapça - Farsça)

sarban / sârban / ساربان

 • Kervancı. (Farsça)

sefit

 • Keremli, cömert kimse.

silsile-i keramat / silsile-i kerâmât

 • Kerâmetler zinciri.

silsile-i keramet / silsile-i kerâmet / سِلْسِلَۀِ كَرَامَتْ

 • Kerametler zinciri, peş peşe gerçekleşen kerametler.
 • Kerâmet zinciri.

sırr-ı keramet

 • Keramet sırrı.

şule-i keramet / şûle-i keramet

 • Keramet ışığı, parıltısı.

susmar / sûsmâr / سوسمار

 • Kertenkele.
 • Kertenkele denen küçük bir hayvan. Keler. (Farsça)
 • Kertenkele cinsinden küçük bir hayvan.
 • Kertenkele. (Farsça)

telbin

 • Kerpiç kesmek.

ükrume

 • Kerem, bahşiş, lütuf.

vakt-i kerahet

 • Kerahet vakti; güneşin doğduğu, battığı ve tepede olduğu anlar.

zabb

 • Kertenkele, keler.

ze'r

 • Kerih görmek. İğrenmek. Nefret etmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın