LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kaz kelimesini içeren 83 kelime bulundu...

akar / عقار

 • Kazanç sağlayan mülk. (Arapça)

akarat / akarât / عقرات

 • Kazanç sağlayan mülkler, akarlar. (Arapça)

batt / بط

 • Kaz. (Arapça)

cezr-i vetedi / cezr-i vetedî

 • Kazık kök. Kazık gibi yere derinliğine giden kök. (Havuç gibi.)

deramed / derâmed / در آمد

 • Kazanç, gelir. (Farsça)

ecel-i kaza / ecel-i kazâ

 • Kazây-ı muallak, kesin olmayıp sebebe bağlı kılınan ecel.

enduz

 • Kazanan, elde eden, biriktiren, toplıyan mânalarına gelir ve kelimeleri sıfat yapar. (Farsça)

enkaz-ı remime

 • Kazaya uğramış ve esaslı tarafları tahrib olmuş gemi veya tekne enkazı.

evtad / evtâd / اوتاد

 • Kazıklar. (Arapça)

ez kaza

 • Kazâ olarak, tevâfuk olarak. Beklenmedik ânda. (Farsça)

ezkaza

 • Kaza olarak.

gabn / غبن

 • Kazıklama, alışverişte aldatma. (Arapça)

haffar / haffâr

 • Kazıcı.

hafir / hafîr / hâfir / حافر

 • Kazılmış yer. Çukur. Mezar.
 • Kazan, kazıcı, hafriyat yapan. Yerde çukur açan.
 • Kazan, kazıcı. (Arapça)

hafr / حفر

 • Kazmak ve çukur etmek.
 • Kazma. (Arapça)

hafriyat / hafriyât / حَفْرِيَاتْ

 • Kazılar.
 • Kazı, kazılar.

hafriyyat / hafriyyât / حفریات

 • Kazı. (Arapça)

hakk / hâkk / حك

 • Kazıma. Oyma. Maden üzerine yazı işlemek.
 • Kazma, oyma.
 • Kazıma. (Arapça)
 • Hâkkedilmek: Kazılmak. (Arapça)
 • Hâkketmek: Kazımak. (Arapça)

hakketmek / hâkketmek

 • Kazımak, oymak.

hasılat / hâsılat / حاصلات

 • Kazanç, gelir. (Arapça)

hayta

 • Kazık.

hendek

 • Kazılan uzun ve derin çukur.

höyük

 • Kazıldığında içinden eski eserler çıkan alçakça toprak tepe.

hufre

 • Kazılmış çukur. Oyuk.

hükake

 • Kazılan şeyin kazıntısı, talaşı veya yongası.

ihraz / ihrâz / احراز / اَحْرَازْ

 • Kazanma, elde etme.
 • Kazanma, erişme.
 • Kazanma, elde etme. (Arapça)
 • İhraz etmek: Kazanmak, elde etmek. (Arapça)
 • Kazanma, elde etme.

ihraz eden

 • Kazanan.

iktisab / iktisâb / اكتساب

 • Kazanmak. Tahsil etmek. Elde etmek.
 • Kazanma, edinme.
 • Kazanma, çalışarak kazanma. (Arapça)
 • İktisâb etmek: Kazanmak. (Arapça)
 • İktisâb eylemek: Kazanmak. (Arapça)

iktisab etmek

 • Kazanmak, edinmek.

irtifad

 • Kazanma, kesbetme, kazanıp kâr etme.

istiksab

 • Kazanma, kesbetme.

itad

 • Kazık çakma.

kasib / kâsib / كاسب

 • Kazanç sahibi. Kazanmak için çalışan. Kesbeden. Marifet için çalışan.
 • Kazanmaya çalışan.
 • Kazanan. (Arapça)

kavişger / kâvişger

 • Kazıcı, eşici, kazan. (Farsça)

kaza-zede

 • Kazaya uğramış, başına felâket gelmiş.

kazaen

 • Kaza olarak, tesadüfen. İstemiyerek. Bilerek değil. Beklenmedik halde.
 • Kaza ile, elde olmayarak.

kazai / kazaî

 • Kaza ile alâkalı. Hüküm vermeğe ait.

kazara / kazârâ

 • Kazâ olarak. Rastlayarak. (Farsça)
 • Kaza olarak.

kazaya / kazâyâ

 • Kaziyeler, önermeler, işler, meseleler.
 • Kaziyeler, hükümler, önermeler.
 • Kaziyeler, hükümler.

kazazede / kazâzede

 • Kazaya uğramış

keffaret-i salat / keffâret-i salât

 • Kazâya kalmış namazları bulunan ve bunları îmâ ile dahi kılması mümkün iken kılmayıp ölen kimsenin kılmadığı namazlar için verilen keffâret.

keri / kerî

 • Kazmak.

kery

 • Kazmak.

kesb / كسب / كَسْبْ

 • Kazanma.
 • Kazanma, edinme, işleme.
 • Kazanma.
 • Kazanma.

kesb eden

 • Kazanan.

kesb etme

 • Kazanma.

kesb etmek

 • Kazanmak.

kesbetmek

 • Kazanmak.

kisb ü kar / kisb ü kâr

 • Kazanç, iş güç.

kisbi / kisbî

 • Kazanılmış, kesbedilmiş. Kesb ile alâkalı.

küdye

 • Kazılması güç olan sert yer.

lahham

 • Kaz gibi büyük, başı kızıl, kanadı kara bir kuş. Vezega dedikleri keler.

levh-i kaza / levh-i kazâ

 • Kazâ levhası; olmuş ve olacak şeylerin Allah'ın ilmindeki varlıkları.

maaş

 • Kazanma yeri ve zamanı; dünya hayatı.

mahfur

 • Kazılmış toprak. Hafriyat olunmuş.

mahkuk / mahkûk / محكوک

 • Kazılmış, kazılarak yazılmış, yontulmuş. (Arapça)

makzi / makzî

 • Kaza olunan, ödenen.

mal müdürü

 • Kazâ mâliye memuru.

meksub / meksûb

 • Kazanılmış.

meksube / meksûbe

 • Kazanılan.

metalip / metâlip

 • Kaziyyeler, kàideler, ispat istemeyen konular.

misvat

 • Kazan kepçesi.

mizan-ı kaza ve kader / mizan-ı kazâ ve kader

 • Kazâ ve kader terazisi.

mukaraza

 • Kazanca ortak olup zararı sermâyeye ait olmak üzere bir kimseye belirli bir miktar sermaye verme.

mükteseb / مكتسب

 • Kazanılmış.
 • Kazanılmış. (Arapça)

mükteseb hak

 • Kazanılmış, ele geçirilmiş, elde edilmiş hak.

müktesebe / مكتسبه

 • Kazanılmış. (Arapça)

müreccil

 • Kazancı.

mürtefid

 • Kazanan, faydalanan, edinen.

müstakzer

 • Kazurat hâline gelmiş, pis.

müstebdı'

 • Kazancı, kârı kendine yani veren kişiye âit olmak üzere sermaye verilen kimse.

nesil

 • Kazıldığında çıkan kuyu toprağı.

peyda etmek / peydâ etmek

 • Kazanmak, elde etmek.

ra'd-ı kaza

 • Kaza yıldırımı, kaza şimşeği.

ribh

 • Kazanç, kâr.
 • Kazanç.

seng-i kaza

 • Kaza taşı. Belâ, musibet.

sudmend

 • Kazançlı, faydalı, kârlı. (Farsça)

tegavvut

 • Kazâ-i hâcet etmek.

tekessüb

 • Kazanmak.

temettü / تمتع

 • Kazanç, kâr. (Arapça)

tevtid

 • Kazık kakma.

varidat / vâridât / واردات

 • Kazanç, gelir. (Arapça)

veted / وتد

 • Kazık. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın