LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kaybolma ifadesini içeren 32 kelime bulundu...

afk

 • Rücu etmek, dönmek.
 • Kaybolmak.

bevz

 • Devamlı oturuş. Daimi oturma.
 • Çillerin kaybolmasından sonra yüzün güzelleşmesi.

fevt

 • Kaybolma.

gaybubet / gaybûbet / غَيْبُوبَتْ

 • Göz önünde olmama, kaybolma.

gayub

 • (Gayâb-Gaybe) Kaybolmak.

gıybet

 • Kaybolma.
 • Aleyhinde bulunma, arkasından söyleme, çekiştirme dedikodu yapma.

gurub

 • Batma, batış. Batıda görünmez olma. Gözden kaybolmak.
 • Uzaklaşmak. Irak olmak.

heder / هدر

 • Yazık olma, boşa gitme. (Arapça)
 • Heder etmek: Yazık etmek, yitirmek, boşa harcamak. (Arapça)
 • Heder olmak: Yazık olmak, yitmek, kaybolmak. (Arapça)

humul

 • Bir kimsenin adı sanı batma, ünü ünvanı kaybolma.

iftikad

 • Arayıp sormak.
 • Kaybolmak.

igtirab

 • (Gurbet. den) Gurbete gitme.
 • (Güneş, Ay vb. seyyareler) batma.
 • Göz önünden kaybolma.

infilal

 • Delinme, delik açılma.
 • Keskinliği kaybolma, körlenme, körleşme.

intımas

 • Kaybolma, belirsiz olma.

işa-i evvel / işâ-i evvel

 • Yatsının ilk vakti. Batıdaki mer'î (görünen) ufuk hattı üzerinde, kırmızılığın kaybolması ile başlayan vakit. Güneşin üst kenarının ufk-ı mer'î altında, on yedi derece yüksekliğe indiği vakit.

işa-i sani / işâ-i sânî

 • Batıdaki mer'î ufuk hattı üzerinde beyazlığın kaybolması ile başlayan vakit; güneşin üst kenarının ufk-ı mer'î altında on dokuz derece yüksekliğe indiği ve şafağın kaybolduğu tam karanlık vakit.

ısva'

 • Kuruma, yaşlığı ve rutubeti kaybolma.

kumus

 • Suya batıp kaybolmak.

magib

 • Kaybolma.

mefkud / mefkûd / مفقود

 • Kayıp. (Arapça)
 • Yok olmuş. (Arapça)
 • Mefkûd olmak: (Arapça)
 • Kaybolmak. (Arapça)
 • Yok olmak. (Arapça)

mugayebe

 • Kaybolma.
 • Bir kimseyi arkasından zemmetme. Gıybet etme.

nihan / nihân / نهان

 • Gizli. (Farsça)
 • Gizlice. (Farsça)
 • Nihan olmak: Gizlenmek, saklanmak, kaybolmak. (Farsça)

sukut-ı hakk

 • Hakkın sukutu. Hakkın kaybolması.

sukut-u mutlak

 • Mânen iyice tefessüh etme, iyi hasletlerin tamamen kaybolması.

tagayyüb

 • (Gayb. dan) Gözden kaybolma, görünmeme.

tegayüb

 • Birkaç kişinin topluca kaybolması.

uful / ufûl

 • Sönüp gözden kaybolmak (güneşin sönüp kaybolması gibi).
 • Batma, kaybolma.

üful

 • Batmak, kaybolmak.
 • Mc: Ölmek.

vakb

 • Duhul etmek, dâhil olmak, girmek.
 • Kaybolmak.

zarar

 • Lüzumlu ve kıymetli bir şeyin eksilmesi veya kaybolması. Ziyan. Kayıp.

zay'at

 • Kaybolma, kaybetme.

zayi olma

 • Kaybolma, ziyan olma.

zayi' / zâyi' / ضایع

 • Kaybolan. (Arapça)
 • Zâyi' etmek: Kaybetmek, yitirmek. (Arapça)
 • Zâyi' olmak: Kaybolmak, yitmek. (Arapça)