LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kavga. ifadesini içeren 25 kelime bulundu...

afend

 • Harp. Kavga. (Farsça)

arbede / عربده

 • Gürültülü patırtılı kavga.
 • Kavga. (Arapça)

belel

 • Yaşlık, rutubet, ıslaklık.
 • Zafer, galibiyet.
 • Mihnet, keder, üzüntü.
 • Mücadele, kavga.
 • Hastalıkdan iyileşen.
 • Düşkünlük.

cedel

 • Münâkaşa, mücâdele, tartışma, kavga. Mantıkda, meşhur veya doğruluğu herkesçe kabûl edilen kadiyye (önerme)lerden meydana gelen kıyas'a verilen ad.

ceng

 • Top, tüfek ile harbetmek. Muharebe. Kavga. Harb. Savaş. (Farsça)

cidal / cidâl

 • Sözle mücadele. Ateşli konuşma. Niza.
 • Muharebe. Cenk. Kavga.
 • Mücadele, kavga.

erdeb

 • Muharebe, ceng, cidâl, kavga. (Farsça)

fitne

 • İnsanın akıl ve kalbini doğrudan doğruya, hak ve hakikatten saptıracak şey.
 • Muhârebe.
 • Azdırma.
 • Karışıklık. Ara bozmak. Dedikodu.
 • Küfr. Fikir ihtilâfı.
 • Şikak. Kavga.
 • Delilik.
 • Mihnet ve beliye.
 • Mal ve evlâd.
 • Potada altın v

gavga / gavgâ / غوغا

 • Kavga. (Farsça)
 • Savaş. (Farsça)

girudar / gîrudar / gîrûdâr / گيرودار

 • Savaş, muharebe, cenk, cidâl, kavga. (Farsça)
 • Kargaşa, kavga. (Farsça)

keşmekeş

 • Kararsızlık. Karışıklık. Tereddüd. Kavga. Çekişme. (Farsça)

kıtal

 • Muharebe. Kavga. Öldüresiye yapılan karşılıklı harp.

muareke / muâreke

 • (Çoğulu: Muârekât) Kavga. Vuruşma. Muharebe. Döğüşme.
 • Kavga.

mübareze

 • Sözle çekiştirme. Kavga. Cidal. Döğüşmek.

münazaa / münâzaa

 • Niza etme, çekişme, kavga.

niza / nizâ

 • Çekişme, kavga.

niza'

 • Çekişme, kavga.

niza-i lafzi / niza-i lafzî

 • Boşuna çene yarıştırma. Sözle yapılan kavga.

perhaş

 • Savaş, harb, muharebe, cidâl, ceng. Kavga. (Farsça)

peygar

 • Savaş, harb, muharebe, cidal. Kavga. (Farsça)

şerr

 • Kötü iş, kötülük. Fenâlık.
 • Kavga.
 • Allaha isyan, emirlerine uymama, muhalif hareket etme.
 • Fenâ adam, fenâlık yapan adam, kötü adam.
 • Daha kötü, en kötü.

sitiz / sitîz / ستيز

 • Kavga. (Farsça)
 • Çekişme. (Farsça)

sitize / sitîze / ستيره

 • Kavga. (Farsça)
 • Çekişme. (Farsça)

talac

 • Bağırma, feryad, çığlık. (Farsça)
 • Ses, sada. (Farsça)
 • Kavga. (Farsça)
 • Meş'ale. (Farsça)

vukuat

 • (Tekili: Vak'a) Vak'alar, hâdiseler.
 • Kavga. Yaralama gibi polisi alâkalandıran hâdise.
 • Normal dışında olan hâdiseler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın