LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kase ifadesini içeren 38 kelime bulundu...

beştek

 • (Beştük) Zarf. Vazo. Kap. Kâse. Çiniden yapılmış saksı. (Farsça)

çengi

 • Zil ve kaşık vurarak oynayan dansöz ve rakkase ki, ekseriyetle çingene kızlarındandır.

ekvaz

 • (Tekili: Kûz) Kâseler, bardaklar, kadehller.

eluh

 • Kasem, and, yemin.

elve

 • Yemin etmek, kasem.

evani / evânî

 • Kaplar, kâseler.

eyman

 • (Tekili: Eymün) (Yemin) Andlar. Yeminler. Kasemler.
 • Fık: Zevcesi ölmüş er.
 • Sağ taraflar. Sağlar.

half

 • Yemin etmek. Andiçmek. Kasem etmek.

harf-i cerr

 • Gr: Kelimenin sonunu esre ile (i diye) okutan harf. Bunlar arabçada şu şekil altında toplanmıştır. (Vav-ı kasem), (Ta-yı kasem)

ıksam

 • Kasem etme, and içme, yemin etme.

iksam

 • Kasem etme, yemin etme, and içme.

inale

 • Kavuşturma, vâsıl etme, nâil etme, ulaştırma.
 • Yemin, kasem, and.
 • İhsanda bulunma, bağışta bulunma.

kas'a

 • (Çoğulu: Kısâ') Çanak, kâse.
 • Yemek kabı.

kasame

 • (Kasem. den) Katili bilinmeyen kimsenin bulunduğu, şüphelenildiği mıntıka halkından elli kişiye yemin ettirme.

kase / kâse / كاسه

 • Tas veya çanak. Kâse gibi olan çukurluk. (Farsça)
 • Başı kaplayan ve başın üstündeki kemik. (Farsça)
 • Çanak, kâse. (Farsça)

kase-bend / kâse-bend

 • Çatlamış, kırılmış. (Farsça)
 • Kâse gibi şeyleri tamir eden kimse. (Farsça)

kase-ger / kâse-ger

 • Kâseci, kâse yapan. (Farsça)

kase-i fağfur / kâse-i fağfur

 • Çin porseleni. Çin porseleninden yapılan kâse. (Farsça)

kase-lis / kâse-lis

 • (Kâselis) Çanak yalayıcı. Çok yiyen, obur. Hırslı. (Farsça)
 • Dalkavukluk. Alçak huylu kimse. (Farsça)
 • Dilenci. (Farsça)

kase-lisan / kâse-lisan

 • (Tekili: Kâselis) Dalkavuklar, çanak yalayıcılar.

kaseha / kâseha

 • (Tekili: Kâse) Kâseler.

kasem-i cami-i muazzama / kasem-i câmi-i muazzama

 • Büyük ve kapsamlı kasemler, yeminler.

kasfe

 • (Çoğulu: Kasf-Kasefât) Deve sesi.
 • Merdiven ayağı.
 • Bir parça kum yığını.

lis

 • Yalayıcı, yalayan. Birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Kâse-lis : Çanak yalayıcı. Dalkavuk. (Farsça)

mahluf

 • Yemin etme, and içme, kasem etme.

minkaş

 • (Minkaşe) Cımbız, kıskaç.
 • Demir kalem.

mirfed

 • Büyük kâse.

mükaşif / mükâşif

 • (Keşf. den) Mükâşefede bulunan.

muksem

 • (Kasem. den) Yemin edilmiş, kasem edilmiş.

muksim

 • (Kasem. den) Yemin edilecek yer.
 • Yemin eden, kasem eden.

müstaksim

 • (Kısım. dan) Bölüşen, pay eden, taksim eden.
 • (Kasem. den) Yemin isteyen.

mütekasim

 • Kısmet eden.
 • Aralarında bir şey taksim edenlerin her biri.
 • Birbiriyle kasemleşen, andlaşan.

nuzar

 • Altın.
 • Her nesnenin hâlisi ve iyisi.
 • Necid diyârında yetişen bir ağacın adıdır, ondan tas ve kâse yaparlar.

sahn

 • Evin ortasındaki açıklık, avlu, oyuk.
 • Boşluk. Boş yer. Orta, meydan, aralık.
 • Sahne.
 • Cami ve medreselerdeki umumun toplanmasına âit üstü kubbeli ve örtülü yer.
 • Büyük kâse. Sahan.
 • Zil.

sevgend

 • Yemin, kasem, and. (Farsça)

tekasüm

 • (Kasem. den) Andlaşma.
 • Bölüşme.

yemin

 • Sözü Allah'ı (C.C.) zikrederek kuvvetlendirmek. Kasem.
 • El tutuşarak, Allah'a bağlılıklarını bildirerek, Allah'a ve birbirlerine söz vererek ahitleşmek.
 • Mübarek.
 • Sağ taraf, sağ el.

zemin-kub

 • İkide bir ayağını yere vuran çengi, rakkase. (Farsça)
 • Yer tepici olan at, deve, katır ve benzeri hayvanlar. (Farsça)