LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kas kelimesini içeren 94 kelime bulundu...

adalat / adalât / عضلات

 • Kaslar. (Arapça)

adale

 • Kas.

adem-i kast

 • Kasıt olmaksızın, bilmeden.

adret

 • Kaşları olmayan kimse.

akrat

 • Kaşları olmayan.

akren

 • Kaşı çatık olan adam.

amd / عمد

 • Kasıt, istek.
 • Kasıt. (Arapça)

amden / عمدا

 • Kasten, bile bile. İsteyerek.
 • Kasten, bilerek, bile bile yapmak.
 • Kasten, bilerek.
 • Kasten, bile bile, isteyerek.
 • Kasıtlı olarak. (Arapça)

amelnüvis

 • Kasların çalışmasındaki değişiklikleri işaretleyen âlet. (Farsça)

an-kasdin

 • Kasd ve niyet üzere, mahsûsen.
 • Kasd ve niyet üzere, mahsusen.
 • Kasıtlı olarak.

ankasdin / عن قصد

 • Kasıtlı olarak, bile bile. (Arapça)

aşv

 • Kasdetmek.

bad-gerd

 • Kasırga. (Farsça)

belca'

 • Kaşları arası açık olan kadın. (Müz: Eblec)

bilkasd

 • Kasıt ile, gaye edinerek.
 • Kasd ile, düşünerek. Bilerek.

binniyet

 • Kastederek. Niyetle.

cevsak

 • Kasr, köşk, konak.

çin-i ebru

 • Kaş çatıklığı.

derer

 • Kasdetmek.

ebru / ebrû / ابرو

 • Kaş, dalga dalga kırmızı yanak, bir süsleme sanatı.
 • Kaş. (Farsça)

ebruvan / ebruvân

 • Kaşlar. (Farsça)

edmas

 • Kaşlarının üç kısmı ince ve dipleri kalın; başının kılları ise az olan kimse.

eluh

 • Kasem, and, yemin.

emm

 • Kasdetmek.

enmas

 • Kaşının kılları az olan kişi.

eser-i kast

 • Kasıt ve isteğin sonucu, bilerek ve isteyerek ortaya çıkan bir durum.

etrad

 • Kaşları kılsız olan kimse.

ettar

 • Kasnakçı.

fevait / fevâit

 • Kasten, bilerek terketmekle olmayıp, dînin kabûl ettiği herhangi bir sebeble, özürle kaçırılmış farz veya vâcib namazlar. Fâitenin çoğuludur.

girdbad / girdbâd / گردباد

 • Kasırga. (Farsça)

hacac

 • Kaş kemiği.

hariş

 • Kaşınma, kaşıma. (Farsça)

hatime-i kaside / hâtime-i kaside

 • Kasidenin son kısmı.

hedef-i garaz

 • Kasdolunan hedef, maksat.

hedef-i kasd

 • Kastettiği hedef, maksat.

hedef-i kast

 • Kastedilen hedef.

hilal-ebru / hilâl-ebru

 • Kaşı ay gibi olan. Hilâl kaşlı. Yeni ay gibi kaşı olan. (Farsça)

huduş

 • Kaşımaktan ve tırmalamaktan dolayı olan yara.

iksa'

 • Kasvet. Sıkıntı vermek. Sıkıntı verilmek.

ıksam

 • Kasem etme, and içme, yemin etme.

iksam

 • Kasem etme, yemin etme, and içme.

inhikak

 • Kaşınma.

isb

 • Kasık tüyü.

kamha

 • Kasap merhemi adı verilen ilaç.

kasaba / قصبه

 • Kasaba. (Arapça)

kasaid / kasâid / قصائد

 • Kasideler; kâfiyeli olarak büyük şahsiyetleri övmek için yazılan şiirler.
 • Kasideler, övgü için yazılan şiirler.
 • Kasideler. (Arapça)

kasavet-i vahşiyane / kasavet-i vahşiyâne

 • Kaskatı bir vahşet.

kasden / قصدا

 • Kasıtlı olarak. (Arapça)

kasdi / kasdî

 • Kasıtlı olarak, kasıtla ilgili.

kase-ger / kâse-ger

 • Kâseci, kâse yapan. (Farsça)

kasıd

 • Kasd eden, niyet eden, isteyen.
 • Kasteden, niyetli.

kasid

 • Kaside.

kaside / قصيده

 • Kaside. (Arapça)

kaside-gu / kaside-gû

 • Kaside yazan, kaside söyliyen. (Farsça)

kaside-perdaz

 • Kaside yazan, kaside düzenliyen. (Farsça)

kaside-sera / kaside-serâ

 • Kaside söyliyen, kaside yazan. (Farsça)

kasidehan / kasîdehân

 • Kaside okuyan.

kasidesera / kasîdeserâ / قصيده سرا

 • Kaside şairi. (Arapça - Farsça)

kasr / قصر

 • Kasır, köşk. (Arapça)

kassab / قصاب

 • Kasap. (Arapça)

kasta makrun

 • Kasten, kasıt ile beraber.

kasvet-bahş

 • Kasvet ve sıkıntı veren. (Farsça)

kasvet-efza

 • Kasvet ve iç sıkıntısı veren. (Farsça)

kasvet-engiz

 • Kasvet ve iç sıkıntısı veren. (Farsça)

keman-ebru

 • Kaşları yay gibi olan. Keman kaşlı.

kemanebru / kemânebrû / كمان ابرو

 • Kaşı yay gibi olan sevgili. (Farsça)

kusame

 • Kassamlara verilen taksim ücreti.

lü'ka

 • Kaşıkla alınan şey.

mahrut

 • Kasnı denilen zamkın ağacı.

maksud / maksûd / مَقْصُودْ

 • Kastolunan, istenilen şey, emel.
 • Kast edilen şey, gaye.
 • Kasdedilen.

mana-yı kinai / mânâ-yı kinâî

 • Kastedilen mânâ.

mana-yı maksud / mânâ-yı maksud

 • Kastedilen mânâ, anlam.

mana-yı maksut / mânâ-yı maksut

 • Kastedilen anlam.

mana-yı murad / mânâ-yı murad

 • Kastedilen, istenilen mânâ.

menvi / menvî

 • Kastedilen, murad edilen.

murad etmek

 • Kastetmek.

müteammid

 • Kasteden, kasden yapan. Tasarlıyarak yapan.

müvasebe

 • Kaşkışmak, sıçramak.

niyet

 • Kasıt, amaç.

niyyet

 • Kasd etme, kalbin bir şeye yönelmesi. İbâdetleri, emre itâat ve Allahü teâlânın rızâsına kavuşmak için yaptığını kalbinden geçirmek.

nur-i kasd

 • Kasd ve irâdenin nuru. Kasd ve iradeden gelen parlaklık. Bir istek ve kasıtla yapıldığına âit alâmet ışığı.

revak-ül ayn

 • Kaş.

tahakkük

 • Kaşınmak. Ovunmak.

takallüs / تقلص

 • Kasılma. Bir şeyin büzülüp gerilmesi. Bir uzvun çekilip toplanması. Kıvrılma.
 • Kasılma, çekilme.
 • Kasılma.
 • Kasılma. (Arapça)
 • Takallüs etmek: Kasılmak. (Arapça)

taktib

 • Kaş çatıp yüz ekşitme.

te'mim

 • Kasdetmek.

tekallüs

 • Kasılma.

teşennüc / تشنج

 • Kasılma, spazm. (Arapça)

teşrin-i sani / teşrin-i sâni / teşrîn-i sânî / تشرین ثانى / تَشْر۪ينِ ثَان۪ي

 • Kasım ayı.
 • Kasım ayı.
 • Kasım. (Arapça - Farsça)
 • Kasım ayı.

teşrinisani / teşrînisani

 • Kasım ayı.

tündbad / tündbâd / تندباد

 • Kasırga. (Farsça)

vezn-i kasdi / vezn-i kasdî

 • Kasıtlı, bir hedefe yönelik yapılan ölçü.

zebeb

 • Kaşın kıllı ve yoğun olması.

zecec

 • Kaşın uzun ve ince olması.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın