LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kasîr ifadesini içeren 33 kelime bulundu...

afur

 • Belâ kasırgası.

akser

 • (Kasir. den) (Çoğulu: Akasır) En kısa, çok kısa.

bad-gerd

 • Kasırga. (Farsça)

berj

 • Kuvvetli kasırga. Su girdabı. (Farsça)

bevj

 • Şiddetli kasırga, su çevrintisi, girdap. (Farsça)

devr-i kasır

 • (Devre-i kasire) Fiz: Kısa devre.

div-bad

 • Şiddetli rüzgâr, kasırga, fırtına. (Farsça)
 • Divanelik, delilik, cinnet. (Farsça)

easir

 • (Tekili: İ'sâr) Şiddetli fırtınalar, kasırgalar.

ermiye

 • (Tekili: Remi) Remiler, kasırga bulutları ki, bu bulutlardan dolu yağar.

evavin

 • (Tekili: İyvan) Büyük salonlar, sofalar, holler. Kasırlar, köşkler.

girdbad / girdbâd / گردباد

 • Kasırga. (Farsça)

girdibad

 • (Gird-bâd) Kasırga. Yel çevrintisi. Tehlike. Girdap. (Farsça)

guref

 • (Tekili: Gurfe) Köşkler, kasırlar, çardaklar.

i'sar

 • İkindi zamanında bulunmak.
 • Kızın gelinlik çağına gelmesi.
 • Kasırga.

kah / kâh / كاخ

 • Köşk, kasır. (Farsça)
 • Tek oda. Bir gözlü oda. (Farsça)
 • Yüksek binâ. (Farsça)
 • Köşk, kasır. (Farsça)

kasıf

 • Kasırga. Rastladığı şeyi kıran şiddetli rüzgâr.
 • Şiddetle seslenen. Çok gürleyen.

kasr / قصر

 • Kasır, köşk. (Arapça)

kesra

 • (Çoğulu: Ekâsire) Acem meliklerinin lâkabı.

kısar

 • (Tekili: Kasir) Kısalar. Kasr olanlar.

kusur / kusûr / قصور

 • Kasırlar. (Arapça)
 • Eksiklik, hata, ihmal. (Arapça)

maksara

 • (Çoğulu: Mekâsır-Mekâsir) Köşk, kasr.

maksure

 • (Çoğulu: Makasir) Câmilerde etrafı parmaklıkla çevrilmiş biraz yüksekçe yer.

mecadil

 • (Tekili: Micdel) Köşkler, kasırlar.

micdel

 • (Çoğulu: Mecâdil) Köşk, kasır, kâşâne.

mu'sırat

 • Sıkım zamanı gelmiş üsâreliler. (Üzüm gibi)
 • Bora ve kasırgalar.
 • Yetişkin kızlar.

mücezzer

 • Zeval.
 • Kısa, kasir.

mükettel

 • Kısa, kâsır.

mütekasır

 • (Çoğulu: Mütekasirîn) (Kasr. dan) Kısalık gösteren.
 • Elinden gelip gücü yettiği hâlde iş yapmıyan.

mütekasırin / mütekasırîn

 • (Tekili: Mütükasır) Kısalık gösterenler.
 • Ellerinden geldiği, becerebildikleri halde iş yapmayanlar.

sa'sea

 • Âciz olmak.
 • Sözünde kasır olmak.

sarsar

 • Gürültü ile gelen pek soğuk rüzgâr, yel. Kasırga.
 • Ağustos böceği.

sarsar-ı ilhad

 • İnançsızlık ve inkâr kasırgası.

tündbad / tündbâd / تندباد

 • Sert rüzgâr, kasırga. (Farsça)
 • Kasırga. (Farsça)