REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Karistirmak ifadesini içeren 66 kelime bulundu...

abs

 • Karıştırmak, halt.
 • Güneşte keş kurutmak.

aks

 • Karıştırmak.
 • Bir ağaç cinsi.

als

 • Karıştırmak.

amiz / âmiz

 • Karışık, karışmış. (Âmihten) mastarından imtizaç etmek, karıştırmak mânasındadır. (Farsça)

bekale

 • Yağla karışmış keş.
 • Karıştırmak.

bekl

 • Karıştırmak, halt.

cedh

 • Bir şeyi başka bir şeyle karıştırmak.
 • Sütü su ile karıştırmak.

dagmire

 • Karıştırmak, halt.

decl

 • Örtmek.
 • Devenin katranlanması.
 • Karıştırmak, yalan söylemek. Hakkı bâtıl; bâtılı hak diye göstermek. Anarşi çıkarmak.
 • Bâtılı hak gösteren.
 • Mübâlâgalı fâili; Deccaldır.

gabs

 • Karıştırmak.

gals

 • Karıştırmak.
 • Lâzım olmak.
 • Cür'et etmek.

habs

 • Bir kaç şeyi birden karıştırmak.

halt

 • Karıştırmak. Münasebetsiz söz söylemek. Bir şeyi bir şeye karıştırmak. Hatâ etmek.

haltsız

 • Karıştırmaksızın.

hays

 • Karıştırmak, halt.

hayse

 • Hurmayı yağla ve keşle karıştırmak.

hemrace

 • Karıştırmak.

hemt

 • Karıştırmak. Değerini anlamadan almak.

herc

 • İnsanların arasında meydana gelen fitne, fesad.
 • Söze dalıp çoğaltmak. Haltetmek. Sözü karıştırmak.
 • Kapıyı açık bırakmak.
 • İnsanların işlerinin karışması.
 • Seğirtmek.
 • Katletmek.

hilal

 • Sâfi ve halis.
 • Sıdk ile dostluk etmek.
 • Ara. Aralık.
 • Zaman ve vakit.
 • İki şey arasına sokulmuş olan.
 • Buluttan yağmurun çıktığı yer.
 • Gr: Bir kelimenin aslını ve ondan türeyenleri gösteren tertip.
 • Kulak ve diş karıştırmak gibi şeylerde kull

ıdgas

 • Karıştırmak.
 • Otu eliyle tutamlamak.

ifsad

 • Bozmak. Azdırmak. Fesada uğratmak. Fitne salmak. Karıştırmak.

iglak

 • Karıştırmak. Kapamak. Muğlak yapmak. Anlaşılmaz hâle koymak.
 • Zorla iş yaptırmak.
 • Edb: Sözü karışık ve anlaşılmaz surette söyleme.

ihlal etmek / ihlâl etmek

 • Bozmak, karıştırmak.

iltibas

 • Birbirine benzeyen şeyleri şaşırıp birbirine karıştırmak. Yanlışlık. Karışıklık.
 • Tereddüt. Şüphe.

iltibas etmek

 • Karıştırmak.

kaşb

 • Karıştırmak.
 • Zehir içirmek.
 • Yaramazlıkla hatırlamak.
 • İncitmek.

kıtab

 • Karıştırmak.
 • Yüzünü pörtürmek.
 • Kaşlarını bir yere toplayan.

latm

 • Karıştırmak. Yapıştırmak.
 • Tokat vurmak.

lebk

 • Akıllı olmak.
 • Islah etmek, terbiye etmek.
 • Karıştırmak.
 • Yumuşak etmek, yumuşatmak.

lebs

 • Giyecek şey.
 • Giyme. Giyinme.
 • Bir mânayı diğer bir mânâ ile karıştırmak. Sözün karışık ve şüpheli olması. Sözü karıştırıp şüpheye düşmek.

lehz

 • Vurmak.
 • Dürtmek.
 • Karıştırmak.

levs

 • Pislik, murdarlık. Kir.
 • Zor. Kuvvet.
 • Tam olmayan, zayıf beyyine.
 • Bir şeyi ağızda öte beri gevelemek.
 • Deprenmek.
 • Bulaştırmak ve karıştırmak. Bulaşıklık.
 • Cerâhet, yara.

lübde

 • Çokluk.
 • Karıştırmak.
 • Yıkamak.

meşc

 • Karıştırmak. Haltetmek.

mesmese

 • Karıştırmak.

meyş

 • Halt etmek, karıştırmak.
 • Koyun sütünü keçi sütüne karıştırmak.
 • Yünü kıla karıştırmak.
 • Sözün birazını söyleyip, bir kısmını söylememe.

mezcen

 • Karıştırmakla. Katma suretiyle.

mezcetmek

 • Katmak. Karıştırmak.
 • Karıştırmak.

mezcetmek:

 • Karıştırmak. (Arapça - Türkçe)

mezci / mezcî

 • Katıp karıştırmakla alâkalı. Mezce dair.

mihza

 • Ateş karıştırmakta kullanılan ağaç.

milhez

 • Mürekkep karıştırmakta kullanılan bir âlet.

mismas

 • Karıştırmak.

mugabese

 • Karıştırmak.

mukanat

 • Karıştırmak.

nefite

 • Unu suya koyup kaynatıp koyulaşıncaya kadar karıştırmak.

neşş

 • Kaynamak, galeyan.
 • Her nesnenin yarısı.
 • Davarın tezce derisini yüzüp etinden ayırıp çıkarmak.
 • Yirmi dirhem.
 • Karıştırmak.

ratık

 • Bitişik etmek, bitiştirmek, beraber etmek, karıştırmak.
 • Yırtık bir şeyin parçalarını bitiştirmek.

rebk

 • Karıştırmak.

resa'

 • Tatlı sütü ekşi yoğurtla karıştırmak. (O yapılan yemeğe "resise" derler.)

retn

 • Karıştırmak.

şa'şaa

 • Parlama. Zahirî parlak görünüş.
 • Bir şeyi birbirine katıp karıştırmak.

savt

 • (Çoğulu: Siyât-Esvât) Kamçı, kırbaç.
 • Bir şeyi diğerine karıştırmak.

şebk

 • Karıştırmak.

şevb

 • Karıştırmak.
 • İçilecek olan şeye katılıp karıştırılan şey.

ta'bie

 • Karıştırmak.
 • Beslemek, terbiye etmek.
 • Hazırlamak.

tagşiş

 • (Gışş. dan) Karıştırmak saflığını gidermek. Değerli bir şeyi değeri olmayan şeylerle karıştırmak.
 • Aklı gidermek.
 • Hayran etmek.

tahlil etmek / tahlîl etmek

 • Abdest alırken el ve ayak parmakları arasına sol, sakalın sarkan kısmının içine ise sağ elin yaş parmaklarını tarak gibi sokarak karıştırmak.

tahrif

 • (Harf. den) Harflerin yerini değiştirmek. Bozmak. Kalem karıştırmak.
 • Kendi menfaati veya başkasının zararı için bir ibârenin mânasını değiştirmek.
 • Başka tarafa meylettirmek.

tarümar / târümâr / تارومار

 • Dağınık. (Farsça)
 • Perişan. (Farsça)
 • Târümâr etmek: (Farsça)
 • Dağıtmak, karıştırmak. (Farsça)
 • Perişan etmek. (Farsça)
 • Tarümâr olmak: (Farsça)
 • Dağılmak, karışmak. (Farsça)
 • Perişan olmak. (Farsça)

te'lif

 • Barıştırmak. Husumeti defetmek. Ülfet ve imtizac ettirmek.
 • Çeşitli şeyleri birleştirip karıştırmak.
 • Eser yazmak.
 • Noksan bir adedi bine çıkarmak.

tecsis

 • Kireç karıştırmak.
 • Kireçle sıvamak.
 • Binayı kireçle yapmak.

tefnin

 • Karıştırmak.
 • Çeşitli yapmak.

temzic

 • Karıştırmak. Katmak. Mezcetmek.
 • Bir kimseye bir şey vermek.

tesvit

 • Karıştırmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın