LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kardeş ifadesini içeren 148 kelime bulundu...

ah / اخ

 • Kardeş, birader.
 • Dost.
 • Kardeş. (Arapça)
 • Dost. (Arapça)

ah-liümm

 • Baba ayrı, ana bir kardeş.

ahavat / ahavât / اخوات

 • (Tekili: Uht) Kızkardeşler.
 • Benzer şeyler.
 • Kardeşler.
 • Kızkardeşler. (Arapça)

ahaveyn

 • İki kardeş.
 • İslam âlimlerinden olan Urfalı Vaiz Mahmud Kâmil efendinin babası Mustafa Kâmil Efendi ve amcası Urfalı Mehmed Efendi.

ahder

 • Kardeş çocuğu. Biraderzâde. (Farsça)

ahi / ahî

 • Kardeşim.
 • Ahilik ocağından olan kimse.
 • Eli açık, cömert.
 • Kardeşim

ahiretlik / âhiretlik

 • Ahiret kardeşi. (Arapça - Türkçe)
 • Evlat edinilen öksüz. (Arapça - Türkçe)

ahretlik

 • Ahiret kardeşi. (Arapça - Türkçe)
 • Evlat edinilen öksüz. (Arapça - Türkçe)

ahu / اخو

 • Kardeş, dost.
 • Kardeş. (Arapça)

ahun lieb ve üm

 • Anne-baba bir olan kardeş.

ahval

 • (Tekili: Hâl) Dayılar. Annenin erkek kardeşleri.

ahvat

 • (Tekili: Uht) Kız kardeşler.

akd-i uhuvvet / عَقْدِ اُخُوَّتْ

 • Kardeşlik sözleşmesi, anlaşması.
 • Kardeşlik sözleşmesi.

alaka-i şedide-i uhuvvetkarane / alâka-i şedide-i uhuvvetkârane

 • Kardeşlik gibi çok sağlam ve güçlü ilgi, alâka.

amm

 • Amca. Babanın kardeşi.
 • Çok cemaat.

amme

 • Hala, babanın kız kardeşi.

balu / bâlû

 • Ana baba bir olan kardeş. (Farsça)
 • Siğil, sivilce. (Farsça)

barbaros

 • Hayreddin Paşa: (Mi: 1466-1546) Tarihin en büyük Denizcisi Hayreddin Paşa, kardeşleri ile İslâm âlemini birleştirmek, tek bir bayrak altında muhteşem imparatorluğumuzun himayesinde toplamak için çalıştı. Sonunda müstakil devleti ile, Osmanlı Devletine iltihak etti. Kaptan-ı Derya olarak Akdenizi bir

behlül

 • Çok gülen, çok gülücü.
 • Hayır sahibi, çok iyi adam.
 • Hârun-ür Reşid'in kardeşinin adı olup meczûbâne ve hikmetli hareketleriyle meşhur olmuştur.

benu-l a'yan

 • Baba ve ana bir kardeş.

benu-l allat

 • Baba bir kardeş.

benu-l ümm

 • Ana bir kardeş.

benul-a'yan / benûl-a'yân

 • İslâm mîrâs hukûkunda; ölenin aynı ana ve babadan olan erkek ve kız kardeşlerinden her biri.

benul-ahyaf / benûl-ahyâf

 • İslâm mîrâs hukûkunda Eshâb-ı ferâiz adı verilen (Allahü teâlânın Kur'ân-ı kerîmde hisselerini, paylarını bildirdiği) kimselerden ana bir erkek ve kız kardeşler.

benul-allat / benûl-allât

 • İslâm mîrâs hukûkunda baba bir, ana ayrı kardeşler.

bibi

 • Hala, babanın kızkardeşi.

birader / birâder / برادر / بِرَادَرْ

 • (Berâder) Kardeş. (Farsça)
 • Kardeş.
 • Kardeş.
 • Erkek kardeş. (Farsça)
 • Erkek kardeş.

birader-i ebu laşey / birader-i ebu lâşey

 • Hiçbirşeyi olmayan kişinin kardeşi.

birader-i manevi / birader-i manevî

 • Din veya âhiret kardeşi.

birader-i misali / birader-i misâlî / بِرَادَرِ مِثَالِي

 • Rüya âlemindeki kardeş.
 • Misal alemindeki kardeş.

birader-i pür-emel

 • Çokça emelleri arzu ve istekleri olan kardeş.

birader-i rıdai / birader-i rıdaî

 • Süt kardeşi.

birader-i vicdan

 • Vicdan kardeş.

biraderane

 • Dostça, kardeşçe. (Farsça)

biraderi / biraderî

 • Kardeşle ilgili. Kardeşlik. (Farsça)

biraderzade / biraderzâde / birâderzâde

 • Kardeş oğlu. (Yeğen: Kızkardeşin oğludur.) (Farsça)
 • Kardeş oğlu, yeğen.
 • Kardeş oğlu.

çah-ı yusuf / çâh-ı yusuf

 • Hz. Yusufun (A.S.) kardeşleri tarafından atılmış olduğu kuyu.

cümle ihvan / cümle ihvân

 • Bütün kardeşler.

dadaş

 • Delikanlı, babayiğit kimse.
 • Erkek kardeş.

dadender / dâdender

 • Erkek üvey kardeş. (Farsça)

dader / dâder

 • Karındaş, kardeş, birâder. (Farsça)

dader-ender / dâder-ender

 • Üvey kardeş. (Farsça)

dayı

 • Tunus ve Cezayir'in, Osmanlı idaresinde bulunduğu sıralarda buraları Osmanlılara tâbi olarak idare eden kimselere verilen ünvan.
 • Annenin erkek kardeşi.

dindaş

 • Din kardeşi.

düstur-u uhuvvet

 • Kardeşlik kuralı.

efder

 • (Evder) Amca. Babanın erkek kardeşleri. (Farsça)
 • Yeğen. Amca, hala, teyze çocukları. (Farsça)

ehavat

 • Kardeşler; benzer şeyler.

ehaveyn

 • İki kardeş.

ehevat / ehevât

 • (Tekili: Uht) Kız kardeşler.
 • Kadın arkadaşlar.
 • Benzer şeyler.
 • Kardeşler.

ehevatının ma-fi'z-zamirleri

 • Kardeşlerinin içinde gizli olan şeyler.

ehilla

 • Dostlar, kardeşler.

ehu'l-acaib / ehu'l-acâib

 • Tuhaflıkların kardeşi.

ehülacaib / ehülacâib

 • Acayip şeylerin kardeşi.

elti

 • İki kardeş zevcelerinin her birine nisbetle diğeri. Bir kadının kaynının zevcesi. (Türkçe)

enlem

 • (Arz dairesi) t. Yer yüzünde herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değeri. Dünyanın büyüklüğü X. yy. başlarında Sincar sahrasında ve Kûfe civarında bir meridyenin uzunluğunu ölçmek suretiyle bulan Musa Oğulları nâmıyla tanınan Muhammed, Ahmed ve Hasan isimlerindeki üç kardeş

etnik

 • yun. Bir kavim, bir ırkla ilgili olan. İslâmiyet, kavmiyeti ve ırkçılığı reddeder. Etnik bölücülüğe karşı en kuvvetli siper, İslâm şuuru ve kardeşliğidir.

eyyühel-ihvan

 • Ey kardeşler, ey ihvân (meâlinde hitab).

fena fi'l-ihvan / fenâ fi'l-ihvân

 • Bütün varlığını kardeşlerinin mânevî şahsiyetinde yok etme.

fena fil'ihvan / fenâ fil'ihvân / فَنَا فِي الْاِخْوَانْ

 • Kardeşinde fena olma, yok olma.
 • Her hâlinde kardeşleriyle yetinme, onlarda fânî olma.

fenafilihvan / fenâfilihvan

 • (Fenâ fi-l-ihvân) Tefâni. Yani; kardeşlerin birbirinde fâni olması; kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyyât ve hissiyâtı ile fikren yaşaması. Samimi ihlâs üzerine müesses en yakın dostluk, en fedakâr ve en civanmert kardeşlik.
 • Kardeşlerin varlığında erime.

haher / hâher / خواهر

 • Kızkardeş. Hemşire. (Farsça)
 • Kızkardeş. (Farsça)

haher-zade

 • Hemşirezade, kızkardeş çocuğu. Yeğen. (Farsça)

haheri / haherî

 • Hemşirelik, kızkardeşlik. (Farsça)

haherzade / hâherzâde / خواهرزاده

 • Yeğen, kızkardeşin çocuğu. (Farsça)

hala

 • (Çoğulu: Hâlât) Babanın kız kardeşi, hala. Arapçada: Ananın kızkardeşi. Teyze.

halat

 • (Tekili: Hâle) Halalar. Babanın kız kardeşleri. Arabçada: Ananın kız kardeşleri. Teyzeler.

hale

 • Annenin kız kardeşi. Teyze. Türkçede babanın kız kardeşine hala denir. Arabçada dayıya "Hâl" denir.

haliliye / halîliye

 • Dostane münasebet ve samimi kardeşlik.

haliliyye

 • Samimi dostluk ve kardeşlik.

harun / hârûn

 • Musa Peygamber'in (A.S.) yardımcısı ve büyük kardeşi.
 • Bağdad Abbasî Halifelerinden Harun-ür Reşid.
 • Musa aleyhisselâmın kardeşi olan peygamber.

has kardeş

 • Özel kardeş; Üstadın çok değer verdiği, ilk saftaki talebelerinden biri.

has kardeşler

 • Özel kardeşler; Üstadın çok değer verdiği, ilk sıradaki talebeler.

haten

 • (Çoğulu: Ahtân) Kadın tarafından olan kimseler. (Baba, kardeş ve emmi gibi)
 • Araplar, damat mânasına kullanırlar.

havariyyun

 • Hz. İsa'nın (A.S.) yardımcı ve sahabeleri olan 12 kişinin hepsine birden verilen isim. Bunlar: İsa'nın (A.S.) Petrus adını verdiği Yunus'un oğlu Simun, kardeşi Andreas, Yakub, Zebedi'nin oğlu Yuhanna, Filipus ve Bartholomaeus, Matta ve Tomas, Alte'nin oğlu Küçük Yakub, Gayur Simdeu, Yakub'un oğlu Ya

hem-kitab

 • Aynı dersi gören, talebe, öğrenci. (Farsça)
 • Aynı dinde olan, din kardeşi. (Farsça)

hem-riş

 • Bacanak. İki kızkardeşle evlenen erkekler. (Farsça)

hemşire / hemşîre / همشيره / هَمْش۪يرَه

 • Aynı sütü emen kızkardeş. Abla, bacı. (Farsça)
 • Hastabakıcı kadın veya kız. (Farsça)
 • Kız kardeş.
 • Kız kardeş.
 • Kız kardeş, bacı.
 • Kızkardeş. (Farsça)
 • Kız kardeş.

hemşire-zade / hemşire-zâde

 • Kızkardeş çocuğu. (Farsça)

hiss-i uhuvvet

 • Kardeşlik hissi.

i'lem eyyühe'l-aziz

 • Ey aziz kardeşim bil ki!.

i'lem eyyühe'l-aziz" notekey

 • 'Bil ey aziz, saygıdeğer kardeşim!' mânâsında muhatabı uyarmak ve dikkatini çekmek için kullanılan bir ifade.

ihvan / ihvân / اخوان / اِخْوَانْ

 • ( kelimesinin cem'i) Kardeşler. Eş, dost.
 • Sâdık arkadaşlar.
 • Aynı mezheb veya tarikata mensub olanlar.
 • Kardeşler, arkadaşlar, aynı tarikata mensup olanlar.
 • Kardeşler.
 • Kardeşler.
 • Kardeşler.
 • Kardeşler.

ihvan-ı basafa / ihvan-ı bâsafa

 • Mevlevi tabirlerindendir. Saf, yani kalbinde gıll u gış bulunmayan kardeşler mânâsınadır.

ihvan-ı müslimin / ihvân-ı müslimîn

 • Müslüman kardeşler.

ihvan-ı tarikat

 • Bir tarikata mensup kardeşler.

ihvan-ı vatan / ihvân-ı vatan

 • Vatan kardeşleri.

ihvani / ihvânî

 • Kardeşlikle ilgili.

ihve

 • Kardeşler. Arkadaşlar.

ıhve-i müteferrikin / ıhve-i müteferrikîn

 • Ana baba bir veya yalnız ana bir yahut da yalnız baba bir erkek kardeşler. (Müennesi: "Ahavat-ı müteferrikat'tır)

ihveti / ihvetî

 • Kardeşim.

inkişaf-ı uhuvvet / inkişâf-ı uhuvvet / اِنْكِشَافِ اُخُوَّتْ

 • Kardeşliğin açığa çıkması, gelişmesi.
 • Kardeşliğin açığa çıkması.

isar / îsâr

 • Başkasının ihtiyâcını kendi ihtiyâcından önce düşünmek. Muhtac olduğu hâlde, elindeki malı muhtâc din kardeşine verip, yokluğa katlanmak.

kardeşane / kardeşâne

 • Kardeşce.
 • Kardeşçesine.

karındaş

 • Kardeş.

kayın

 • Kadının veya kocanın erkek kardeşi.

kayyım

 • İnsanları birbirine kardeşlikte ve sevgide bir araya toplayıp dünya ve âhirette necat ve iyilikler yolunda cem' edici olduğundan; bütün iyilikleri haseneleri toplayıcı ve muhtaçlara çok ihsan edici mânasında Peygamberimiz Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) verilen bir isim.

li-eb

 • Baba bir (kardeşler).

li-ebeveyn

 • Ana ve babaları bir olan kardeşler.

li-üm

 • Ana bir (kardeşler).

lut

 • Hz. İbrahim'in kardeşi Harran oğlu Lut (A.S.) onunla beraber Bâbil diyarında Şam yakasına geçmişti. Sodom nahiyesine peygamber oldu. Bu nâhiyenin ahalisi ehl-i küfr ve fücur idi. Yolsuz giderlerdi ve hiçbir kavmin yapmadığı fuhşiyatı yapalardı. Hz. Lut, onları doğru yola dâvet etti, dinlemediler ve

mahrem

 • Gizli.
 • Dince ve şer'an müsaade olunmayan.
 • Birisinin hususi hâllerine ait gizli sır.
 • Nikâh düşmeyen, evlenilmesi haram olan yakın akraba. (Baba, dede, anne, nine, erkek ve kızkardeş, amca, dayı, hala ve teyzeler arasında bir neseb yakınlığı, bir ebedî mahremiyet vardır

mazhar-ı muhabbet ve uhuvvet

 • Sevgi ve kardeşliği gösterme ve onlara ayna olma.

me'mun

 • Emin. Mahfuz. Korkusuz. Emniyyet verilmiş. Sağlam. Tehlikeden azâde olan.
 • Abbasi halifelerinden Hârun Reşid'in kendisinden ve kardeşi Eminden sonra hükümdar olan oğlunun adı.

meclis-i ihvan / meclis-i ihvân / مَجْلِسِ اِخْوَانْ

 • Kardeşler meclisi.
 • Kardeşler meclisi.

mehd-i uhuvvet

 • Kardeşlik beşiği.
 • Uhuvvet beşiği. Kardeşlik kazanılan yer.

meslek-i uhuvvet / مَسْلَكِ اُخُوَّتْ

 • Kardeşlik mesleği.
 • Kardeşlik mesleği.

meşreb-i uhuvvetkarane / meşreb-i uhuvvetkârâne

 • Kardeşliği öngören hareket tarzı.

muahat

 • Kardeşlik edinme.

musa aleyhisselam / mûsâ aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Ülü'l-azm adı verilen altı büyük peygamberden biridir. Yâkûb aleyhisselâmın soyundan, İmrân adında bir zâtın oğlu, Hârûn aleyhisselâmın kardeşidir.

muvahat

 • (Uhuvvet. den) Birbirini kardeşliğe kabul etme. Kardeş etme.

neseb

 • Soy, şecere. Çocuğu ana ve babaya bağlayan kan bağı. Ekseriya baba yönünden olan yakınlık için kullanılır. Babalar ve yukarıya doğru büyük babalar ile oğullar ve aşağıya doğru oğullar arasındaki alâkaya amûdî yakınlık; erkek kardeşler ile bunların oğ ulları ve amca oğulları arasındaki alâkaya ufkî y

radı'

 • (Rıda'. dan) Süt kardeş.
 • Süt emen çocuk.
 • Levmedilen kimse.

rudaa'

 • (Tekili: Radi) Süt emen çocuklar.
 • Süt kardeşler.

ruzaa'

 • (Tekili: Razi) Süt emen çocuklar.
 • Süt kardeşler.

şakik / şakîk

 • İkiye bölünmüş bir şeyin yarısı.
 • Öz kardeş.
 • İkiye bölünmüş bir şeyin yarısı.
 • Ana baba bir erkek kardeş.
 • Ferâiz ilminde yâni mîrâs hukûkunda ana-baba bir erkek kardeşler (Benül-a'yân). Ana-baba bir kız kardeşe şakîka denir.

şakika

 • (Çoğulu: Şakayık) Yarım baş ağrısı.
 • Ana - baba bir olan kız kardeş. Öz kız kardeş.
 • Çatlak, yarık.
 • Ana baba bir kız kardeş.
 • Yarım başağrısı.

sınv

 • Dal, budak. Bir kökten çatallanan dallar.
 • İki kardeş.
 • Misil. Şebih, benzer.
 • Amca.
 • Oğul.

sınvu ebi / sınvu ebî

 • Babamın kardeşi.

sırr-ı uhuvvet / سِرِّ اُخُوَّتْ

 • Kardeşlik sırrı.
 • Kardeşlik sırrı.

sırr-ı uhuvvet-i hakiki

 • Gerçek kardeşlik esprisi.

sırr-ı uhuvvet-i hakikiye / sırr-ı uhuvvet-i hakîkiye / سِرِّ اُخُوَّتِ حَق۪يقِيَه

 • Hakîkî kardeşlik sırrı.

sohbet-i ihvan

 • Din kardeşleri ile faydalı hakikatlar üzerine sohbet etmek.Resül-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm buyurmuştur ki: Üç şey müstesna, dünyada rahat yoktur:1- Tilâvet-i Kur'an2- Münacat-ı Rahman3- Sohbet-i İhvan.

tahai

 • Birbiriyle kardeş olmak.

taht-ı belkıs

 • Belkıs'ın tahtı. (Çok eski mecusi Yemen padişahlarından Şerahil'in kızı Belkıs, başka kardeşi olmadığından babasının yerine Yemen'e hükümdar olmuş idi. Sonra Süleyman Aleyhisselâm ile evlendi. Onun mu'cizeleriyle imana geldi.) Bak: Hüdhüd, Süleyman (A.S.)

te'hıye

 • Hayvana yatacak ahır yapmak.
 • Birbirine kardeş olmak.

teehhi

 • Birini kardeş edinme.

tefani / tefânî

 • Birbirinde fâni olmak. Arkadaşının iyi ahlâkıyla sevinmek. Arkadaşının, kardeşinin meziyyet ve hissiyatı ile fikren yaşamak.
 • Kardeşler arasında fani olmak.

tesis ve tecdid-i uhuvvet

 • Kardeşliği kurma ve devamlı pekiştirme.

uht / اخت

 • (Çoğulu: Ahavât) Kızkardeş.
 • Kızkardeş. (Arapça)

uhteyn

 • İki kızkardeş.

uhuvvet / اخوت / اُخُوَّتْ

 • Kardeşlik.
 • Kardeşlik. Din kardeşliği. Samimi dostluk.
 • Kardeşlik.
 • Kardeşlik, dostluk, bağlılık.
 • Kardeşlik.
 • Kardeşlik. (Arapça)
 • Kardeşlik.

uhuvvet-i diniye

 • Din kardeşliği.

uhuvvet-i efkar / uhuvvet-i efkâr

 • Fikir kardeşliği.

uhuvvet-i hakikiye

 • Hakikî, gerçek kardeşlik.

uhuvvet-i imani / uhuvvet-i îmânî

 • İman kardeşliği.

uhuvvet-i imaniye

 • İman kardeşliği.

uhuvvet-i insaniye

 • İnsanların birbirlerine olan kardeşliği, insanlık kardeşliği.

uhuvvet-i islamiye / uhuvvet-i islâmiye / اُخُوّتِ اِسْلَامِيَه

 • İslâm kardeşliği.
 • İslam kardeşliği.

uhuvvet-i milliye

 • Millet kardeşliği.

uhuvvetkar / uhuvvetkâr

 • Kardeş gibi davranan. Kardeş gibi muâmelede bulunan. (Farsça)

uhuvvetkarane / uhuvvetkârane / uhuvvetkârâne

 • Kardeşçesine, kardeş gibi olarak. Birlik, beraberlik ve karşılıklı sevgi ile. (Farsça)
 • Kardeşcesine.
 • Kardeşçesine.

umumiyet-i ihvan / umûmiyet-i ihvân / عُمُومِيَتِ اِخْوَانْ

 • Kardeşlerin geneli.
 • Kardeşlerin umumu.

yahya aleyhisselam / yahyâ aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Zekeriyyâ aleyhisselâmın oğludur. Annesinin ismi Elîsa olup, hazret-i Meryem'in kızkardeşi ve İmrân'ın kızı idi. Dâvûd aleyhisselâmın neslinden olan Yahyâ aleyhisselâm, hazret-i Meryem'in teyzesinin oğludur.

yezid bin ebi süfyan

 • Ebu Süfyan'ın oğlu. Hz. Muaviye'nin büyük kardeşi idi. Ashab-ı kiramdan ve çok sâlih bir zât olup, Mekke-i Mükerreme'nin fethinde müslüman oldu. Hazret-i Ebu Bekir-is Sıddık Radıyallâhü anh'ın Şam'a gönderdiği orduda bir birliğin kumandanı idi. Hz. Ömer zamanında Filistin valisi olmuştu. Taundan vef

yılmaz

 • Hüsnü Bayram'ın kardeşi.

yuşa aleyhisselam / yûşâ aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına, Mûsâ aleyhisselâmın vefâtından sonra gönderilen peygamber. Mûsâ aleyhisselâmın yeğeni ve vekîli idi. İsmi Yeşû olup hıristiyanlar Yeşû diyorlar. Annesi Mûsâ aleyhisselâmın kız kardeşidir.

yusuf

 • Hz. Yakub'un (A.S.) oniki oğlundan en küçüğü idi. Babası kendisini çok severdi. Gördüğü bir rüyayı babası tabir ederek peygamber olacağını ve bütün kardeşlerinin kendisine itaat edeceklerini söyledi. Kardeşleri kendisini kıskandıkları için bir hile ile izini kaybetmek istediler ve bir kuyuya attılar

zekeriyya

 • Benî İsrail peygamberlerinden ve Hz. Süleyman Aleyhisselâm'ın neslindendir. Beytül-Makdis'de Tevrat yazan ve kurban kesen reis idi. Zevcesi, Hz. Meryem'in teyzesi idi. Benî İsrail'in büyüklerinden olan İmran namındaki zatın karısı Hanne, Zekeriyya (A.S.) ın karısının kardeşidir. Hz. Meryem İmran kız

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın