REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kap kelimesini içeren 154 kelime bulundu...

adem-i camiiyet

 • Kapsamlı olmama.

atf-ı beyan

 • Kapalı bir sözü, açıklayan cümle.

ayet-i ecma' / âyet-i ecma'

 • Kapsamlı âyet.

ayet-i ecma' ve ala ve ekber / âyet-i ecma' ve âlâ ve ekber

 • Kapsamlı, yüce ve büyük âyet.

ayine-i camia / âyine-i câmia

 • Kapsamlı ayna.

bab / bâb

 • Kapı.
 • Kapı, bölüm.

bahe

 • Kaplumbağa. (Farsça)

bebr / ببر

 • Kaplana benzer, ondan daha büyükçe ve pek yırtıcı bir canavar ki, Hindistanda ve Afrikada bulunur. Saldırdığı zaman derisindeki tüyleri kabarıp korkunç bir manzara arzeder. Arslanı bile korkutur bir hayvandır. (Farsça)
 • Kaplan. (Farsça)

bedel-i küll

 • Kapalı bir söze bütün yönleriyle yapılan açıklama.

berk-i hatıf / berk-i hâtıf

 • Kapıp götüren veya göz kamaştıran şimşek.

besile

 • Kap içinde kalmış içki artığı.

beskele

 • Kapı sürgüsü, kapı mandalı. (Farsça)

bevabet

 • Kapıcılık, kapı bekçiliği.

bevabi / bevabî

 • Kapıcılık, kapı bekçiliği.

bevvab / bevvâb / بواب

 • Kapıcı, men edici.
 • Kapıcı. (Arapça)

bevvabin / bevvâbîn / بوابين

 • Kapıcılar. (Arapça)

beyzat-ül hıdr

 • Kapalı, örtülü güzel kadın.

bijeng

 • Kapı anahtarı, miftah. (Farsça)

cami / câmi

 • Kapsayan, içine alan.

cami' / câmi'

 • Kapsayıcı, kuşatıcı.

camia / câmia

 • Kapsamlı.

carure / carûre

 • Kapı ökçesinin yeri.

cem'iyetli

 • Kapsamlı.

cemiyetli

 • Kapsamlı.

daire-i şumul

 • Kapsam dairesi.

daire-i şümul / dâire-i şümul

 • Kapsam alanı.

dakk-ı bab etmek

 • Kapıyı vurmak, kapıyı çalmak.

dakk-ül bab / dakk-ül bâb

 • Kapı çalmak.

dan / dân / دان

 • Kap. (Farsça)

darabine

 • Kapı bekçileri.

der / در

 • Kapı. (Farsça)

der-ban

 • Kapıcı, kapıya bakan. (Farsça)

derban / derbân / دربان

 • Kapıcı. (Farsça)

dervaze

 • Kapı. Şehir. Şehir kapısı, kale kapısı. (Farsça)

devr-i ebvab

 • Kapı kapı gezip dolaşmak.

ebvab / ebvâb

 • Kapılar, bölümler.

eskefe

 • Kapı basamağı, eşik.

etajer

 • Kapaksız ve rafları olan taşınabilir dolap. (Fransızca)

evani / evânî

 • Kapkacaklar, kaplar.
 • Kaplar, kâseler.
 • Kaplar.

evend

 • Kap. Kabkacak. (Farsça)

feth-i bab

 • Kapı açmak.

fihriste-i camia / fihriste-i câmia

 • Kapsamlı fihriste.

firibende

 • Kapılmış, aldanmış. (Farsça)

galk

 • Kapıyı kapamak, kapıyı kilitlemek.

gamız

 • Kapalı.

gark etme

 • Kaplama, sarma, içine balıp boğma.

gılaf / gılâf

 • Kap, kılıf.

hakikat-i külli / hakikat-i küllî

 • Kapsamlı ve büyük bir hakikat.

halkazen

 • Kapı çalan, kapı halkasını vuran. (Farsça)

havi / hâvî

 • Kapsayan.

hayk

 • Kaplamak.

hazine-i camia / hazine-i câmia

 • Kapsamlı, büyük hazine.

hikmet-i şamil / hikmet-i şâmil

 • Kapsamlı, kuşatıcı hikmet.

hikmet-i şamile / hikmet-i şâmile

 • Kapsamlı, kuşatıcı hikmet.

hüccet-i külliye

 • Kapsamlı geniş delil.

hülasa-i camia / hülâsa-i câmia

 • Kapsamlı özet.

husve

 • Kap içinde bir içim su.

ibham / ibhâm

 • Kapalı bırakma, açıklamama.

iğlak / iğlâk

 • Kapalılık, anlaşılmazlık.
 • Kapalılık.

iktila'

 • Kapıp alma, koparma.

inayet-i şamile / inâyet-i şâmile / عِنَايَتِ شَامِلَه

 • Kapsayıcı yardım.

infitah-ı ebvab

 • Kapıların açılması.

infitahiyyet

 • Kapalılığın açılıp inkişaf etmesi. (Tohumların açılarak nebât hâline gelmesi gibi olan hâl.)

inhimak

 • Kapılma, düşkünlük.

intihab

 • Kapışmak. Yağma suretiyle mal almak.

isti'ab / istî'âb / استيعاب

 • Kapasite, alım gücü, sığıdırma. (Arapça)

istila / istilâ / istîlâ / اِسْت۪يلَا

 • Kaplama.
 • Kaplama, ele geçirme.

istilakarane / istilâkârâne

 • Kaplarcasına.

iştimal / iştimâl / اشتمال

 • Kapsama. (Arapça)

istitaf

 • Kaplama, ihtiva etme.

istitar

 • Kapanmak, örtünmek.

jerfin

 • Kapı sürmesi. Kapının ardına konulan dayak. (Farsça)

kahf

 • Kap içindeki suyun tamamını içme.

kase / kâse

 • Kap, çanak.

kesb-i külliyet

 • Kapsamlılık, genellik özelliği kazanma.

keşef

 • Kaplumbağa. (Farsça)

keştiban / keştîbân / كشتيبان

 • Kaptan. (Farsça)

külliye

 • Kapsamlı.

külliye ise

 • Kapsamlı ve genel ise; hüküm bir sınıf veya türün bütün fertlerini kapsıyor ise.

külliyetli

 • Kapsamlı.

lakpüşte

 • Kaplumbağa. (Farsça)

levs

 • Kapı aralığından veya örtü ve perde kenarından bir nesneyi görmek.

licaf

 • Kapının üst eşiği.

lizaz

 • Kapı ardına konulan ağaç sürgü.

ma'kum

 • Kapalı.

ma-fi-l-bab

 • Kapı içinde. Bir kitabın içindeki bölümde (babda) olan şey.

maarizü'l-kelam / maarîzü'l-kelâm

 • Kapalı mânâlar; birden fazla anlamlı kelimelerin en uzak mânâsı.

magluk

 • Kapalı. Kilitli.

mahfel

 • Kapalı bölme, oda.
 • Kapalı yer, camilerde yüksek yer.

mahiyet-i camia / mâhiyet-i câmia

 • Kapsamlı mahiyet, içyapı, nitelik.

mazhar-ı cami' / mazhar-ı câmi'

 • Kapsamlı bir görüntü yeri.

medenk

 • Kapı sürgüsü. Kilit. (Farsça)

merhamet-i camia / merhamet-i câmia

 • Kapsamlı merhamet; her şeyi kuşatan şefkat.

mesdud / mesdûd / مسدود

 • Kapalı, set çekili, tıkalı. (Arapça)

mesturiyet / mestûriyet

 • Kapalılık, gizlilik.

mitres

 • Kapı ardınca koydukları ağaç.

miyah-ı harre / miyah-ı hârre

 • Kaplıca suları gibi olan sıcak sular.

mübhem

 • Kapalı, belirsiz.

müdruz

 • Kapı üstünde veya sokak başında duran kimse.

müfettehatü'l-ebvab / müfettehatü'l-ebvâb

 • Kapıları açık.

muğlak / muğlâk

 • Kapalı, anlaşılması zor.
 • Kapalı, anlaşılması zor.

muhafaza-i şamil / muhafaza-i şâmil

 • Kapsamlı bir koruma.

muhafaza-i şamile / muhafaza-i şâmile

 • Kapsamlı bir koruma.

muhit / muhît

 • Kaplayan, kuşatan.

muhit-i enfüsi / muhit-i enfüsî

 • Kapsamlı olan kendi dünyası; kâinattaki bütün mükemmelliklerin ve olgun hâsiyetlerin kapsamlı bir nümunesi hükmünde olan kendi zâtı ve iç dünyası.

müphem

 • Kapalı, örtülü, belirsiz.

müşkil istiare

 • Kapalı istiare; içinde "kendisine benzetilen"in bizzat yer almadığı ancak ona işaret edilen bir istiare.

müştemilat / müştemilât

 • Kaplanan şeyler, içeriye alınanlar.

na-güşade

 • Kapalı, açılmamış. (Farsça)

nahuda / nâhudâ / ناخدا

 • Kaptan. (Farsça)

nehbe

 • Kapmak.

nicaf

 • Kapının üst eşiği.

nizamat-ı külliye / nizâmât-ı külliye

 • Kapsamlı ve her yerde geçerli olan düzenler.

nokta-i camia / nokta-i câmia

 • Kapsamlı bir nokta.

perdedar / پرده دار

 • Kapı görevlisi. (Farsça)

remiz

 • Kapalı söyleyiş, işaretle anlatma.

retc

 • Kapıyı sürgülemek. Kapının kilitlenmesi.

risale-i camia / risale-i câmia

 • Kapsamlı risale, kitapçık.

rüba

 • Kapan, çalan, alan (mânâsına birleşik kelimeler yapılır). Meselâ: Dil-rüba : Gönül kapan, gönül alan. İz'an-rüba : Aklı alan, hayret veren. (Farsça)

rubban

 • Kaptan.

rübude

 • Kapılmış, kapılan. (Farsça)

ruzban

 • Kapıcı. (Farsça)

sadef

 • Kap, kabuk.

şamil / şâmil / شامل

 • Kaplayan.
 • Kaplayan, çevreleyen, içine alan, genel.
 • Kapsayan. (Arapça)
 • Şâmil olmak: Kapsamak. (Arapça)

şamil olma / şâmil olma

 • Kapsama, içine alma.

sedd-i bab / sedd-i bâb

 • Kapı örtme.

selb

 • Kapma, alma, silme, kaldırma, red.

selukiyye

 • Kaptan kamarası.

semele

 • Kap dibinde kalan artık.
 • Kap dibinde kalan azıcık su.

silsil

 • Kapı halkası.

siyahkede

 • Kapkara yer. (Farsça)

şüfafe

 • Kap dibinde kalan su.

şumul

 • Kapsam.

şümul / şümûl

 • Kapsam.
 • Kapsamlı ve kuşatıcı olma.
 • Kapsam.

şumullü

 • Kapsamlı.

şümullü / şümûllü

 • Kapsamlı.
 • Kapsamlı.

suret-i camia / suret-i câmia

 • Kapsamlı görünüm ve şekil.

sürtüm

 • Kap içinde kalan yemek artığı.

şuur-u külli / şuur-u küllî

 • Kapsamlı şuur, bilinç.

tabla

 • Kap, yiyecek sunulan kap.

tefe'ül

 • Kapalı bir kitabı, belirli dualar okuyarak rastgele açma ve açılan sayfayı ibret alma maksadıyla okuma işlemi.

tehattuf

 • Kapmak.

tehendüm

 • Kapanmak.

tele / تله

 • Kapan, tuzak. (Arapça)

tennur / tennûr

 • Kapalı ocak, fırın, tandır.

teşaff

 • Kap içinde olan suyu içmek.

türra'

 • Kapıcı.

vasid / vasîd

 • Kapı eşiği.

viaiyyet / viâiyyet

 • Kap halinde olma.

vüs'at-i şümul

 • Kapsamının genişliği.

yuz

 • Kaplanı andırır yırtıcı bir hayvan, pars. (Farsça)

zafire

 • Kapı perdesi.

zarfiyyet / ظرفيت

 • Kapasite. (Arapça)

zımnen

 • Kapalı olarak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın