LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kanat ifadesini içeren 50 kelime bulundu...

asere

 • Kanat teleklerinden evvel, ucunda olan beyaz telekler.

asra'

 • Zor olan şey. Güç nesne.
 • Kanatlarının uçlarında beyazlıklar olan tavşancıl kuşu.

badia

 • Derisini ve etini yarıp kanatmış olan, fakat kanı çıkmayıp akmayan baş yarası.

bal / bâl / بال

 • Kanat. (Farsça)
 • Kol, pazu. (Farsça)
 • Kol, cenah. (Farsça)
 • Üst, yukarı. (Farsça)
 • Boybos, endam. (Farsça)
 • Kanat. (Farsça)

bal-güşa / bal-güşâ

 • Kanat açan, uçan. (Farsça)

balzen

 • Kanat vuran. Uçan. (Farsça)

cenah / cenâh / جناح / جَنَاحْ

 • Kanat, taraf, kısım. (Vicdanın ziyası ulum-u diniyyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacı ile hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassub, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder. Mün.)
 • Yan taraf, cihet.
 • Kol, pazu.
 • Kanat, kuş kanadı.
 • Kanat.
 • Kanat. (Arapça)
 • Kanat, taraf.

cenaheyn / cenâheyn

 • (Cenah. dan) İki kanat, iki yan, iki cenah.
 • İki hususiyetli.
 • İki kanat.

defa

 • Boynuz ve kanat uzunluğu.
 • Bir şeyin eğilip ikiye bükülmesi.

defif

 • Ağır ağır gitmek.
 • Kuşun, ayakları yerde iken kanatlarını salıp hareket ettirmesi.

defter

 • (Çoğulu: Defâtir) (Yunanca iki kanatlı manasına gelen bir kelimeden alınmıştır). Not yazmağa, ders için veya ticari hesablara mahsus kağıttan beyaz kitab. Pusula.
 • Liste.

dürece

 • Süllem, merdiven.
 • Bağırtlak kuşu. (Kanatlarının içi siyah ve dışı boz olan bir kuş.)

ecniha

 • (Tekili: Cenah) Kanatlar. Cenahlar. Taraflar.

hinna'

 • Kanat.

hurkus

 • Pire gibi bir böcek (Az olarak kanatlanır uçar).

idma'

 • Kan alma.
 • Kanatma.

ifahe

 • Kan fışkırtma.
 • Kanatma.

iskete

 • Güzel ve çok öten sarı kanatlı bir cins küçük kuş.

kanavat

 • (Tekili: Kanât) Yeraltına döşenmiş olan künkler. Su yolları.
 • Mızraklar, sopalar.

kavadim

 • (Tekili: Kadime) Kuyruklar.
 • Kuşların kanatlarının ön tüyleri.

kıntar

 • (Çoğulu: Kanâtir) Yüzyirmi rıtıl veya yetmiş bin dinar.
 • Çok mal.
 • Bir sığır derisi dolu altın ve gümüş.

kütfane

 • (Çoğulu: Kütfân-Ketâyif) Çekirgenin evvel kanatlanıp uçanı.

meyasir

 • (Tekili: Meysere) Ordunun sol kanatları. Sol cenahlar.
 • Zenginlikler, servetler.

meymene / ميمنه

 • Sağ kanat. (Arapça)

meysere / ميسره

 • Sol kanat. (Arapça)

mücennah

 • (Cenah. dan) Cenahlı, kanatlı.

müctenih

 • (Cenah. dan) Meyillenen, bir tarafa eğilen.
 • Secdede usulüne göre ellerini yere koyup dirseklerini açarak kollarını kanat şeklinde tutan.

muk

 • Göz pınarı.
 • Akılsızlık.
 • Kanatlı karınca.
 • Mest üzerine giyilen çizme.

mürg-i bal-şikeste / mürg-i bâl-şikeste

 • Kırık kanatlı kuş.

nahiz

 • Uçmaya hazırlanmış ve kanatları bitmiş olan kuş.
 • Tavşancıl yavrusu.

nasl

 • Okun ucundaki sivri demir. okun uçmasına yardım eden kanatlar.

per / پر

 • Kanat. (Farsça)
 • Kanat. (Farsça)
 • Kuşların iri tüyü, yelek. (Farsça)

per-aver

 • Kanat açan, kanat açıcı. Keskin uçan. (Farsça)

per-güşa

 • Kanat açıcı, uçucu. (Farsça)
 • Keskin uçucu. (Farsça)

pervaz

 • Uçmak, kanat açmak.
 • Kanat açmak, uçmak. Uçan, uçucu. (Farsça)
 • Nur. (Farsça)
 • Karargâh. (Farsça)
 • Saçmak. (Farsça)
 • Hücre. (Farsça)
 • Saçak. (Farsça)
 • Ayna. Dolap. (Farsça)
 • İnce, uzun tahta. (Farsça)
 • Uçan, uçucu gibi mânâlara gelerek birleşik kelimeler yapılır. (Farsça)

pervaz ü perdaz / pervâz ü perdâz

 • Kanat çırparak uçan.

refrefe

 • Kuşun kanatlarını oynatıp açması.

ribac

 • Kanatlarının ortasında küçük kapısı bulunan büyük kapı.

safe

 • (Çoğulu: Savaf-Sâfât) Kanatlarını havada yayıp uçan kuş.

safk

 • Sesi işitilen vuruş.
 • Sarfetmek.
 • Reddetmek.
 • Kanatlarını hareket ettirmek. Deprenmek.
 • Kullanmak.

şahbal / شاهبال

 • Kanattaki en uzun tüy. (Farsça)

şehbal / şehbâl / شهبال

 • Kanattaki en uzun tüy. (Farsça)

şerekrak

 • Yeşil kanatlı, siyah burunlu, güvercin büyüklüğünde kırmızı bir kuş.

şeş-per

 • Altı kanat. (Farsça)
 • Eski savaş âletlerinden 6 dilimli bir topuz. (Farsça)

şikestebal / şikestebâl

 • Kanadı kırık, kırık kanatlı. (Farsça)
 • Mc: Kederli, üzgün. (Farsça)

simurga

 • Kanatlı ve çok büyük hayvan olup eski devirlerde yaşadığı rivâyet edilir.

tadric

 • Kanatmak.

tasfik

 • (Çoğulu: Tasfikat) Kanat çırpma.

teczim

 • (Kol, kanat gibi şeyleri) kesme.

tedmiye

 • Vurup kanatmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın