LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kanan ifadesini içeren 14 kelime bulundu...

ehl-i adavet ve haset / ehl-i adâvet ve haset

 • Düşmanlık besleyenler ve kıskananlar.

gasil-ül melaike / gasîl-ül melâike

 • Melekler tarafından yıkanan; Eshâb-ı kirâmdan Uhud harbinde şehîd olan ve cenâzesini meleklerin yıkadığı Peygamber efendimiz tarafından müjdelenen Eshâb-ı kirâmdan Hanzala hazretleri. (Âdem aleyhisselâmı da melekler yıkamıştır.)

hasede

 • (Tekili: Hâsid) Kıskananlar, hased edenler, çekememezlik edenler.

hasid / hâsid

 • Hased eden, kıskanan.
 • Haset eden, kıskanan.

hasud / hasûd

 • Kıskanan.

hussad

 • Hased edenler. Kıskananlar.

infitah

 • Açılma. Boşalma. Tıkanan bir şeyin açılışı.
 • Tecvidde: Harf okunduğu zaman dil ile üst çene birbirinden ayrılıp, aralarından nefes çıkması. İnfitah harfleri ise şunlardır: (Min, Nun, Elif, Hı, Zel, Vav, Cim, Dal, Sin, Ayın, Te, Fe, Ze, Kef, Lem, Ha, Se, Kaf, He, Şın, Ra, Be, Gayın, Ya

kunnet

 • (Çoğulu: Kanan-Kunen-Kınan) Dağ başı.

magsel

 • (Çoğulu: Magasil) (Gasl. den) Gusülhâne. Ölü yıkanan yer.

mugtesil

 • (Gusl. den) Yıkanan, gusleden.

münsedd

 • (Sedd. den) Seddedilen, kapanan, tıkanan. Tıkalı.

mütegassil

 • Yıkanan, gusleden. Yıkayan.

mütehasid

 • Birbirini kıskanan, çekemiyen. Birbirine hased eden.

reşkin

 • Kıskanç. Kıskanan. Hased eden. Hâsid. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın