LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kamci ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

ahadid

 • Sopa ve kamçı gibi şeylerin vücudda bıraktığı izler.

bad-per

 • Kağıttan yapılmış olan uçurtma. (Farsça)
 • Hodbin, kendini beğenen ve öven kimse. (Farsça)
 • Kamçı topacı. (Farsça)

celd

 • Lügat mânası, deri üzerine vurmaktır.
 • Fık: Muhsen olmayan mükellef zâni veya zâniyenin muayyen uzuvlarına vech-i mahsus üzere değnek veya kamçı ile vurmaktır. Bu ceza, mücrimin cildi yani derisi üzerine tatbik edildiği cihetle "celde" adını almıştır.

celde

 • Fık: Suç işleyen birisine kamçı veya değnekle bir vuruş.
 • Kamçı ile vücuda vuruşlardan her bir vuruş. (Fıkhî ıstılah)

cezme

 • Kamçı.
 • Ağaç parçası.
 • İp parçası.

cilaz

 • Kamçının ucuna bağlanan kayış.

cilz

 • Süngü demiri.
 • Kamçının ucundan tuttukları yer.

güllabici

 • Tar: Akıl hastahanelerindeki gardiyanlar. Bunlar ellerinde kamçı olduğu halde deliler arasında dolaşıp azgın delileri döverek uslandırmak vazifesiyle mükellef olduklarından, dışarda bu türlü tavır takınanlara da mecaz yoliyle güllâbici denilirdi.

had'a

 • Kamçıdan çıkan ses.

intikamcu / intikâmcû / انتقام جو

 • İntikamcı. (Arapça - Farsça)

kafil / kafîl

 • Kuru ağaç.
 • Parça parça olmuş ot.
 • Kamçı. Bir otun adı.

kamçı-yı teşvik

 • Teşvik kamçısı, unsuru.

kati'

 • (Çoğulu: Ekâti-Aktâ-Kutân) Kamçı.
 • Deve ve koyun sürüleri.

meşn

 • Kamçı ile vurmak.
 • Deri yüzmek.

muntakim

 • İntikamcı, intikam davası güden.

savt

 • (Çoğulu: Siyât-Esvât) Kamçı, kırbaç.
 • Bir şeyi diğerine karıştırmak.

seb'

 • İçmek için şarap satın almak.
 • Yakmak.
 • Bir kimseyi değnek veya kamçı ile dövmek.

siyat

 • (Tekili: Savt) Kırbaçlar, kamçılar.

taziyane

 • Sebeb. Vasıta. (Farsça)
 • Kırbaç, kamçı. (Farsça)

taziyane-i ta'zib

 • Azab vermek, azablandırmak kamçısı.

taziyane-i teşvik / tâziyâne-i teşvik

 • Teşvik kamçısı.

te'ziyane-i tazip / te'ziyâne-i tâzip

 • Ceza ve azap kamçısı.

tura

 • (Aslı: Tuğra) t. Topuz gibi yapılmış mendil, kuşak gibi oyun âleti. Kös, davul, trampet gibi şeylere vurmaya mahsus ip veya çomak.
 • Kamçı, örme kırbaç.
 • Demet, bağ, paket.

uhdud

 • (Çoğulu: Ahâdid) Çukur.
 • Uzun hat.
 • Yeryüzündeki uzun yarık ve çatlak.
 • Hendek.
 • Kamçı vurulmasından vücutta hâsıl olan yara ve iz.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın