REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kahre ifadesini içeren 33 kelime bulundu...

akher

 • En kahredici, çok kahreden.

anvet

 • Kahretmek.
 • Galip olmak.

anveten

 • Cebren, kahren, zorla, sıkıntı ile.

canavar

 • Can alıcı, kahredici. (Farsça)
 • Vahşi, yırtıcı hayvan. Kurt. (Farsça)

dahd

 • Kahretmek.

devh

 • Hor, hakir olmak. Hor, hakir etmek.
 • Kahretmek.

fenh

 • Kahretmek. Zelil kepaze etmek.

gaddar

 • Kahredici, öldürücü. Ahdine vefâ etmeyip hıyânet eden. Hâin, zâlim, çok zulmeden.

hatel

 • Kahretmek.
 • Ahdini bozmak.
 • Aldatmak.

hazret-i kahhar / hazret-i kahhâr

 • Her şeyi hükmüne itaat ettirebilen bir hâkimiyet sahibi, düşmanlarını kahrederek zelil ve perişan eden ve kudretinin karşısında her şeyi âciz bırakan Allah.

irgam

 • Aşağılatma. Hor, hakir kılma.
 • Burunu kırma.
 • Yere sürtme.
 • Galip olma.
 • Kahretme.

kahhar / kahhâr / قهار

 • Galib-i Mutlak ve her an kahretmeğe muktedir olan Allah (C.C.) Hak Celle ve A'lâ'nın esmâ ve sıfâtındandır.
 • Ziyadesiyle kahreden, kahredici, yok edici, batırıcı.
 • Allah'ın isimlerinden biri.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Düşmanlarından, cebbâr (kibirli, zorba, zâlim), inâdcı, nîmetlere nânkörlük edenleri öldürüp, onları zelîl (aşağı, hakîr) etmekle dünyâda kahreden, âhirette düşmanları olan kâfirlere ebedî; îmâ nlı ölen mü'minlere, af ve mağfiret etmezse (bağı
 • Kahreden.
 • Kahredici. (Arapça)

kahhar hakim / kahhar hâkim

 • Kahreden ve herşeye hükmeden güç ve kuvvet sahibi.

kahhar-ı zülcelal / kahhâr-ı zülcelâl

 • Haşmet ve yücelik sahibi ve herşeye her zaman mutlak galip gelen ve kahretmeye gücü yeten Allah.

kahharane / kahhârâne

 • Kahharcasına. Kahredercesine.
 • Kahredercesine.

kahir / kâhir / قاهر

 • Kahreden, zorlayan.
 • Üstün gelen, ezen, ezici.
 • Yok eden, ortadan kaldıran.
 • Kahreden, yok eden. (Arapça)

kahir-ül eşrar / kahir-ül eşrâr

 • Şerleri ve kötülükleri ortadan kaldırıp yok eden. Haydutları kahreden.

kam'

 • Kahretmek. Zelil etmek.
 • Zabtetmek. Ezmek. Kırmak.
 • Hasta etmek.
 • Başına vurmak.
 • Bir sese kulak verip dinlemek.
 • Ağzı dar olan bir şeyin içine huni ile akıcı maddeyi koymak.
 • Huni.

kamıh

 • Kam' eden, ezip kıran, mahveden, perişan eden. Kahreden, yok eden. Alçaltan, zelil eden.

kaz'

 • Kesmek.
 • Kahretmek.
 • Çiğnemek.
 • Fuhşiyat söylemek. Sövmek.

kelime-i gaddare

 • Kahredici, öldürücü, zâlim ve merhametsiz söz.

makhur / makhûr

 • (Kahır. dan) Kahredilmiş. Mahvedilmiş. Bozguna uğratılmış. Mağlub. Mahkum. Allah'ın (C.C.) gazabına uğramış. Yenilmiş. Hakaret görmüş.
 • Kahredilmiş, ezilmiş.

makruh

 • Yaralanmış, kahredilmiş. Mecruh.

mergame

 • Kahretmek.
 • Galip olmak.

mukahhir

 • (Kahr. dan) Kahreden, tahkir eden, yok eden.

muztahid

 • Arslan.
 • Kahredici.
 • Cefâ eden.

rağm

 • (Ragm) Bir şeyden hoşlanmayıp kerih görmek. Bir işi birisine zor ile tutturmak. Züll ve hakaret. Kahretmek.

seb'

 • Yırtmak.
 • Parçalamak.
 • Kahretmek.
 • Sökmek.

selit

 • Kahredici, galebe edici.
 • Susam yağı.
 • Kötü sözlü şerli kimse. Ağzı bozuk.
 • Zeytinyağı.

setv

 • (Çoğulu: Setavât) Hamle etmek.
 • Kahretmek.
 • Hiddetlenmek, kızmak, gadap etmek.

takhir

 • (Çoğulu: Takhirât) (Kahr. dan) Kahretme.

tecelliyat-ı kahriye / tecelliyât-ı kahriye

 • Kahredici tecellîler, yansımalar.

teftih

 • Hor ve zelil etmek.
 • Kahretmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın