LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kah kelimesini içeren 49 kelime bulundu...

ab-çera

 • Kahvaltı. (Farsça)

bahadır / bahâdır

 • Kahraman. Cesur. Yiğit. Dilâver. (Farsça)
 • Kahraman, cesur, yiğit.
 • Kahraman, yiğit.

celadet / celâdet

 • Kahramanlık.
 • Kahramanlık, yiğitlik.

dahd

 • Kahretmek.

destan

 • Kahramanlık hikâyesi.

fenh

 • Kahretmek. Zelil kepaze etmek.

fenih / fenîh

 • Kahrolmuş.

gaddar

 • Kahredici, öldürücü. Ahdine vefâ etmeyip hıyânet eden. Hâin, zâlim, çok zulmeden.

gazanfer

 • Kahraman, cesaretli.
 • Kahraman, iri aslan.

hamase / hamâse / حماسه

 • Kahramanlık şiiri. (Arapça)

hamaset / hamâset / حماست

 • Kahramanlık.
 • Kahramanlık şiiri, hamase. (Arapça)

hamasiyyat

 • Kahramanlık destanları.

hazi / hazî

 • Kâhin, keşiş, papaz.

hem-rad

 • Kahramanlık ve cömertlikte müsavi olan kimseler. (Farsça)

ihzak

 • Kahkaha ile gülme. Çok gülme.

ıkhar / ıkhâr

 • Kahr etme, kahr edilme, kahr edilmiş olma.

kahhar / kahhâr / قهار

 • Kahreden.
 • Kahredici. (Arapça)

kahhar hakim / kahhar hâkim

 • Kahreden ve herşeye hükmeden güç ve kuvvet sahibi.

kahharane / kahhârâne

 • Kahharcasına. Kahredercesine.
 • Kahredercesine.

kahinane / kâhinane

 • Kâhin gibi ve ona benzer şeklide haberler veren. Bir nevi zan ile gaibden haber verir gibi. (Farsça)

kahir / kâhir / قاهر

 • Kahreden, yok eden. (Arapça)

kahkahazen

 • Kahkaha atan, fazlaca yüksek sesle gülen. (Farsça)

kahramanane / kahramanâne

 • Kahramanca, yiğitçe, cesurane. (Farsça)
 • Kahramanca.
 • Kahramanca.

kahreni / kahrenî

 • Kahr ile, zorla. Ezerek, cebren.

kahve / قهوه

 • Kahve. (Arapça)

kedhüda / كدخدا

 • Kâhya. (Farsça)
 • Kâhya. (Farsça)

kehanet / kehânet

 • Kâhinlik, gaipten haber verme, falcılık.
 • Kâhinlik. Gaybı, gizli şeyleri bilirim iddiâsında bulunmak. Bu işi yapana kâhin, falcı denir.

kehanetfuruş

 • Kâhinlik, falcılık yapan.

kehene / كهنه

 • Kahinler. (Arapça)

kelime-i gaddare

 • Kahredici, öldürücü, zâlim ve merhametsiz söz.

kevahin

 • Kâhinler, falcılar.

kıtlık

 • Kahtlık.

makhur / makhûr

 • Kahredilmiş, ezilmiş.

makhurane

 • Kahr ve gazaba uğramış hâlde. Gazaba uğramış olanlara benzer şekilde.

makhuriyet

 • Kahrolmuşluk, ezilmişlik, bitkinlik. Allah'ın kahr ve gazabına uğrama.

mehmedcik

 • Kahraman ve mücahid mânasında Türk askerine verilen ünvandır.

müstenşie

 • Kâhinlik yapan kadın.

muzaffer

 • Kahraman. Gâlip gelmiş. Başarmış. Muvaffak olmuş. Zafer kazanmış, zafer kazanan.

necadet

 • Kahramanlık, efelik, yiğitlik.

pençe-i kahr

 • Kahir pençesi. Mahveden el.
 • Kahır pencesi; haksız yere uygulanan şiddet.

şeci'

 • Kahraman. Yiğit. Şecaatli.

şehamet / şehâmet / شَهَامَتْ

 • Kahramanlık.

şehbaz ü şehnaz / şehbâz ü şehnâz

 • Kahramanlık ve güzellik.

tahmis-hane / tahmis-hâne

 • Kahvenin kavrulup öğütülüp satıldığı yer. (Farsça)

takahhur

 • Kahrolmak.

tecelliyat-ı kahriye / tecelliyât-ı kahriye

 • Kahredici tecellîler, yansımalar.

tegaşmür

 • Kahra uğratmak.

tekehhün

 • Kâhinlik yapma, falcılık etme.

veleh

 • Kahr, gazab, şiddet, hışım. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın