LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te Kabil-i ifadesini içeren 47 kelime bulundu...

gayr-i kabil-i fehm / gayr-i kâbil-i fehm / غير قابل فهم

 • Anlaşılmaz.

gayr-ı kabil-i inkar / gayr-ı kabil-i inkâr

 • İnkâr edilemez.

gayr-i kabil-i izale / gayr-i kâbil-i izâle / غير قابل ازاله

 • Yok edilemez, giderilemez.

gayr-i kabil-i mukavemet / gayr-i kâbil-i mukavemet / غير قابل مقاومت

 • Karşı konulmaz.

gayr-ı kabil-i tahammül

 • Tahammül etmesi mümkün olmayan.

gayr-i kabil-i tebdil / gayr-i kâbil-i tebdil / غير قابل تبدیل

 • Değiştirilmez.

gayr-i kabil-i tefrik / gayr-i kâbil-i tefrik / غير قابل تفریق

 • Ayırdedilmez.

gayr-i kabil-i telif / gayr-i kâbil-i telif / غير قابل تأليف

 • Birleştirilemez, uzlaştırılamaz.

kabil-i cerh

 • Çürütülebilir.

kabil-i emanet / kabil-i emânet

 • İnsan.

kabil-i feyiz

 • Bolluğu, bereketi, lütfu kabul eden.

kabil-i gayr-i telakkuh

 • Gebeliği mümkün olmayan.

kabil-i hazım

 • Hazmı mümkün, sindirilebilir.

kabil-i hitab

 • Sözden anlar. Kendisi ile konuşulabilir olan kimse.

kabil-i hitap

 • Muhatap alınabilen.

kàbil-i hitap

 • Muhatab olabilen, hitaba lâyık.

kabil-i iltiyam

 • Kaynaşabilir, kapanabilir.

kabil-i imtizac

 • Birleşip uyuşabilir bir yapı.

kabil-i inkisar

 • Kolaylıkla kırılabilir şeyler, kırılması kolay olan nesneler.

kabil-i ıslah olmayan / kabil-i ıslâh olmayan

 • Düzelmesi mümkün olmayan.

kabil-i istifade

 • Kullanmaya elverişli.

kabil-i kıyas / kâbil-i kıyas / قابل قياس

 • Kıyası mümkün.
 • Düşünülebilen, ölçülebilen, kabul edilebilir olan.
 • Kıyaslanabilir, karşılaştırılabilir.

kabil-i kıyas olmayan

 • Kıyası mümkün olmayan, karşılaştırılamaz.

kabil-i nesh

 • Kaldırılması, iptal edilmesi mümkün olan.

kabil-i nesh olmayan

 • Hükmü kaldırılamayan.

kabil-i sükna / kabil-i süknâ

 • Oturmaya elverişli, oturulabilir.

kàbil-i sukut

 • Düşebilir, düşmeye meyilli, eğreti olan.

kabil-i süluk / kabil-i sülûk

 • Yürünebilir.

kabil-i tabir

 • Yoruma açık, ifade edilebilir.

kabil-i taklit

 • Taklidi mümkün.

kabil-i taksim

 • Bölünebilen.

kabil-i tarif / kabil-i târif

 • Tarifi mümkün, tarif edilebilir.

kàbil-i tatbik

 • Uygulanabilir.

kabil-i tebdil

 • Değiştirilmesi mümkün, değiştirilebilir.

kabil-i tefrik

 • Ayrılabilir olma, ayrılması mümkün.

kàbil-i tefrik

 • Ayrılabilir olma, ayrılması mümkün.

kabil-i telakkuh / kabil-i telâkkuh

 • Gebeliği mümkün olan, döllenebilen.

kabil-i telif

 • Uygun olan, bağdaşan.

kabil-i telkih

 • Dölleme kabiliyeti olan.

kabil-i temyiz

 • Ayırt edilebilir.
 • Huk: Temyiz mahkemesinde görülebilecek olan dâvalar.

kabil-i tenkit

 • Tenkit edilmesi mümkün, eleştirilebilir olma.

kabil-i tercüme

 • Tercüme edilebilir, tercümesi mümkün.

kabil-i teshir olmayan

 • Boyun eğdirilmesi mümkün olmayan.

kabil-i tevfik

 • Biraraya gelebilme.

kabil-i tevil

 • Yoruma açık, yorumlanması mümkün.

na-kabil-i tarif / nâ-kabil-i tarif

 • Anlatılması mümkün olmayan.

nakabil-i tarif / nâkabil-i târif

 • Tarifi imkânsız.