LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kaşe ifadesini içeren 38 kelime bulundu...

beştek

 • (Beştük) Zarf. Vazo. Kap. Kâse. Çiniden yapılmış saksı. (Farsça)

çengi

 • Zil ve kaşık vurarak oynayan dansöz ve rakkase ki, ekseriyetle çingene kızlarındandır.

ekvaz

 • (Tekili: Kûz) Kâseler, bardaklar, kadehller.

eluh

 • Kasem, and, yemin.

elve

 • Yemin etmek, kasem.

evani / evânî

 • Kaplar, kâseler.

eyman

 • (Tekili: Eymün) (Yemin) Andlar. Yeminler. Kasemler.
 • Fık: Zevcesi ölmüş er.
 • Sağ taraflar. Sağlar.

half

 • Yemin etmek. Andiçmek. Kasem etmek.

harf-i cerr

 • Gr: Kelimenin sonunu esre ile (i diye) okutan harf. Bunlar arabçada şu şekil altında toplanmıştır. (Vav-ı kasem), (Ta-yı kasem)

ıksam

 • Kasem etme, and içme, yemin etme.

iksam

 • Kasem etme, yemin etme, and içme.

inale

 • Kavuşturma, vâsıl etme, nâil etme, ulaştırma.
 • Yemin, kasem, and.
 • İhsanda bulunma, bağışta bulunma.

kas'a

 • (Çoğulu: Kısâ') Çanak, kâse.
 • Yemek kabı.

kasame

 • (Kasem. den) Katili bilinmeyen kimsenin bulunduğu, şüphelenildiği mıntıka halkından elli kişiye yemin ettirme.

kase / kâse / كاسه

 • Tas veya çanak. Kâse gibi olan çukurluk. (Farsça)
 • Başı kaplayan ve başın üstündeki kemik. (Farsça)
 • Çanak, kâse. (Farsça)

kase-bend / kâse-bend

 • Çatlamış, kırılmış. (Farsça)
 • Kâse gibi şeyleri tamir eden kimse. (Farsça)

kase-ger / kâse-ger

 • Kâseci, kâse yapan. (Farsça)

kase-i fağfur / kâse-i fağfur

 • Çin porseleni. Çin porseleninden yapılan kâse. (Farsça)

kase-lis / kâse-lis

 • (Kâselis) Çanak yalayıcı. Çok yiyen, obur. Hırslı. (Farsça)
 • Dalkavukluk. Alçak huylu kimse. (Farsça)
 • Dilenci. (Farsça)

kase-lisan / kâse-lisan

 • (Tekili: Kâselis) Dalkavuklar, çanak yalayıcılar.

kaseha / kâseha

 • (Tekili: Kâse) Kâseler.

kasem-i cami-i muazzama / kasem-i câmi-i muazzama

 • Büyük ve kapsamlı kasemler, yeminler.

kasfe

 • (Çoğulu: Kasf-Kasefât) Deve sesi.
 • Merdiven ayağı.
 • Bir parça kum yığını.

lis

 • Yalayıcı, yalayan. Birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Kâse-lis : Çanak yalayıcı. Dalkavuk. (Farsça)

mahluf

 • Yemin etme, and içme, kasem etme.

minkaş

 • (Minkaşe) Cımbız, kıskaç.
 • Demir kalem.

mirfed

 • Büyük kâse.

mükaşif / mükâşif

 • (Keşf. den) Mükâşefede bulunan.

muksem

 • (Kasem. den) Yemin edilmiş, kasem edilmiş.

muksim

 • (Kasem. den) Yemin edilecek yer.
 • Yemin eden, kasem eden.

müstaksim

 • (Kısım. dan) Bölüşen, pay eden, taksim eden.
 • (Kasem. den) Yemin isteyen.

mütekasim

 • Kısmet eden.
 • Aralarında bir şey taksim edenlerin her biri.
 • Birbiriyle kasemleşen, andlaşan.

nuzar

 • Altın.
 • Her nesnenin hâlisi ve iyisi.
 • Necid diyârında yetişen bir ağacın adıdır, ondan tas ve kâse yaparlar.

sahn

 • Evin ortasındaki açıklık, avlu, oyuk.
 • Boşluk. Boş yer. Orta, meydan, aralık.
 • Sahne.
 • Cami ve medreselerdeki umumun toplanmasına âit üstü kubbeli ve örtülü yer.
 • Büyük kâse. Sahan.
 • Zil.

sevgend

 • Yemin, kasem, and. (Farsça)

tekasüm

 • (Kasem. den) Andlaşma.
 • Bölüşme.

yemin

 • Sözü Allah'ı (C.C.) zikrederek kuvvetlendirmek. Kasem.
 • El tutuşarak, Allah'a bağlılıklarını bildirerek, Allah'a ve birbirlerine söz vererek ahitleşmek.
 • Mübarek.
 • Sağ taraf, sağ el.

zemin-kub

 • İkide bir ayağını yere vuran çengi, rakkase. (Farsça)
 • Yer tepici olan at, deve, katır ve benzeri hayvanlar. (Farsça)

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR