LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kağıdı ifadesini içeren 23 kelime bulundu...

abadi / abadî / âbâdî / آبادی

 • Bayındırlık, mâmurluk, şenlik.
 • İmar edilmiş olan.
 • Hindistan'ın Devlet-âbad şehrinde ipekden yapılmış bir yazı kağıdı.
 • Bayındırlık. (Farsça)
 • İnce Hint kağıdı. (Farsça)

bıtaka

 • (Çoğulu: Batâik) Varaka, pusla kâğıdı.

celbname / celbnâme

 • Mahkemeye çağırma kağıdı, celb kağıdı. (Farsça)
 • Çağırma kağıdı.

emirname

 • Âmirin emri yazılı olan kağıt. Üst makamdan verilen emir kağıdı. (Farsça)

havale

 • Bir işi veya bir şeyi başka birine bırakma. Ismarlama.
 • Görmeyi önleyen duvar gibi perde.
 • Tıb: Küçük çocuklarda veya gebe kadınlarda bazan meydana gelen, baygınlık veren bir hastalık.
 • Postadan gelen emanet kâğıdı.

icazetname

 • Şehadetname. Diploma. Şehadet kâğıdı. (Farsça)

ihbarname / ihbârnâme / اخبارنامه

 • Haber kağıdı, haber yazısı.
 • Bildiri kağıdı. (Arapça - Farsça)

izinname

 • Eskiden bir nikâhın kıyılabilmesi için kadı tarafından verilen izin kâğıdı. (Farsça)

kefaletname

 • Kefillik kâğıdı, kefalet senedi. (Farsça)

muafname

 • Afv kâğıdı. Bir şeyin muaf tutulup afvedildiğini gösteren kâğıt. (Farsça)

müzeyyelen

 • Kâğıdın altına, ek karşılığı yazılarak.

pençe

 • El ayası ile beş parmağın tamamı. (Farsça)
 • Hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları. (Farsça)
 • Eskiden Şark hükümdarlarının imza yerine ellerini kırmızı boyaya sürüp, kâğıdın üstüne basmalarıyla olan şekil, tuğra. (Farsça)
 • Mc: Kuvvet. Savlet, satvet. (Farsça)

pusula

 • Küçük not kağıdı.

ruhsatiyye

 • San'at veya ticaret için verilen izin kâğıdı.

ruhsatname

 • İzin kağıdı. (Farsça)

safiha

 • (Çoğulu: Safayih) Yüzün derisi.
 • Kapı tahtası.
 • Kâğıdın bir tarafı.
 • Yassı ve düz nesne.
 • Enli kılıç. (Bu mânâya C: Sıfâh)

şahadetname

 • Bir işin yapılmasına müsaade veren resmî izin kâğıdı. Vesika. Diploma. (Farsça)

şaryo

 • Araba. Yazı makinelerinde, daktilolarda kâğıdın takıldığı kısım. (Fransızca)

sulh-name / sulh-nâme

 • Sulh, barış kâğıdı. (Farsça)

talak-name

 • Boşama kâğıdı. (Farsça)

tezkere / تَذْكَرَه

 • Resmi izin kâğıdı.

zahri / zahrî

 • (Zahriyye) Arkaya âit, arka ile alâkalı.
 • Bir kâğıdın arkasına yazılan yazı, şerh.

zahriye / ظهریه

 • Kağıdın arka yüzündeki yazı. (Arapça)