LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te KUTSAL ifadesini içeren 156 kelime bulundu...

ahd-i atik

 • Eski ahd. Hıristiyanlarca Mûsâ aleyhisselâma inen kitab. Bu ismi ilk olarak hıristiyanlar kullanmışlardır. Hıristiyanların Kitab-ı mukaddes denilen kitabları Ahd-i Atîk ile Ahd-i Cedîd'den meydana geldiğinden onlar da Ahd-i Atîk'i kutsal kabul etmekt edirler. Yahûdîler, Ahd-i Atîk yerine Tanah demek

ahd-i cedid / ahd-i cedîd

 • Hıristiyanların kutsal kitabı olan Kitâb-ı mukaddes'in ikinci bölümü.

ahkam-ı kudsiye / ahkâm-ı kudsiye

 • Kutsal hükümler.

ahram / ahrâm / احرام

 • Kutsal yerler. (Arapça)
 • Haremler. (Arapça)
 • Hanımlar, eşler. (Arapça)

akdes / اقدس

 • En kutsal. (Arapça)

arz-ı mukaddes

 • Kutsal ülke. Kudüs, Filistin.

asar-ı kudsiye / âsâr-ı kudsiye

 • Kutsal eserler.

aşk-ı lahuti / aşk-ı lâhûtî

 • Cenâb-ı Hakkın Zâtına mahsus kutsal aşkı.

aşk-ı mukaddes

 • Kutsal aşk.

ayet-i kudsiye / âyet-i kudsiye

 • Kutsal âyet.

bakiyat-ı salihat / bâkiyat-ı salihat

 • Ebedî âlemde sevap olarak bâki kalan kutsal sözler, dine uygun iyi ve yararlı işler.

burhan-ı kudsi / burhan-ı kudsî

 • Kutsal, mukaddes delil, Kur'ân.

celal-i kudsiyet / celâl-i kudsiyet

 • Kutsal büyüklük, haşmet.

cemal-i mukaddes / cemâl-i mukaddes

 • Kutsal ve kusursuz güzellik.

cihad etmek

 • Allah için, kutsal değerleri korumak için savaşmak.

cümle-i kudsiye

 • Kutsal cümle.

daire-i kudsiye

 • Kutsal daire.

deha-yı kudsi / deha-yı kudsî

 • Kutsal deha, zekâ.

derece-i kudsiyet

 • Kutsallık derecesi.

desatir-i kudsiye-i kur'aniye / desâtir-i kudsiye-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın kutsal prensipleri.

eczahane-i kudsiye

 • Mânevî ve kutsal eczane.

ehl-i salip

 • Haçlılar, haçı kutsal sayan Hıristiyanlar.

emakin-i mukaddese / emâkin-i mukaddese

 • Mukaddes yerler, kutsal mekânlar.

emanat-ı mübareke / emânât-ı mübâreke / امانات مباركه

 • Kutsal emanetler. (Arapça - Farsça)

esma-i kudsiye / esmâ-i kudsiye

 • Allah'ın kutsal isimleri.

esma-i kudsiye-i ilahiye / esmâ-i kudsiye-i ilâhiye

 • Allah'ın kutsal isimleri; Allah'ın her türlü kusur ve eksiklikten yüce olan isimleri.

evamir-i kudsiye / evâmir-i kudsiye

 • Kutsal emirler.

evrad-ı kudsiye

 • Kutsal virdler, devamlı tekrarlanan kutsal zikirler.

evrad-ı kudsiye-i şah-ı nakşibendi / evrâd-ı kudsiye-i şah-ı nakşibendî

 • Şah-ı Nakşibendî'nin sürekli olarak okuduğu kutsal virdler, zikirler.

ezan-ı muhammedi / ezân-ı muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) tebliğ ettiği dinin ezanı; tevhidi ilân etmek amacıyla yüksek sesle yapılan kutsal davet.

ezan-ı muhammedi (a.s.m.) / ezan-ı muhammedî (a.s.m.)

 • Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği dinin ezanı; tevhidi ilân etmek amacıyla yüksek sesle yapılan kutsal davet.

ferman-ı kudsi / ferman-ı kudsî

 • Kutsal bir makamdan gelen buyruk.

fihriste-i mukaddese

 • Kutsal liste.

gıda-yı kudsi / gıda-yı kudsî

 • Kutsal gıda.

hacerü'l-esved

 • Kabe'nin doğu köşesinde olup, yerden bir buçuk metre yükseklikte bulunan semavî, kutsal siyah taş.

hadise-i kudsiye

 • Kutsal olay.

hak-i harim / hâk-i harîm

 • Kutsal toprak.

hakaik-i kudsiye-i ilahiye / hakaik-i kudsiye-i ilâhiye

 • Allah'a ait olan kutsal hakikatler, gerçekler.

hakaik-ı kudsiye-i imaniye / hakaik-ı kudsiye-i imâniye

 • Kutsal iman hakikatleri, esasları.

hakaik-i kudsiye-i imaniye

 • İmanın kutsal hakikatleri, esasları.

hakaik-i kudsiye-i imaniye ve kur'aniye / hakaik-i kudsiye-i imaniye ve kur'âniye

 • Kur'ân'ın ve imanın mukaddes ve kutsal hakikatleri.

hakikat-ı kudsiye

 • Kutsal gerçek.

hakikat-i kudsiye

 • Kutsal hakikatler.

hakikat-i kudsiye-i kur'aniye / hakikat-i kudsiye-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın kutsal gerçeği, özü.

halim-i alihimmet / halîm-i âlihimmet

 • Yumuşak huylu olmasının yanı sıra kutsal değerler uğruna gayret gösteren.

hamiyet

 • Din ve vatan gibi kutsal değerleri ve kendi yakınlarını koruma duygusu ve gayreti.

haremgah-ı ilahi / haremgâh-ı ilâhî

 • Cenâb-ı Hakkın mübarek kıldığı ve özel kimselerden başkasına açmadığı kutsal mekân.

harim / harîm / حریم

 • Kutsal. (Arapça)
 • Harem. (Arapça)
 • Avlu. (Arapça)

harim-i ismet / harîm-i ismet / حریم عصمت

 • Kutsal saha. (Farsça)

harim-i kudsi / harîm-i kudsî

 • Herkesin bilemeyeceği gizli kutsal harem.

harita-i kudsiye

 • Kutsal harita.

hayat-ı kudsiye-i islamiye / hayat-ı kudsiye-i islâmiye

 • İslâmiyetin tesis ettiği kutsal hayat.

hazain-i kudsiye / hazâin-i kudsiye

 • Mukaddes, kutsal hazineler.

hazine-i kudsiye

 • Kutsal hazine.

hediye-i kudsiye

 • Kutsal hediye.

hikmet-i kudsiye-i kur'aniye / hikmet-i kudsiye-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın kutsal hikmeti, onun hikmet ilmi.

himemat-ı kudsiye

 • Kutsal himmetler, mânevî yardımlar.

hırka-i seadet / hırka-i seâdet

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem, Eshâb-ı kirâmdan (Peygamberimizin arkadaşlarından), Kâ'b bin Züheyr'e, yazdığı güzel kasîdesinden dolayı hediye ettiği bu hırka, İstanbul'da Topkapı Sarayı Müzesi Hırka-i Seâdet dâiresinde diğer kutsal emânetlerle birlikte muhâfaza edilmektedir.

hizmet-i kudsiye

 • Kutsal hizmet.

hizmet-i kudsiye-i kur'aniye / hizmet-i kudsiye-i kur'âniye

 • Kutsal olan Kur'ân hizmeti.

huruf-u kudsiye-i şifre-i ilahiye / hurûf-u kudsiye-i şifre-i ilâhiye

 • Birer İlâhî şifre olan kutsal harfler.

hüsn-ü mukaddes

 • Kutsal ve kusursuz güzellik.

ilan-ı kudsi / ilân-ı kudsî

 • Kutsal ilân.

ism-i mukaddes

 • Kutsal isim (kutsal olan "şeriat" ismi).

kabe-i muazzama / kâbe-i muazzama

 • Büyük ve kutsal Kâbe.

kabe-i mükerreme / kâbe-i mükerreme

 • Müslümanların kıblesi olan kutsal yapı.

kal'a-i kudsiye

 • Kutsal kale.

kelam-ı akdes / kelâm-ı akdes

 • Kutsal söz; Kur'ân.

kelam-ı kudsi / kelâm-ı kudsî

 • Kutsal kelâm, söz.

kelimat-ı kudsiye / kelimât-ı kudsiye

 • Kutsal kelimeler.

kelime-i kudsiye

 • Kutsal kelime.

kelime-i kudsiye-yi tevhidiye

 • Cenâb-ı Hakkın birliğini ifade eden kutsal kelime.

kemal-i şuun / kemâl-i şuûn

 • Zâtî niteliklerin mükemmelliği; yaratıcılık ve rızık vericilik gibi Cenâb-ı Hakkın Zâtında bulunan kutsal özelliklerin mükemmelliği.

kitab-ı sübhani / kitab-ı sübhânî

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'a ait kutsal kitap.

kitabet-i kudsiye

 • Kutsal yazılımlar, yazılar.

kudsi / kudsî / قدسى

 • (Kuds. dan) Mukaddes, kutsal, muazzez.
 • Kutsal, melekut ve lâhut âlemine mahsus.
 • Kutsal, temiz, arınmış, yüce.
 • Kutsal. (Arapça)

kudsi cümle-i kur'aniye / kudsi cümle-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın kutsal cümlesi; âyet.

kudsi hakaik / kudsî hakaik

 • Kutsal hakikatler, esaslar.

kudsi hikmet / kudsî hikmet

 • Maddî manevî herşeyin kutsal gaye ve faydalarını öğreten ilim.

kudsi kelam / kudsi kelâm

 • Kutsal kelime, söz.

kudsi milliyet / kudsî milliyet

 • Kutsal İslâm milliyeti.

kudsi üstad / kudsî üstad

 • Kutsal, kutsal kaynaktan güç ve ilim alan üstad, Resul-i Ekrem Efendimizdir (a.s.m.).

kudsiye

 • Kutsal.
 • Mukaddes, kutsal.

kudsiyet / قدسيت

 • Kutsallık; Cenâb-ı Hakka mensup ve doğrudan Ona bağlı olma; Kur'ân gibi.
 • Kutsallık, yücelik, temizlik.
 • Kutsallık. (Arapça)

kudsiyet-i hizmet

 • Hizmetin kutsallığı.

kudsiyetşiken / قدسيت شكن

 • Kutsallığı bozan; kutsal olan şeylere karşı saygısız. (Arapça - Farsça)

kudsiyye

 • Kutsal, kusursuz ve yüce.

kütüb-i münzele

 • Allah tarafından indirilmiş olan kutsal kitaplar.

kütüb-ü mukaddese

 • Kutsal kitaplar—Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'ân-ı Kerim.

kütüb-ü mukaddese-i semaviye / kütüb-ü mukaddese-i semâviye

 • Vahye dayanan kutsal kitaplar—Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'ân-ı Kerîm.

kütüb-ü sabıka / kütüb-ü sâbıka

 • Peygamberimizden önceki peygamberlere Allah tarafından gönderilmiş kutsal kitaplar.

kütüb-ü semavi / kütüb-ü semâvi

 • Vahye dayanan kutsal kitaplar.

kütüb-ü semaviye / kütüb-ü semâviye

 • Allah'ın gönderdiği kutsal kitaplar; vahiy ile gelen Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'ân-ı Kerim.

kuvve-i kudsiye

 • Kutsal güç.

kuvvet-i kudsiye

 • Kutsal bir güç.

lazımın lazımı / lâzımın lâzımı

 • Lâzımdan ayrı düşünülemeyen ve lâzımdan da önce gelen şey; meselâ Kur'ân için kutsallık, yani Kur'ân'ın Cenâb-ı Hakkın kelâmı olması.

lezzet-i kudsiye

 • Kutsal lezzet.

maani-i kudsiye / maânî-i kudsiye

 • Kutsal anlamlar.

maden-i kudsi / mâden-i kudsî

 • Mukaddes, kutsal mâden, kaynak.

mahiyet-i kudsiye-i ahmediye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) mukaddes, kutsal mahiyeti, mânevî özü, gerçeği.

makam-ı kudsi / makam-ı kudsî

 • Kutsal makam, derece.

makdis

 • Kutsal yer.

mal-ı mukaddes / mâl-ı mukaddes

 • Kutsal mal.

mana-yı kudsi / mânâ-yı kudsî

 • Kutsal mânâ.

marifet-i kudsiye / mârifet-i kudsiye

 • Allah'ı tanıma ve bilmeden gelen kutsal bilgi, marifet.

meclis-i meb'usan-ı mukaddese

 • Kutsal vekiller meclisi.

merhamet-i kudsiye

 • Kutsal merhamet, acıma.

mesail-i kudsiye

 • Kutsal meseleler.

mescid-i mukaddes

 • Kutsal mescid.

mesele-i kudsiye

 • Kutsal mesele.

mesele-i kudsiyesi

 • Kutsal mesele.

meslek-i kudsi / meslek-i kudsî

 • Kutsal yol, metod.

meyve-i kudsiye

 • Kutsal, kusursuz ve yüce meyve.

meziyet-i mukaddese

 • Kutsal meziyet, vasıf.

millet-i kudsiye

 • Kutsal millet olan İslâmiyet.

milliyet-i kudsiye

 • Kutsal İslâm milliyetçiliği.

muhaberat-ı kudsiye / muhâberât-ı kudsiye

 • Kutsal haberleşmeler.

mukaddes / مقدس

 • Mübârek, kutsal. Ayb, çirkin ve kötü şeylerden uzak; temiz.
 • Kutsal olan.
 • Kutsal. (Arapça)

mukaddes rejim

 • Dinî yönetim; İslâmın ve Kur'ân'ın kutsal hükümlerinin uygulandığı yönetim.

mukaddesat / mukaddesât / مقدسات

 • Kutsal olanlar.
 • Mukaddes olan şeyler, kutsal değerler.
 • Kutsal değerler. (Arapça)

mukaddesat-ı beşeriye / mukaddesât-ı beşeriye

 • İnsanların kutsal değerleri.

mukaddesat-ı diniye / mukaddesât-ı diniye

 • Dine ait kutsal değerler.

mükaleme-i kudsiye / mükâleme-i kudsiye

 • Karşılıklı kutsal konuşma.

mütekaddis

 • (Kuds. den) Çok temiz olan. Takaddüs eden, kutsal olan.

nasayih-i kudsiye / nasâyih-i kudsiye

 • Kutsal nasihatler, öğütler.

naşir-i küfr-ü küfran / nâşir-i küfr-ü küfran

 • Küfür ve küfranı yayan; kutsal şeylere karşı inkarcılığı ve nimetlere karşı nankörlüğü yayan.

netice-i kudsiye

 • Kutsal sonuç.

nümune-i kudsi / nümune-i kudsî

 • Kutsal örnek.

ruh-u kudsi / ruh-u kudsî

 • Kutsal ruh.

saltanat-ı kudsiye

 • Kutsal saltanat, egemenlik.

sava / savâ

 • Kutsal sayılan ve Peygamberimizin doğduğu gece kuruyan bir göl.

şifa-yı kudsiye

 • Kutsal bir kaynaktan gelen şifa.

sıfat-ı kudsiye / sıfât-ı kudsiye

 • Kutsal vasıflar ve özellikler.

sıfat-ı mutlaka-i muhita / sıfât-ı mutlaka-i muhîta

 • Allah'ın yüce Zâtını niteleyen ve bütün kâinatı kuşatan sınırsız ve sonsuz kutsal özellikler.

sıfat-ı seb'a-i kudsiye / sıfât-ı seb'a-i kudsiye

 • Kutsal yedi sıfat.

şifre-i kudsiye-i ilahiye / şifre-i kudsiye-i ilâhiye

 • Kutsal İlâhî şifreler.

sırr-ı kudsi / sırr-ı kudsî

 • Mukaddes, kutsal sır.

sure-i kudsiye / sûre-i kudsiye

 • Kutsal sûre.

şuun

 • Cenâb-ı Hakkın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecellîye sevk eden Zâtına ait kutsal özellikler.

şuunat-ı rububiyet / şuûnât-ı rububiyet

 • İdare ve terbiye edici Rabbimizin zâtına mahsus kutsal özellikler, temel nitelikler.

şuunat-ı sübhaniye / şuûnât-ı sübhâniye

 • Her türlü kusur ve noksandan uzak olan Allah'ın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecelliye sevkeden Zâtına ait kutsal özellikler.

şuunat-ı uluhiyet / şuûnât-ı ulûhiyet

 • İlâhlığın şe'nleri, kutsal özellikleri.

şuunat-ı zatiye / şuûnât-ı zâtiye

 • Cenâb-ı Hakkın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecellîye sevk eden Zâtına ait kutsal özellikler.

taht-ı mukaddes

 • Kutsal taht, makam.

takaddüs

 • Kutsal olma, yüce ve temiz olma.

tanzif-i kudsi / tanzif-i kudsî

 • Kutsal temizleme.

teşbih-i latif-i kudsi / teşbih-i lâtif-i kudsî

 • Kutsal ve güzel bir benzetme.

tiryak-ı kudsi / tiryak-ı kudsî

 • Kutsal ilâç.

unvan-ı mukaddes

 • Kutsal unvan.

üstad-ı kudsi / üstad-ı kudsî

 • Kutsal üstad, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

vaftiz

 • Hıristiyanların dine gireni kutsal suya sokma merasimi.

vazife-i kudsiye

 • Kutsal vazife.

vazife-i kudsiye-i imaniye

 • Mukaddes iman vazifesi, kutsal imanî görev.

vazife-i mukaddese

 • Kutsal vazife.

vaziyet-i kudsiye

 • Yüce, kutsal durum.

zevat-ı kudsiye / zevât-ı kudsiye

 • Kutsal, yüce zâtlar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın