LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te KUL. ifadesini içeren 74 kelime bulundu...

abd / عبد / عَبْدْ

 • Kul.
 • Kul.
 • Köle.
 • Kul. (Arapça)
 • Köle. (Arapça)
 • Kul.
 • Kul.

abd-i aziz

 • İzzetli kul, Allah'tan başkasına müracaat etmeyen ve minnet duymayan kul.

abd-i has

 • Özel, seçilmiş kul.

abd-i hüdabin / abd-i hüdâbin

 • Cenab-ı Hakkı tanıyan kul.

abd-i külli / abd-i küllî / عَبْدِ كُلِّي

 • Bütün varlıkların ibadetlerini kendi şahsında temsil eden kul.
 • Umum kâinatın ibadetlerini temsil eden kul.

abd-i mahsus

 • Özel, seçilmiş kul.

abd-i mahsūs / عَبْدِ مَخْصُوصْ

 • Özel kılınmış kul.

abd-i mü'min / عَبْدِ مُؤْمِنْ

 • İman etmiş kul.
 • Îmân eden kul.

abd-i mükerrem / عَبْدِ مُكَرَّمْ

 • İkram edilen, saygı gösterilen kul.
 • İkrâm olunmuş, değer verilmiş kul.

abd-i pür-taksir / abd-i pür-taksîr

 • Kusurlarla dolu kul.

abd-i pürkusur

 • Kusurlarla dolu olan kul.

abd-i sacid / abd-i sâcid

 • Allah'a secde eden kul.

abid / âbid

 • Allah'a ibadet eden, kul.

abid-i müsebbih / âbid-i müsebbih

 • Allah'ı tesbih eden kul.

asir

 • Ağır. Zor. Güç. Müşkül. Düşvâr.

bende / بنده

 • Bağlı, esir, köle, hizmetçi, kul.
 • Bağlanmış olan. Köle. Esir. Hizmetçi. Hizmetkâr. Kul. (Farsça)
 • Kul.
 • Kul. (Farsça)
 • Köle. (Farsça)

büş

 • At yelesi. (Farsça)
 • Kahkül. (Farsça)
 • Noksan, eksik. (Farsça)

çaker / çâker / چاكر

 • Kul. (Farsça)
 • Hizmetkâr. (Farsça)

cerrahhane / cerrahhâne

 • Osmanlılarda ordu için cerrah yetiştiren müessese. Yüksek dereceli okul.

debistan

 • Mekteb, okul. (Farsça)

ermida'

 • Kül.

gürs

 • Kir, leke, pas. Açlık, sefâlet. (Farsça)
 • Zülf, kâhkül. (Farsça)

hafız mektebi

 • Kur'ân-ı Kerimi ezberlemek için gidilen okul.

hakister / hâkister / خاكستر

 • Kül. (Farsça)

harbiye

 • Harble ilgili, askeri okul.

hüdüb

 • (Çoğulu: Ehdâb) Sarık.
 • Kirpik, müjgân.
 • Havlu, el silmeye mahsus pamuklu bez.
 • Minder kenarında olan püskül.

humeme

 • (Çoğulu: Humem) Kömür.
 • Kara kül.
 • Her ateşte yanan nesne.

i'dadiye

 • Hazırlığa ait. Hazırlığa mahsus.
 • Orta tahsili veren okullar. Vaktiyle rüşdiyeden sonra gidilip yüksek mekteblere girebilmek için lâzım gelen bilgileri öğreten okul. Sultaniyelerden aşağı olan mekteb.

ibtida'i / ibtidâ'î / ابتدائى

 • İlkel. (Arapça)
 • İlkokul. (Arapça)

ibtidai / ibtidaî

 • Başlangıca ait, en önce olarak. İlk, evvelâ.
 • Ham, işlenmemiş.
 • İlk tahsil veren okul. (Daha da evvel bunun yerine "Sıbyan Mektebi" tabiri kullanılırdı.)

idadiye / îdâdiye

 • Hazırlamayla ilgili, eskiden lise seviyesindeki okul.

imam hatip mektebi

 • İmam ve hatip olarak din görevlisi yetiştirmek üzere kurulan okul.

irfan mektebi

 • İrfan okulu; Cenâb-ı Hakkı tanıtan, bildiren, hak ve hakikate ulaştıracak bilgiyi ders veren okul.

kabban

 • Büyük terazi, baskül.

kantar / قنطار

 • Baskül. (Arapça)

kasib

 • (Çoğulu: Kasâyib) Kadınların yüzleri üstüne bıraktıkları kıvırcık saç. Kâkül.

kudsi medrese / kudsî medrese

 • Mukaddes okul.

külle

 • Topuk. (Farsça)
 • Kâhkül. (Farsça)

küttab

 • (Tekili: Kâtib) Kâtipler.
 • Mektep, okul.
 • Başı yuvarlak küçük ok. (Oğlancıklar onunla ok atmayı öğrenirler.)

lay

 • Tortu, posa. (Farsça)
 • Kül. (Farsça)
 • Çamur. (Farsça)

medrese

 • Dershane, okul.

medrese-i maneviye / medrese-i mâneviye

 • Mânevî medrese, okul.

medrese-i nurani / medrese-i nuranî

 • Nur saçan medrese, okul.

medrese-i nuraniye

 • Nur saçan medrese, okul.

medrese-i seyyare

 • Gezici medrese; seyyar okul.

medrese-i umumiye

 • Herkese açık medrese, okul.

mekteb / مكتب / مَكْتَبْ

 • (Çoğulu: Mekâtib) Yazı yazacak yer.
 • Okul.
 • Okul.
 • Mektep, okul.
 • Okul. (Arapça)
 • Ekol. (Arapça)
 • Okul.

mekteb-i ali / mekteb-i âli / mekteb-i âlî / مكتب عالى / مَكْتَبِ عَالِي

 • Yüksek okul.
 • Yüksek mekteb, yüksek okul.
 • Yüksekokul.
 • Yüksek okul.

mekteb-i ibtidai / mekteb-i ibtidaî / mekteb-i ibtidâî / مكتب ابتدائى

 • İlk mekteb, ilk okul.
 • İlkokul.

mekteb-i iptidai / mekteb-i iptidaî

 • İlkokul.

mekteb-i leyli / mekteb-i leylî

 • Yatılı mekteb, yatılı okul.

mekteb-i rüşdi / mekteb-i rüşdî / مكتب رشدی

 • Ortaokul.

mektep / مكتب

 • Okul.
 • Okul. (Arapça)

mela

 • (Çoğulu: Emlâ) Ova, sahra.
 • Vakit.
 • Sıcak kül.

memluk

 • Köle. Kul. Esir. Bende. Hizmetkâr.
 • Birinin malı olan.

merbub

 • Köle, kul.

meşfu'

 • Müşterek sınırlı gayrimenkul.

müclah

 • Yenmiş, ekledilmiş, me'kül.

müşkil

 • Zor, zorluk, müşkül.

nehari / nehârî / نهاری

 • Yatılı olmayan okul. (Arapça)

nuger

 • Köle, kul. (Farsça)

perçem / پرچم

 • Kâkül. (Farsça)
 • Tepede bırakılan saç. (Farsça)
 • Mızrak ve bayrak gibi şeylerin başlarına konulan püskülümsü şeyler. (Farsça)
 • Kakül. (Farsça)
 • Yele. (Farsça)
 • Bayrak. (Farsça)
 • Bayrak püskülü. (Farsça)

perestar

 • (Çoğulu: Perestarân) Hizmetçi. (Farsça)
 • Kul. (Farsça)
 • Tapan, tapıcı. (Farsça)
 • Dalkavuk. (Farsça)

ramad / ramâd

 • Kül.

remad / remâd

 • Kül.
 • Kül.

rişe

 • Saçak, püskül.

safiyyullah

 • Hz. Âdem'in bir lâkabı; Allah'ın seçtiği, temiz kıldığı kul.

şakul / şâkûl / شاكول

 • Çekül. (Arapça)

seyyar medrese

 • Gezici, seyyar okul.

teessüs

 • Temelleşmek. Yerleşmek. Kurulmak. Teşekkül.

tevekkül-i imani / tevekkül-i imanî

 • İman edenlere yakışır tevekkül. İman kuvvetinin ve hakikatının neticesi olan tevekkül.

tevekkül-ü şer'i / tevekkül-ü şer'î

 • Şeriatın ön gördüğü tevekkül.

velid

 • Yeni doğmuş çocuk.
 • Köle, kul.

zerre / ذره

 • Atom, molekül.
 • En küçük parça, molekül. (Arapça)
 • Azıcık, birazcık. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın