LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te KORKMA ifadesini içeren 61 kelime bulundu...

cebanet

 • Korkaklık, ürkeklik. Korkulmayacak şeylerden bile korkmak.

cesaret-i medeniye

 • Her türlü baskılara karşı çekinmeden hakikatı söylemek. Müsbet harekette korkmamak. Haklı olduğu bir mes'elede korku göstermemek. İçtimai münasebetlerde girişkenlik.

cür'et

 • Yiğitlik, cesaret. Korkmayarak ileri atılmak.

dehşet / دهشت

 • Korkma.

derece-i takva / derece-i takvâ

 • Allah'tan korkma derecesi.

ebz

 • Ürkme, korkma. Kaçma, kaçış.
 • Aniden, birdenbire ölmek.

erva'

 • Çok güzel olan genç.
 • Son derece yiğit, cesur ve bahadır adam.
 • Korkmak.

feza' / fezâ'

 • Korkma, dayanamama, ümitsizlik.

hal-i haşiane / hal-i hâşiâne

 • Huşu içinde, Allah'tan korkmayı ve alçakgönüllülüğü gösteren hal.

haşyet / خشيت

 • Korkma. (Arapça)

havf / خوف

 • Korku, korkma.
 • Korku. (Arapça)
 • Havf eylemek: Korkmak. (Arapça)

havf etmek

 • Korkmak.

havf vereca / havf verecâ

 • Allahü teâlâdan korkmak (havf) ve rahmetini ümid etmek (recâ).

haylulet

 • Kibir.
 • Taazzum. Gurur.
 • Su-i zan.
 • Korkmak. Tevehhüm etmek.

hevl / هَوْلْ

 • Korku. Korku verici.
 • Ürkmek. Dehşet. Yılgınlık. İhtilâl-ı dimağ (beyindeki bozukluk) sebebi ile bâzı hayâli suretler tevehhüm ederek ondan korkmak.
 • Korkma, korku.

huml

 • Kaçmak.
 • Korkmak.

igbab

 • Korkmak.
 • Bir gün görüp bir gün terketmek.

ihtiyal

 • Korkma, havfetme.

indihaş

 • Çok korkma, dehşete düşme.

irtiab

 • (Ru'b. dan) Ürkme, korkma.

irtiya'

 • Ürkme, korkma.

işfak

 • Acıyarak sakınma. Şefkat ve inayet etme.
 • Sevme.
 • Sakınma ve korkma.
 • Azaltma.
 • Lütfetme, bağış, ihsan.

istidad-ı isyan ve tehevvür

 • Maddî veya mânevî hiçbir şeyden korkmama ve isyan etme yeteneği.

istiktal

 • Ölümden korkmayarak kendini tehlikeye atma. Tehlikeli işlere yiğitçe atılma.

ittika / ittikâ

 • Allahü teâlâdan korkma, haramlardan, günâhlardan sakınma.

iza'

 • İyiliğe, iyilikle mukabele etme.
 • Korkma, havfetme.

kabadayı

 • Mc: Cesur, kahraman, cengâver. Eskiden kabadayılar ağırbaşlı, fenalıktan kaçınır, iyiliği sever insanlar oldukları için muhitlerinde hürmet görürlerdi.
 • Kimseden korkmaz görünerek şuna buna meydan okuyan kimse, yiğit taslağı.

kev'

 • Vurmak.
 • Korkmak.

mahafet

 • Korku. Korkmak.

na-huda

 • Allah'tan korkmaz. (Farsça)
 • Gemi kaptanı. (Farsça)

neuzü billah / neûzü billah

 • "Allahü teâlâya sığınırız" mânâsına, tehlikeli hâllerden ve îmânı gideren şeylerden sakınma ve korkma mânâsını ifâde eden bir söz.

nevar

 • (Çoğulu: Niver) Ürkmek, korkmak.

nifar

 • İntikal etmek, göçmek.
 • Dağılıp kaçmak.
 • Ürkme, korkma, çekinme.
 • Nefret gösterme.

pervasız / pervâsız / پرواسز

 • Çekinmeyen. (Farsça - Türkçe)
 • Korkmayan. (Farsça - Türkçe)

pervasızca

 • Korkmadan, çekinmeden.

ra'şet

 • Titreme, titreyiş.
 • Korkmak, havf ve dehşete giriftar olmak.

reheb

 • Korkmak, yılmak. Çekinmek.
 • Korku, havf.

rehebut

 • Çok korkmak.

ruh

 • Can, nefes, canlılık.
 • Öz, hülâsa, en mühim nokta.
 • His.
 • Kur'an.
 • İsa (A.S.).
 • Cebrail (A.S.).
 • Korkmak.

ruhban

 • Korkmak, çekinmek, yılmak.
 • Rahib, Hristiyan din adamı.

tahaşşi

 • (Haşyet. eden) Korkmak. Çekinmek. Ürpermek.

tahavvuf

 • Korkma.

tahavvüf / تَخَوُّفْ

 • Korkuya düşmek. Korkmak.
 • Bir şeyi eksiltmek.
 • Korkuya düşme, korkma.
 • Korkma.
 • Korkma.

takva / تقوي

 • Allah'dan korkma.

tecyif

 • Korkma, korkutulma.
 • Vurmak.
 • Murdar etmek, pisletmek.

tedehhüş

 • Dehşete düşme. Korkma. Yılma. Ürperme.
 • Korkma, ürperme.

tehevvür

 • Korkusuzlukla düşünmeden hareket etmek. Sonunu düşünmeden birden bire karar vermek.
 • Kuvve-i gadabiyenin ifrat mertebesi; maddi mânevi hiçbir şeyden korkmamak hâleti.

teheyyüb

 • (Heybet. den) Korkma. Korkutma.

tenezzür

 • Korkmak.
 • Adak adamak, nezretmek.

terevvu'

 • Korkma.

tese'sü'

 • Korkmak.

teşennüc

 • (Şenc. den) (Çoğulu: Teşennücât) Buruşuk olma, buruşma.
 • Adalelerin gerilip büzülmesi, kasılması.
 • Korkmak.
 • Titremek.

teşezzür

 • Ayrılmak.
 • Korkmak.
 • Hazırlanmak.
 • Davara binmek.

tevahhuş / توحش

 • Korkma, ürkme.
 • Korkmak. Ürkmek. Kaçmak.
 • Hâli, tenhâ ve ıssız olmak.
 • Korkmak, ürkmek.
 • Korku, korkma. (Arapça)

tevahhuş etme

 • Korkma, ürkme.

tevahhuş etmek

 • Korkmak, ürkmek.

tevbe

 • Haram, günah işledikten sonra, pişman olup, Allahü teâlâdan korkmak, bir daha yapmamaya karar vermek.

tevehhüm

 • Evhamlanmak. Az tehlike ihtimâli olsa çok korkmak. Yok olanı var zannetmekle ye'se ve korkuya düşmek.

tuka

 • Takva. Allah'tan korkmak. Havfullah.

ümmid ve korku / ümmîd ve korku

 • Allahü teâlânın rahmetini ummak ve azâbından korkmak.

vecel

 • Ürkme, korkma, havfetme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın