LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te KOPARMAK ifadesini içeren 34 kelime bulundu...

cef'

 • Kenara çerçöp atmak.
 • Zâyi ve bâtıl olmak.
 • Koparmak.
 • Bir kabı eğip içindekini dökmek.

cess

 • Koparmak.
 • Bal mumu.
 • İçinde arının kanadı ve gövdesi karışmış olan şey.

cevh

 • Akmak.
 • Koparmak.

ezz

 • Depretmek ve koparmak.
 • Kandırmak, aldatmak.

fe'v

 • Yarmak.
 • Koparmak.
 • İki dağ aralığı.

hala'

 • Koparmak.
 • Pişmiş et.

hashase

 • Kandırmak.
 • Koparmak.
 • Çok fazla deprenmek.

hazd

 • Ağaçtan diken koparmak.
 • Ağacın kabuğunu soymak.
 • Çok hızlı ve şiddetle yemek yemek.

iab

 • Kökünden koparmak.

icfa'

 • Koparmak.

ictisas

 • Ağacı kökünden çekip koparmak.

iczab

 • Koparmak.

isare

 • Koparmak, kaldırmak.
 • Tozu havaya kaldırmak.

istisal

 • (Asl. dan) Kökten koparıp çıkarmak.
 • Tıb: Bedenden kesilmesi veya koparılması istenen bir parçayı, uru kökünden koparmak.

ıztılam

 • Koparmak. Kat'etmek, kesmek.

ka'f

 • (Çoğulu: Kıâf) Ayağı sert olarak basmak.
 • Ayak ile toprağı yerinden koparıp küremek.
 • Kap içindeki suyun tamamını içmek.
 • Koparmak.

ka'r

 • Derinlik. Dip. Her şeyin dibi. Nihâyet.
 • Yemeği dipten yemek.
 • Çalmak. koparmak.

kal'

 • Bir şeyi kökünden çekip koparmak.
 • Kendisinden iyi kalay çıkan maden.
 • Azletmek. Bir tarafa ayırmak.

kaşt

 • Deri yüzmek.
 • Açmak.
 • Koparmak.

keşt

 • Soymak.
 • Keşfetmek.
 • Fazlalığı kesmek. Koparmak.
 • Açmak. Deriyi yüzmek.
 • Yüzden perdeyi kaldırmak.

lale

 • Lâle denen meşhur çiçek.
 • Vaktiyle suçluların ve delilerin boynuna takılan halka.
 • İncir koparmak için ucu çatallı değnek.

meth

 • Yerinden koparmak ve çıkarmak.
 • Cima. Tohum bırakmak için çekirgenin kuyruğunu yere sokması.
 • Vurmak ve uzaklaştırmak.

müdahin

 • Dalkavuk. Yüze gülen. Birisini yalandan yüzüne karşı medheden. Menfaat koparmak için dostluk eden.

neth

 • Koparmak.
 • Çıkarmak.

nez' / نزع

 • Çekip koparmak, ayırmak.
 • Can çekişmek.
 • Çekip almak. Kuyudan kovayı çekip çıkarmak.
 • Saymak.
 • Kaldırmak, yok etmek.
 • Can çekişme. (Arapça)
 • Sökme, koparma, zorla alma. (Arapça)
 • Nez' eylemek: Ayırmak, çekip atmak, sökmek, koparmak. (Arapça)

rezn

 • Koparmak.

şa'r

 • (Çoğulu: Şüur-Eşâr) Kıl. Saç.
 • Ateş yakmak.
 • Cenk koparmak, kavga çıkarmak.

şebb

 • Meşhur taş.
 • Ateş yakmak.
 • Cenk koparmak, kavga çıkarmak.

tahli'

 • (Hal'. dan) Söküp çıkarmak. Koparmak.
 • Tahttan indirmek.

tahriş

 • Aldatıp kandırmak.
 • Koparmak.

tahriz

 • (Çoğulu: Tahrizât) (Hırz. dan) Kışkırtma, kışkırtılma.
 • Kandırmak.
 • Koparmak.

takli'

 • (Kal'. den) Yarmak.
 • Mübalâğa ile koparmak. Kökünden söküp koparmak.

tekemmü'

 • Mantar koparmak.

za'c

 • Koparmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın