LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te KIZIL ifadesini içeren 76 kelime bulundu...

ab-ı ahmer / âb-ı ahmer / آب احمر

 • Kızıl su.
 • Kırmızı şarap.
 • Gözyaşı.

ab-ı badereng / âb-ı bâdereng / آب باده رنگ

 • Kızıl su.
 • Gözyaşı, kanlı gözyaşı.

afra'

 • Beyazı kızıllığına galip olan geyik.
 • Ayın onüçüncü gecesi.

ahmer / احمر

 • Kırmızı, kızıl. (Arapça)

ahseb

 • Çok iyi hesab edilmiş, münâsib.
 • Çok fazla cimri, hasis.
 • Miskin.
 • Saçının rengi kırmızıya yakın.
 • Tüyünün rengi boz renk olan kızıl deve.

ahteb

 • Arı kuşu dedikleri kuş.
 • Kızıl eşek.

akabe

 • (Çoğulu: Akabât) Bâdire. Sarp ve çıkılması müşkül yokuş.
 • Tehlikeli geçit. Dar ve iki tarafı pusu yeri olan boğaz.
 • Muhatara, tehlike.
 • Hastalığın veya başka bir halin en tehlikeli ve korkulur süresi.
 • Kızıldenizin kuzey ucunda, Süveyş'in doğu tarafında bulunan da

akşer

 • Kızıl çehreli, kırmızı yüzlü adam.

alak

 • Kan. Kızıl veya koyu ve uyuşuk kan.
 • Yapışkan veya ilişken nesne.
 • Hayvanat.
 • Bir işe mülâzemet eylemek.
 • Husumet-i lâzime veya muhabbet-i lâzime. Aşk ve muhabbet eylemek. Bir işe başlayıp o işe devamlı olmak.
 • Bir şeye ilişip tutulmak.
 • Yapışkan, ba

anem

 • Bir ağaç cinsi ki, kızıl yumuşak budakları olur.

asfer

 • Sarı, uçuk benizli. Soluk.
 • Kızıl.
 • Islık çalan.
 • Bomboş şey.

ashar

 • Saçı kızıl adam. Kırmızı tüylü hayvan.

asheb

 • Tüyünün üstü kızıl, içi beyaz olan deve.

ateş-reng

 • Ateş renginde, kızıl renkli. (Farsça)

azer-gun / azer-gûn

 • Ateş renginde olan, kızıl, kırmızı. (Farsça)
 • Ay çiçeği. (Farsça)

bab-ul mendeb / bâb-ul mendeb

 • Kızıldeniz'de Hint Denizi yakınlarında bulunan bir boğazın adı.

bahr-i ahmer / بحر احمر / بَحْرِ اَحْمَرْ

 • Kızıl deniz, Şap Denizi.
 • Kızıldeniz.
 • Kızıl deniz.

bahr-i kulzum / بحر قلزم

 • Kızıldeniz.

ceb'

 • (Çoğulu: Cebeât) Kızıl mantar.
 • (Çoğulu: Ecbu) Nakir dedikleri ağzı dar kap ki, içine su koyarlar.
 • Tehir etmek, sonraya bırakmak.

cevcem

 • Kızıl gül, verd-i ahmer.

cimse

 • Rengi gökrek kızıllığa yakın kıymetli bir taş.

dehma

 • Belâ. Zahmet
 • Çömlek.
 • Çok adet, kesret, sayı çokluğu.
 • Kadim, eski.
 • Halis kırmızı koyun.
 • Koyu kızıl.

doru at

 • Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan at.

edbes

 • Rengi ne kızıl, ne siyah olan hayvan.

emgaz

 • Kırmızı, kızıl nesne, ahmer.
 • Aşkar at.
 • Koyunu sağdıklarında süt ile birlikte kan çıksa "emgazeti'ş şât" derler.

ergüvan

 • Güzel ve parlak kızıl renkli bir çiçek. (Garbda ercuvan denilir.)

fecr

 • Tan yerinin ağarması. Şafak. Sabah vakti, güneş doğmadan evvel şarkta hâsıl olan kızıllık.
 • Bir şeyi genişçe ikiye ayırmak.
 • Günah işlemek. Fücur ve fısk işlemek. Yalan söylemek.
 • Tekzib eylemek.
 • İsyan ve muhalefet eylemek.
 • Haktan sapmak. Meyletmek.
 • <

füls-i ahmer

 • Bakır sikke, kızıl mangır.

füvve

 • Kızıl boya dedikleri damarlar.

gazb

 • Kızıl boya, kırmızı renkli boya.

gülruy

 • Yüzü gül gibi güzel ve kızıl renkli olan. Al yanaklı. (Farsça)

habeş

 • Afrika'nın Kızıldeniz sâhili güneyinde müstakil bir memleket. Bu memleket ahalisinden olan.
 • Beyaz ve siyah arasında koyu esmer adam.

hamra / hamrâ / خمرا

 • (Müennes) Çok kırmızı, kızıl renk.
 • Şiddet ve meşakkatli geçen yıl.
 • Şiddetle olan ölüm.
 • Arap olmayan cinsten.
 • Yüzü kızarmış kadın.
 • Kırmızı, kızıl. (Arapça)

herifçioğlu

 • Kızılan kimse hakkında zamir gibi kullanılan argo bir tabirdir.

hilal-i ahmer / hilâl-i ahmer

 • Kırmızı ay. Kızılay'ın önceki ismi.

hummere

 • (Çoğulu: Hummer) Kaya kuşu denilen başı kızılca serçe gibi bir kuş.

humret / حمرت

 • Kırmızılık. Kızıllık. Masumane şefkat.
 • Kırmızılık, kızıllık. (Arapça)

humret-i şafak

 • Şafak kırmızılığı, şafak kızıllığı.

huvela'

 • Çocuk anasından doğduğunda beraber çıkan ince nâzik deri. (Onda yeşil ve kızıl hatlar olur.)

iğde

 • Kızılcığa benzer bir meyve ve bu meyveyi veren ağaç ve çiçeği.

ihmirar

 • Kızarmak. Kızıllık.
 • Kızıl hastalığı.

ırk-ı ahmer / عرق احمر

 • Kızıl derili.
 • Kızılderili ırkı.

irkan

 • Kına yakma, kına sürme.
 • Safran ağacı, kızılağaç.
 • Tıb: Sarılık hastalığı.

kaşer

 • Çok fazla kırmızılık. Ziyâde kızıllık.

kastalani / kastalanî

 • Ok atmak.
 • Şafak kızıllığı.

kızılhaç

 • Hristiyan ülkelerde Kızılay karşılığı olan yardım teşkilâtı.

kufai / kufaî

 • Burnu sıcaktan kavlar kızıl kimse.

kufe / kûfe

 • Kızıl kum.
 • Kızıl kumlu bir yerin adı ki o sebebten "Kûfe" diye isim verilmiştir.

kulzüm

 • Deniz, bahr.
 • Kızıldeniz.

kümte

 • Kızıllık, kırmızılık, humret.

kürk

 • Kızıl, kırmızı, ahmer.

kutme

 • Bozluk ve kızıllık olan renk. (O renkte olana "aktem" derler.) (Müe: Katmâ)

lahham

 • Kaz gibi büyük, başı kızıl, kanadı kara bir kuş. Vezega dedikleri keler.

memkur / memkûr

 • (Çoğulu: Memâkir) Av kanıyla kirlenmiş.
 • Kızıla boyanmış.

mevt-i ahmer

 • Kızıl ölüm. Kanlı ölüm. Öldürülmek.
 • Tas: Nefse karşı koymak.

miş'

 • Aşı dedikleri kızıl balçık.

mişk

 • Aşı dedikleri kızıl toprak.

mübarek

 • İlâhi hayrın bulunduğu şey. Bereketlenmiş, çoğalmış. Bereketli, uğurlu. Hayırlı. Mes'ud.
 • Beğenilen, kendisine kızılan ve şaşılan kimse veya şey.

müfdem

 • Kızıla boyanmış nesne.

mümkut

 • Hışım ve gadap olunmuş, kızılmış kişi.

nardenk

 • Erik, nar, elma, kızılcık gibi meyvelerden çıkarılan ekşimsi pekmez. (Farsça)

nek'a

 • Kalkan dikeni üstündeki kızıl kap.
 • Her kırmızı olan şey.

şafak-gun / şafak-gûn

 • Şafak renkli, kızıl. (Farsça)

sahra

 • (Çoğulu: Sahârâ-Sahravât) Kır, ova, çöl.
 • Yazı.
 • Kızıl dişi eşek. (Müz-Eshar)

şemmam

 • Yeşil, kızıl ve sarı hatları ve güzel kokusu olan küçük bir cins kavun.

senceref

 • Sülügen adı verilen kızıl taş.

sıhriz

 • Kızıl hurma.

sikec

 • Başı kızıl olan zehirli bir yılan.

şukre

 • Sâfi kızıllık, tam ve koyu kırmızılık.

sümkat

 • Kızıl, kırmızı, ahmer.

sürh / سرخ

 • Kırmızı, kızıl, ahmer.
 • Kırmızı mürekkeb.
 • Kırmızı, kızıl. (Farsça)
 • Kırmızı mürekkep. (Farsça)

sürhi / sürhî

 • Kırmızılık, kızıllık.

süveyş

 • Akdeniz'le Kızıl Deniz'i birbirine bağlayan büyük kanal.

tur-i sina / tûr-i sînâ

 • Tûr dağı. Allahü teâlânın Mûsâ aleyhisselâmı peygamberlikle müjdelediği ve sonra Tevrât'ı indirdiği, Kızıldeniz'in kuzeyinde, Asya ve Afrika kıtalarının arasındaki Sinâ yarımadasının güney kısmında yer alan dağ.

zagak

 • Kızılcık yemişinin çekirdeği.

zerecun

 • (Zerâcin) Üzüm ağacı.
 • Üzüm asması.
 • Kızıl boya.
 • Çukur taş içinde biriken yağmur suyu.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın