LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te KISKANÇ ifadesini içeren 20 kelime bulundu...

arig

 • Kırılma, gücenme. (Farsça)
 • Kıskançlık, kin, nefret, adavet, düşmanlık. (Farsça)

azam

 • (Çoğulu: Azamât) Kin, husûmet, adâvet, garaz, fena niyet.
 • Öfke, hiddet.
 • Kıskançlık.

büleğa-yı muanidin, hasidin / büleğâ-yı muânidîn, hâsidîn

 • İnatçı, kıskanç belâgatçiler.

gayret / غيرت

 • Çaba. (Arapça)
 • Kıskançlık. (Arapça)

gayretkeş / غيرتكش

 • Çalışkan, çabalayıcı.
 • Bir tarafı tutan, taraftar.
 • Kıskanç.
 • Gayretli. (Arapça - Farsça)
 • Kıskanç. (Arapça - Farsça)

gayur

 • Hamiyetli. Çok çalışkan. Dayanıklı. Çok gayretli.
 • Kıskanç. ("Gayyur" diye yazılması yanlıştır.)

hasadet / hasâdet / حسادت

 • Hasedcilik, kıskançlık. Çekememezlik.
 • Kıskançlık. (Arapça)

hased / حسد

 • Kıskançlık.
 • Haset, kıskançlık, çekememezlik.
 • Başkasının iyi hallerini veya zenginliğini istemeyip, kendisinin o hallere veya zenginliğe kavuşmasını istemek. Çekememezlik. Kıskançlık. Kıskanmak.
 • Haset, kıskançlık.
 • Kıskançlık. (Arapça)
 • Hased etmek: Kıskanmak. (Arapça)

haset

 • Kıskançlık.

hasid / hâsid / حاسد

 • Haset edilen, kıskanç.
 • Kıskanç. (Arapça)

hasidane / hâsidane

 • Kıskanarak, kıskançlıkla. Hased edercesine. (Farsça)

hasud / hasûd / حسود

 • Çok kıskanç.
 • Kıskanç. (Arapça)

hasudane / hasûdâne / حسودانه

 • Kıskançlıkla, hasetçilikle, hasud olan kimseye benzer surette. (Farsça)
 • Kıskanarak, kıskançlıkla. (Arapça - Farsça)

hasudi / hasudî / hasûdî / حسودی

 • Kıskançlık, çekememezlik, hasetçilik.
 • Kıskançlık. (Arapça - Farsça)

hayrhahlık

 • Başkasının iyiliğini istemek. Allahü teâlânın nîmetinin bir kimsenin elinde devamlı kalmasını veya onun böyle bir nîmete kavuşmasını dilemek. Hasedin, kıskançlık ve çekememezliğin zıddı.

kalb selameti / kalb selâmeti

 • Kalbin kibir, riyâ, kıskançlık, kin ve düşmanlık gibi kötü düşüncelerden kurtulup, iyi ahlâk ile ahlâklanması.

kecnazar

 • Kıskanç, hasetci. (Farsça)
 • Eğri bakışlı. (Farsça)

maraz-ı kalbi / maraz-ı kalbî

 • Kalb hastalığı, bozuk îtikâd; kibir, hased (kıskançlık), kin ve riyâ (gösteriş) gibi kalb hastalıkları. Kalbin Allahü teâlâdan başka şeylere tutulması.

reşk / رشك

 • Kıskançlık. (Farsça)

reşkin

 • Kıskanç. Kıskanan. Hased eden. Hâsid. (Farsça)