LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te KIRMA ifadesini içeren 122 kelime bulundu...

acc

 • Yüksek sesle haykırma,
 • Gürültü çıkarma. Deveyi döğme.

ala-rağm-i enf-il ye's / alâ-rağm-i enf-il ye's

 • Ye'sin burnunu kırmak maksadiyle ve ona tahkir ile.

alabanda

 • İtl. Gemilerde dümeni tam sancağa veya iskeleye kırma, yahut geminin bir tarafındaki toplara ateş etme kumandası.
 • Mc:Şiddetle kınama ve azarlama.

asr

 • (Çoğulu: Evâsır) Kırmak.
 • Hapsetmek.

azariş

 • İncitme, kalb kırma. (Farsça)

balyoz

 • Vaktiyle Avrupa devletlerinin büyükelçi ve büyük konsoloslarıyla, general ve amiral gibi kişilerine verilen bir ünvandır. (Fransızca)
 • (Yunancadan) Kazık çakmak, büyük taşları kırmak için kullanılan uzun saplı, iri ve ağır çekiç. (Fransızca)

bang

 • Ses, sadâ, haykırma, bir ağızdan alkış. (Farsça)

barut

 • yun. Güherçile ile kükürt ve kömürden mürekkeb, alev alıcı bir maddedir ki, toz halinde olup, umumiyetle ateşli silahlarda ve taş kırmak gibi işlerde kullanılır.
 • Mc: Çabuk kızan, şiddet ve hiddete kapılan.

bevc

 • Berk, şimşek.
 • Yorulma.
 • Bağırma, haykırma.

bülend-avaz / bülend-âvâz

 • Haykırma, yüksek ses. (Farsça)

ceşş

 • Dövmek.
 • Kırmak.
 • Vurmak, darp.
 • Bir nesneyi pâk etmek, temizlemek.

cinas-ı tamm

 • Edb: Lâfızda, harekelerde ve harflerde eksiklik ve ziyâdelik bulunmayan cinâs. Kır (kırmaktan emir), kır (çöl); yaz (yazmaktan emir), yaz (mevsim).

dakm

 • Kırmak, kesr.

dehak

 • Kırmak, kesmek.
 • Acı çektirmek, azap etmek.

efgan

 • Izdırap ile haykırma, feryat ile inleme.

erş

 • Fesat, niza, ihtilaf, rüşvet.
 • Fışkırmak.
 • Tırmalamak.
 • Fık: Yaralanan veya kesilen bir uzuvdan dolayı verilmesi lâzım gelen diyet.

ezir

 • Haykırma, bağırma. (Farsça)

faks

 • Kırmak, kesr.

fatk

 • Kırma, ayırma, yarma, çatlatma.
 • "Kasık yarığı" denilen bir hastalık.
 • Elbisenin dikişlerini sökmek.

fazz

 • Kırmak. Dağıtmak.
 • Fethetmek, açmak.

fekk

 • Açmak. Ayırmak.
 • Kırmak.
 • Kaldırmak.
 • Kesmek.
 • El ve bilek, yerinden burkulup çıkmak.
 • Rehin verilen şeyi kurtarıp çıkarmak.
 • Köle azadetmek.
 • Pir-i fâni olmak.

feryad u fizar / feryad u fîzar

 • Yüksek sesle bağırıp haykırmak, yardım istemek.

feşk

 • Kırmak.

fett

 • Kırmak, kesr.

feveran / feverân / فوران / فَوَرَانْ

 • Çıkma, fışkırma.
 • Maddi ve manevi kaynayıp fışkırmak.
 • Köpürmek.
 • Coşmak.
 • Kokunun etrafa yayılması.
 • Depreşmek.
 • Şiddet.
 • Fışkırma, hızla çıkma.
 • Fışkırma. (Arapça)
 • Kaynama. (Arapça)
 • Feverân etmek: Fışkırmak. (Arapça)
 • Kaynayıp fışkırma.

feveran-ı ab / feverân-ı âb

 • Suyun fışkırması.

feveran-ı dem / feverân-ı dem

 • Kan fışkırması.

fevh

 • Yaradan kan fışkırması.
 • Bolluk, genişlik.
 • Güzel kokunun yayılması.
 • Kaynamak.

fevr

 • Hemen. Birdenbire. Acele. Sür'at.
 • Bir adamın geldiği semt ve cihet.
 • Suyun kaynayıp fışkırması.

fistan

 • Kadınların bellerinden aşağı giydikleri geniş ve uzun elbise. Ayrıca Arnavutlarla Rumların, dizlerine kadar giydikleri kırmalı elbiseye de bu ad verilir.
 • Direklerin güverte ıskaçalarını sudan muhafaza için üzerine kalın bırandadan çevrilen kılıf.

füfs

 • Kırman dağlarında bulunan bir taife.

gamgama

 • Haykırma. Muharebe edenlerin bağırtısı.
 • Kalb dinlendiğinde işitilen ses.
 • Sözü, belirsiz söylemek.
 • Kalbin bulunduğu yer.
 • Haykırma.

gazf

 • Kulağın sarkık olması.
 • Kırmak.
 • Geceleyin karanlık olmak.

gazn

 • Hapsetmek.
 • Kırmak.

hatm

 • Kırmak, ufalamak.

hazm-ı nefs

 • Tahammül etmek. Nefsini kırmak. Meydana gelen kendi ile alâkalı gördüğü bir kusuru kendi üzerine almak. Sabreylemek. Sindirmek. (Farsça)
 • Nefsini kırma, sabredip sindirme.

hedk

 • Kırmak.

hedm

 • Yıkmak, harab etmek. Parçalamak, mahvetmek.
 • Birisine vurup belini kırmak. (Râgibâ, düşmanın aldanma tevazularına.Seyl, divârın ayağın öperek hedmeyler.)(Râgıp Paşa)

hems

 • Gizli ses. Çok gizli. Sesi gizlemek.
 • Ağzı açmadan lokma çiğnemek.
 • Fütursuz olarak geceleyin yola gitmek.
 • Peçe.
 • Sıkmak.
 • Kırmak.

hesm

 • Kırmak.
 • Kesmek.

heşm

 • Kırmak veya kesmek.

hesr

 • İki kat edip eğmek.
 • Kırmak.

hess

 • Dövmek.
 • Kırmak, ufalamak.

hetm

 • Ön dişleri kökünden kırmak.

hett

 • Yırtmak.
 • İkiye büküp kırmak.
 • Dökmek.

hevs

 • Bir şeyi vurarak kırmak.
 • İfsad etmek.
 • Dolaşmak.
 • Davarı yavaşça ileri sürmek.

heyz

 • Kırık kemik sarılıp ovulduktan sonra tekrar kırmak.

hez'

 • Kırmak.

hezm

 • Seğirtmek.
 • Taze olmak.
 • Kırmak.

hişam

 • Kırmak.
 • Kesmek.

hornito

 • İsp. Küçük fırın.
 • Jeo: Genellikle patlamalar neticesinde meydana gelen, lâv fışkırmalarının volkan selleri yüzeyinde meydana getirdiği kabarcık.

iclab

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Yoldaşlık etmek.
 • Ardından çağırmak.
 • "Gitsin" diye haykırmak.

ictira'

 • (Cür'a. dan) Suyu soluk almadan birden içme.
 • Ağacı bir tutuşta kırma.

ıdcar

 • Gönül kırmak. Iztırab vermek. Darıltmak.

iftidah

 • (Fadâhat. den) Kırma, kırıp ufalama.
 • Maskara olma, rezil olma.

iksam

 • Çok miktarda mal alıp biriktirme.
 • Kökünü kırma. Hepsini silip süpürme.

ilham

 • Söverek ve hakaret ederek onur kırma.

indifa

 • Def olma.
 • Meydana çıkma. Yerden fışkırma.
 • Söze girişme.
 • Geri çekilme.
 • Başlama.
 • Teveccüh eyleme.
 • Yer yer baş gösterme.

inkaz

 • Kırma ve bozma.
 • Tuhaf sesler çıkarma. Küçük bir hayvanın veya böceğin kendine mahsus ses çıkarması.
 • Vücuttaki oynak yerlerden çıkan ses.

inşihab

 • Fışkırma.

inşihab-ı dem

 • Kanın fışkırması.

irgam

 • Aşağılatma. Hor, hakir kılma.
 • Burunu kırma.
 • Yere sürtme.
 • Galip olma.
 • Kahretme.

ıstıbab

 • Dökülme.
 • Damardan kan fışkırması.

kabkaba

 • Haykırma, kükreme. (Deve ve arslan hakkında kullanılan bir tâbirdir.)

kam'

 • Kahretmek. Zelil etmek.
 • Zabtetmek. Ezmek. Kırmak.
 • Hasta etmek.
 • Başına vurmak.
 • Bir sese kulak verip dinlemek.
 • Ağzı dar olan bir şeyin içine huni ile akıcı maddeyi koymak.
 • Huni.

kasf

 • Kırmak.
 • Oyun, eğlence.
 • Devenin diş gıcırdatması.

kesm

 • Doldurmak.
 • Ağzına alıp kırmak.

kesr

 • Kırmak. Parçalamak. Parçalara ayırmak.
 • Mat: Bir bütünün parçalarından her biri.
 • Kırma.

kesr-i hatır / kesr-i hâtır

 • Hatır kırma.

kesr-i nefis

 • Nefsi kırma, nefsi düşürme.

kezm

 • Bir şeyi ağzına alıp ön dişiyle kırmak.
 • Burnun kısa ve yüksek olması.
 • Parmakları kısacık olmak.
 • Atın dudaklarının kaba ve kısa olması.

la'laa

 • Kırmak.

lesm

 • Ağzını örtmek.
 • Öpmek.
 • Kırmak.

ma'maa

 • (Çoğulu: Meâmi) Acele etmek.
 • Ateşten çıkan ses.
 • Bahâdırların cenk içindeki haykırmaları.

müşayaa

 • Biriyle dostluk etme.
 • Birine uyma, tâbi olma.
 • Çağırmak.
 • Haykırmak.

na'r

 • Çağırmak.
 • Haykırmak.
 • Burun içinden çıkan ses.
 • Gitmek.
 • Firar, kaçmak.
 • Galeyan.

na're / نعره

 • Nâra. Yüksek sesle uzun uzun bağırma. Çağırma. Haykırma.
 • Burun içinden çıkan ses.
 • Nara, haykırma. (Arapça)

nakz

 • Bozmak. Çözmek. Kırmak.
 • Bir sözleşmeyi yok saymak.
 • Kalın bir şeridi çözüp dağıtmak.
 • Parmaklarda veya âzâda oynak yerler.
 • Kiriş.
 • Palan. Deri.
 • Bozmak, çözmek, kırmak, bir sözleşmeyi yok saymak.

nara / nâra

 • Yüksek sesle bağırma, haykırma.

neba

 • Kaynak olma, fışkırma.

nebaan

 • Yerden çıkma, fışkırma.

nebean

 • Kaynayıp yerden çıkmak. Pınar suyunun çıkışı. Fışkırmak.

nebean-ı rahmet / nebeân-ı rahmet

 • Rahmetin fışkırması, kaynaması.

nehz

 • Vurmak. Dövmek.
 • Haykırmak.

nida'

 • Seslenmek, çağırmak, haykırmak, bağırmak. Ses vermek.
 • Gr: ünlem (!)

nügak

 • Çobanın koyuna çağırıp haykırması.

nuhat

 • Hıçkırma.

periz

 • Haykırma, bağırma. Feryâd. (Farsça)
 • Su kenarlarında yetişen yeşil saz, ot. (Farsça)

rağmen ala-enfihi / rağmen alâ-enfihi

 • Tahkir maksadıyla, birinin kibrini, burnunu kırmak için.

rencide etmek

 • İncitmek, kırmak.

renin

 • Bağırma, haykırma.
 • İnleme, inilti.

retm

 • Kırmak.

rism

 • Kırmak.
 • Bulaştırmak.

riyazet

 • Nefsi kırma, dünya lezzetlerinden uzaklaşmaya çalışma.
 • Nefsi kırma. Fani şeylerden nefsini çekerek kanaat içinde yaşamak.
 • Bir hastalıktan dolayı veya nefsini terbiye maksadıyla çok yemek ve içmeyi terkederek faydalı fikirlerle, ibadet ve ilimle meşgul olmak. Az gıda ile yaşamak.
 • İdman.

şa'b

 • Ayrılmak. Dağılmak.
 • Islah etmek, düzeltmek.
 • Helâk etmek.
 • Kırmak.

sahk

 • Döğüp yumuşatma. Döğme, döğülme.
 • Kırma, kırılma.
 • Sürtme.

sahn

 • Kırma. Kesr.

sakar

 • (Çoğulu: Sükur-Sakâr-Sıkâre-Sukure-Eskur) Çakır kuşu.
 • Çok ekşimiş süt ve pekmez.
 • Bir şeyi kırmak.

şakk

 • Yarık, çatlak. Yarılma, çatlama.
 • Yırtma. Kırma.

şakk-ı asa / şakk-ı asâ

 • Değneği kırmak. (Farsça)
 • Mc: İhtilâfa sebeb olmak, topluluktan ayrılmak. (Farsça)

şakku'l-asa / şakku'l-âsâ

 • Değneği kırmak; mecâz.

şedh

 • Baş yarmak.
 • Kırmak.
 • Atın yüzünde beyazlığın çok olması.

serm

 • Birinin dişlerini kırma.

şezat

 • Budak kırmak.
 • At sineği.
 • Bir gemi cinsi.
 • Tuz.
 • Kuvvet ve şiddet bakiyyesi.
 • Ağaç ismi.

şikest / شكست

 • Kırma, kırılma. (Farsça)
 • Kıran. (Farsça)
 • Yenilme, mağlubiyet. (Farsça)
 • Kırık. (Farsça)
 • Yenilgi. (Farsça)
 • Kırma. (Farsça)
 • Kırılma. (Farsça)
 • Şikest bulmak: Kırılmak. (Farsça)
 • Şikest olmak: Kırılmak. (Farsça)

tahattüm

 • Kırmak.

tahh

 • Kırmak.

taksif

 • Çok kırmak.

tavsim

 • Azalardan bir uzva zahmet vermek.
 • Kırmak.
 • Tenbellik.

tedeffuk

 • Suyun fışkırması. Atılmak.
 • Dökülmek.

tehezzüm

 • Eliyle bir nesneyi kırmak.

tehşim

 • Zaaf vermek.
 • Kırmak.

tehzi'

 • Kırmak.

teksir

 • (Kesr. den) Çok kırma. Parçalama.

terzil

 • Rezil etme. İtibarını kırma.

tesrid

 • Davar boğazlandığında daha soğumadan bir yerini kesmek veya kırmak.

vaks

 • Boynu vurup kırmak.

vats

 • Kazmak.
 • Kırmak.
 • Ayakla yere vurmak.
 • Somak denilen ot.

vehs

 • Kırma.
 • Ayak altında çiğneme, basma, ezme.

veht

 • (Çoğulu: Vihât) Vurmak.
 • Kırmak.

veşz

 • Kırmak.
 • Dar etmek, darlaştırmak.

vitas

 • Kazmak.
 • Kırmak.