LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te KIRIK ifadesini içeren 59 kelime bulundu...

a'deb

 • Erkeklerden arkadaşı ve yardımcısı olmayan.
 • Bir boynuzu kırık hayvan.

aksad

 • Kırık şey.

arzu-şikesten

 • Arzunun olamaması, yerine gelmemesi. Hayâl kırıklığı, inkisar-ı hayâl. (Farsça)

azar-ı dil / azâr-ı dil

 • Gönül kırıklığı.

azürde-dil

 • Kalbi kırık. Müteessir.

bal-şikeste

 • Kanadı kırık. (Farsça)

cabir / câbir

 • Cebredici, zorla yaptıran.
 • Galib gelen.
 • Şefkatsiz, merhametsiz.
 • Tekebbür ve taazzüm eden.
 • Aziz ve kavi olan.
 • Tıb: Kırıkçı, çıkıkçı.
 • Cebir ilminin ilk kurucusu olan müslüman âlimi.

cebir

 • Zabtetmek. Zor. Kuvvet.
 • Bir şeyi ıslah ve tamir etmek, düzeltmek.
 • Bâtıl bir fırka.
 • Mat: Harflerle yapılan hesab.
 • Tıb: Fevkalâde ameliyat, kırık kemiği sarıp bütünlemek. Kırık veya çıkık uzva sarılan tahtalar.

cebire / cebîre

 • Çıkık veya kırık olan bir uzva sarılan tahtalar.
 • Kırık ve çıkığın iki yanına bağlanan tahtalar.

dil-şikeste

 • Kalbi kırık, gönlü kırılmış olan. (Farsça)

dilazürde / dilâzürde / دل آزرده

 • Kalbi kırık. (Farsça)

dilşikeste / دل شكسته

 • Kalbi kırık. (Farsça)

efavik

 • (Tekili: Fuvâk) Hıçkırıklar.

esrem

 • Kırık dişli, dişleri kırılmış veya dökülmüş olan kişi.

fuak

 • Can çekişme.
 • Midenin çekilip toplanması.
 • Hıçkırık.

füvak

 • (Çoğulu: Efâvık) Hıçkırık.

hatırazürde / hâtırâzürde / خاطر آزرده

 • Kalbi kırık. (Arapça - Farsça)

hatt-ı münkesir

 • Geo: Kırık çizgi.

heyz

 • Kırık kemik sarılıp ovulduktan sonra tekrar kırmak.

hurd

 • Küçük. Ufak. İnce. (Farsça)
 • Kırık. (Farsça)
 • Ehemmiyetsiz, önemsiz. (Farsça)

hurde-haş / hurde-hâş

 • Param parça, kırık dökük. (Farsça)

hurdevat

 • Kırık dökük, eski püskü şeyler, öteberi. Hırdavat. (Farsça)

hüsran / خسران

 • Zarar. (Arapça)
 • Hayal kırıklığı. (Arapça)

inhiraf

 • Doğru yoldan sapma.
 • Dönme.
 • Bozulma. Değişme.
 • Kırıklık.
 • Tecvidde: Harf okunduğu zaman o harfde, dil ucuna veya dil arkasına doğru bir meyli bulunmasına denir. İnhirâf sıfatının harfleri Lâm ve Ra harfleridir. Bunlara Münharif denir.

inkisar / inkisâr

 • Kırıklık, kırılma. Allahü teâlânın huzûrunda kalbin kırık olması.

inkisar-ı hayal / inkisâr-ı hayâl / اِنْكِسَارِ خَيَالْ

 • Hayal kırıklığı.
 • Hayal kırıklığı.

iskerek

 • Hıçkırık. (Farsça)

işkeste

 • Kırık, bitik. Kırılmış. (Farsça)

kabbe / kâbbe

 • Hüzünden ve gamdan dolayı, hali kötü ve kalbi kırık olmak.

kısme

 • Kırık parçası.
 • Misvak parçası.

lahm

 • Et. Her şeyin içi ve üzeri.
 • Bir işi sağlam kılmak.
 • Kırık şeyi kuyumcunun yapıştırması. Lehimlemek.
 • Bir yerde ilişip kalmak.

meeka

 • Ağlamaktan ârız olan hıçkırık.
 • Gayretlenmek, gayrete gelmek.

meksur / مكسور

 • Kırık. (Arapça)

mihkadem / mîhkadem

 • Ayağı kırık. (Farsça)

munfasım

 • Kırılan, kırılmış olan, kırık. Eksilen.

münkesir / منكسر

 • (Kesir. den) İnkisar eden, kırılan, kırılmış, kırık. Gücenmiş.
 • Kırık. (Arapça)
 • Münkesir olmak: Kırılmak. (Arapça)

münkesiren

 • Kırgınlıkla.
 • Kırık olarak. Münkesir tarzda.

mürg-i bal-şikeste / mürg-i bâl-şikeste

 • Kırık kanatlı kuş.

na-ümidi / na-ümidî

 • Ümit kırıklığı, ümitsizlik, me'yusiyet. (Farsça)

nevmidi / nevmidî / nevmîdi

 • Ümidsizlik, cesaret kırıklığı.
 • Ümitsizlik, cesaret kırıklığı.

peymane-şikest

 • Kadehi kırık. (Farsça)

sebeb-i haybet

 • Hayal kırıklığı sebebi.

şehik / şehîk

 • Hıçkırıkla içini çekme.
 • Nefesi dışarı çıkarma. Soluk alma.
 • Nefesi dışarı çıkararak eşeğin anırması.
 • Hıçkırıkla karışık iç çekme.

şehka

 • Hıçkırık. Keskin çığlık.

şenc

 • Hıçkırık tutmak.

serşikeste

 • Ucu kırılmış olan. Başı kırık. (Farsça)

şikest / شكست

 • Kırık. (Farsça)
 • Yenilgi. (Farsça)
 • Kırma. (Farsça)
 • Kırılma. (Farsça)
 • Şikest bulmak: Kırılmak. (Farsça)
 • Şikest olmak: Kırılmak. (Farsça)

şikeste / شكسته

 • Kırılış, yeniliş, mağlub olmuş. Kırık. Tâlik yazının bir çeşidi. (Farsça)
 • Kırık. (Farsça)
 • Yenik, mağlup. (Farsça)

şikestebal / şikestebâl / شكسته بال

 • Kanadı kırık, kırık kanatlı. (Farsça)
 • Mc: Kederli, üzgün. (Farsça)
 • Kanadı kırık. (Farsça)
 • Çaresiz, üzgün. (Farsça)

şikestebeste / شكسته بسته

 • Kırık dökük. (Farsça)

şikestedil

 • Gönlü kırık, mahzun, kederli, hüzünlü. (Farsça)

şikestegi / şikestegî

 • Kırıklık. (Farsça)

şikestepa / şikestepâ

 • Ayağı kırık. (Farsça)

tecbir

 • (Cebr. den) Çıkık veya kırık olan kemiği sarıp iyi etme.

terkib-i mezci / terkib-i mezcî

 • İki veya daha fazla kelimeden meydana gelen ve bir isme delâlet eden isim. " Baalbek, Kırıkkale, Tahtakurusu" kelimelerinde olduğu gibi.

termim

 • (Çoğulu: Termimât) Onarma, tamir etme.
 • Kırık kemikleri iyi etme.

vasmet

 • Kırıklık, güçsüzlük, halsizlik.
 • Ayıp, eksiklik.

veşize

 • (Çoğulu: Veşâyız) Kırık kemik parçası.

zefir

 • Çok şiddetli ses.
 • Hıçkırıkla nefes vermek. Göğüs geçirmek.
 • Ağlatmak.
 • İnlemek.
 • Ateş gürültüsü.
 • Eşek anırtısının evveli.
 • Belâ.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR