LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te KAYGI ifadesini içeren 47 kelime bulundu...

akıbetendişane / âkıbetendişane

 • Sonu için kaygılanırcasına.

bela / belâ

 • (c.: Belâyâ) Afet. Sıkıntı. Tasa, kaygı. Musibet. Mücazat. İmtihan. Dâhiye.
 • Yaramaz nesne.

belbel

 • Tasa, kaygı. Yürek yanması.

betyab

 • Mihnet, keder, dert, gam, kaygı, elem. (Farsça)

bevas

 • Sıkıntı, keder, mihnet, elem, dert, kaygı, gam. (Farsça)
 • Yokluk. (Farsça)

derd

 • Tasa, keder, kaygı. (Farsça)
 • Hastalık, illet. (Farsça)

derdmend

 • Tasalı, kaygılı, dertli. (Farsça)

derdnak

 • Dertli, kederli, kaygılı, tasalı. (Farsça)

durendiş / dûrendiş

 • İlerisi için kaygılanan.

durendişane / dûrendişâne

 • İlerisi için kaygılanırcasına.

ekdar / ekdâr

 • Gamlar, tasalar, kaygılar.

elem

 • Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı.

endişe / endîşe / اندیشه

 • Kaygı.
 • Kaygı.
 • Düşünce. (Farsça)
 • Kaygı. (Farsça)

endişeli

 • Kaygılı. (Farsça - Türkçe)

endişenak / endîşenâk

 • Endîşenâk olmak: Kaygılanmak.

endişnak / endîşnâk / اندیشناک

 • Düşünceli. (Farsça)
 • Kaygılı. (Farsça)

enduh

 • (Endüh) : Keder, elem, gam, gussa, kaygı, sıkıntı, ıztırab, üzüntü. (Farsça)

esyan

 • Kederli, gamlı, tasalı, kaygılı, hüzünlü, üzüntülü.

felasife

 • Felsefeciler. Filozoflar, felsefe ile uğraşanlar.
 • Düşüncesiz, kaygısız, rahat yaşayanlar.
 • Dinsizler.

gam

 • Tasa, kaygı.

gamgin / gamgîn

 • Gamlı, kaygılı.

gamm

 • Keder, tasa, dert, elem, kaygı.

gamm-alud

 • Kederli, gamlı, hüzünlü, kaygı veren. (Farsça)

gumum

 • (Tekili: Gamm) Tasalar, kederler, dertler, kaygılar, hüzünler.

gusas

 • (Tekili: Gussa) Kederler, hüzünler, kaygılar, tasalar.

gussadar / gussadâr

 • Kederli, tasalı. Kaygılı. Gussalı. (Farsça)

gussanak / gussanâk

 • Kederli, hüzünlü, tasalı, kaygılı. (Farsça)

hakendiş

 • Hak için kaygılanan.

hemm / هم

 • Kaygı. (Arapça)

hodendişlik

 • Kendi için kaygılanma, endişe etme; kendini düşünme; bencillik.

hümum

 • Tasalar, kaygılar, kederler, gamlar, gussalar.

ingımam

 • Kaygılanma, gamlanma, tasalanma.

irha-i imame

 • "Sarığı gevşetme" Kaygısız, endişesiz olma.

kasavet

 • Kalb katılığı, gaflet.
 • Kaygı, tasa, üzüntü, keder.

keder

 • Tasa, kaygı, can sıkıntısı. Bulantı. Gam.

küduret

 • (Keder. den) Bulanıklık.
 • Koyuluk, kesiflik.
 • Kaygı. Tasa. Kederlilik.

kürub

 • (Tekili: Kerb) Kederler, tasalar, kaygılar, gamlar.

mahzuniyet

 • Mahzunluk. Kederli ve kaygılı oluş. Üzüntülü olma.

melhufan / melhufân

 • (Tekili: Melhuf) Kederliler, tasalılar, kaygılılar, üzüntülüler.
 • Hasrette kalanlar.

mübalat-kar / mübalat-kâr

 • Dikkat, itina ve düşünce ile kaygılanan. (Farsça)

mütelehhifane / mütelehhifâne

 • Özleyerek, hasret çekerek. Kaygılı, tasalı olarak, yanıp yakılarak. (Farsça)

perişan

 • Dağınık, karışık. (Farsça)
 • Bozuk, tertibsiz, düzensiz. (Farsça)
 • Kederli, hüzünlü, kaygılı. (Farsça)

rah

 • Zan, sanma. Kaygı, keder. (Farsça)

tase

 • Tasa, keder, kaygı. (Farsça)

tefeccu'

 • Canı yanma, acıma. Kaygılı olma, dertli olma.
 • Belâ ânında hüzünlü olma.

telaşe / telâşe

 • Telaş, endişe, kaygı.

vesvese

 • Kuruntu, gereksiz kaygı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın