LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te KAT kelimesini içeren 154 kelime bulundu...

akıle / âkıle

 • Kâtilin, öldürme işindeki yardımcıları, bunlar yoksa öldürmede kendisine yardım eden kabîlesi (köylüleri, şehirlileri) ve akrabâsı.

alendat

 • Katı, sağlam nesne.

aşenzer

 • Katı, sağlam nesne.

ass

 • Katı ve sağlam olmak, berk olmak.

ayhem

 • Katı, sağlam nesne.

az'af-ı muzaaf / az'af-ı muzâaf

 • Kat, kat, pekçok.

bagl

 • Katır, ester.

belensem

 • Katran.

berahin-i katıa / berâhin-i katıa

 • Kat'î burhanlar; güçlü ve sarsılmaz kesin deliller.

bey'-i bat / bey'-i bât

 • Kat'i satış.

biliştirak / biliştirâk / بالاشتراک

 • Katılarak. (Arapça)

cani / cânî

 • Kàtil, cinayet işleyen.

caselik

 • Katolik. Başpiskopos, başpapaz, büyük papaz, patrik.

cemadat

 • Katı cisimler, cansızlar.

cezmi / cezmî

 • Kat'î niyet ve karara ait. Cezm.

cümud

 • Katılık, sertlik.

cumudet

 • Katılık, sertlik.

dahil etme

 • Katma.

dahl

 • Katkı.

daric

 • Katı, şedid, şiddetli.

debir / دبير

 • Katip. (Farsça)

deyku'

 • Katı, şedid.

dıbatr

 • Katı nesne.

dirhevs

 • Katı, şiddetli nesne, şedid.

diyet

 • Kâtilin (adam öldürenin) vereceği para cezâsı.

dücale

 • Katran.

ebu-l muhtal

 • Katır, bağal.

emzer

 • Katı gönüllü, katı kalbli kimse.

ester / استر

 • Katır.
 • Katır.
 • Katır. (Farsça)

esus

 • Katı, sağlam, muhkem nesne.

garikun

 • Katran köpüğü.

halis / hâlis / خالص / خَالِصْ

 • Katışıksız, saf, som. (Arapça)
 • Katıksız.

harami

 • Katı-üt tarik, yol kesen. Haydut.

harmühre / خرمهره

 • Katır boncuğu. (Farsça)

hasim / hâsim

 • Kat'eden, hasmeden, kesip atan.

haşin / haşîn

 • Katı, sert, kırıcı, kaba.

hasus

 • Katı, şedid, şiddetli.

hazl

 • Kat'etmek, kesmek.

hazy

 • Kat'etmek, kesmek.

henk

 • Katı yağmur.

himaze

 • Katılık, şiddet.

hisse-i iştirak

 • Katılma payı.

hüccet-i katıa

 • Kat'i delil. Bir şeyin doğruluğunu şeksiz, şüphesiz isbata vesile olan. (Farsça)

idam

 • Katık. Ekmekle beraber yenen şey.

ıhtirak

 • Kat'etmek, kesmek.

ilhak / ilhâk / اِلْحَاقْ

 • Katma, ekleme.
 • Katma.

iltihak / التحاق / iltihâk / اِلْتِحَاقْ

 • Katılma.
 • Katılma.
 • Katılma. (Arapça)
 • İltihak etmek: Katılmak. (Arapça)
 • Katılma.

iltihak eden

 • Katılan.

iltihak etme

 • Katılma.

iltihak etmek

 • Katılmak.

iltihaken

 • Katılarak.

inzimam / inzimâm / اِنْضِمَامْ

 • Katılma, ilave olunma.

irtiha'

 • Katılma, karışma.

ism-i camid

 • Katı, donuk isim.

iştirak eden

 • Katılan, ortak olan.

iştirak etmek

 • Katılmak.

iştirak ettirme

 • Katma, karıştırma.

izafe

 • Katma, ilâve etme, bağlama.

kafar

 • Katıksız ekmek.

kahkar

 • Katı, sert, sağlam taş.

kalih / kâlih

 • Katı, şiddetli, şedid.

kamatır

 • Katı, sağlam.

kardinal

 • Katolik mezhebinde en büyük pâye. (Fransızca)

kasavet / kasâvet / قَسَاوَتْ

 • Katılık.
 • Katılık.

kasb

 • Kat'etmek, kesmek.

kasi / kasî / kâsî

 • Katı.
 • Katı, hissiz.

kasiyye / kasîyye

 • Katılık.

kasvet

 • Katılık, sertlik, kalbden hayır (iyilik) ve yumuşaklığın çıkması.

kasvetli

 • Katı; sıkıntılı.

kat-ender-kat

 • Kat kat.

katmer

 • Kat kat oluş.

katmerli

 • Kat kat.

kavad

 • Katili maktul yerine kısas etmek.

kazab

 • Katılık, şiddet.

kelh

 • Katı yüzlülük.

kesif / kesîf

 • Katı, yoğun, mat.

kir / kîr

 • Katran, zift.

kitabet / kitâbet

 • Kâtiblik, yazıcılık, yazı yazma ilmi.
 • Güzel yazı ve güzel ifâde için lâzım olan yazı yazma usûl ve kâideleri.
 • Kölenin belirli bir ücreti ödemek veya bildirilen şartları yerine getirmek karşılığında âzâd edileceğine (serbest bırakılacağına) dâir sâhibi ile yaptığı akid, sözleşme.

kıyr / قير

 • Katran, zift. (Arapça)

kızm

 • Katı, şiddetli, şedit.

küluh

 • Katı yüzlülük.

küttab / küttâb / كتاب

 • Kâtipler.
 • Kâtipler, yazıcılar. (Arapça)

leded

 • Katı husumet, şiddetli düşmanlık.

ma'zuz

 • Katı, şiddetli, şedid.

magşuş

 • Katışık. Karışık. Saf olmayan.

mahazz

 • Kat'edecek, kesecek yer.

mahbuk

 • Katı, şiddetli, şedid.

mahz / محض

 • Katıksız.

maktul / maktûl

 • Kâtil tarafından öldürülen.

maktur

 • Katranlı. Katran sürülmüş.

makule / makûle / مقوله

 • Kategori. (Arapça)

me'zuniyet-i kat'iye

 • Kat'i mezuniyet, kesin izin.

merdümküş

 • Katil. Adam öldüren. İnsan katleden. (Farsça)

mezc

 • Katma. Karıştırma.
 • Katma, karıştırma.

mezcetmek

 • Katmak. Karıştırmak.

mezci / mezcî

 • Katıp karıştırmakla alâkalı. Mezce dair.

milezz

 • Katı, şiddetli, şedid.

mücmere

 • Katı ve sağlam.

müdkı'

 • Katı, şiddetli, şedid.

mühavat

 • Katı yürümek.

muhazreb

 • Katı bükülmüş ip.

mülhak

 • Katılmış.

müsenna / müsennâ

 • Kat kat.

mütesallib

 • Katılaşmış.

muzaaf / muzâaf / مُضَاعَفْ

 • Katmerli, kat kat.
 • Kat kat.

muzaaf aşk

 • Kat kat, şiddetli aşk.

muzaaf ihtiyaç

 • Kat kat, şiddetli ihtiyaç.

muzaaf iştiyak

 • Kat kat, şiddetli özlem.

muzaaf meyil

 • Kat kat, şiddetli eğilim.

muzaf

 • Katılmış, bağlanmış, bağlı.

namık

 • Kâtib, yazıcı.

necaset-i kalile

 • Katı şeylerden ise miskalden; sıvı ise el ayası sahasından geniş olan necaset, namaza mânidir. Bu miktardan fazlası necaset-i galizadır.

nezd

 • Kat, huzur, göre, fikrince.

papa

 • Katolik mezhebine mensûb hıristiyanların en yüksek rûhânî (dînî) lideri.

sabbur

 • Katı, şiddetli, şedid.

saf / sâf

 • Katkısız, duru, temiz, bön.

safi / صافي

 • Katıksız.

sahtdil

 • Katı yürekli. (Farsça)

salabet / salâbet

 • Katılık, sağlamlık, merdane tavır.

salahdem

 • Katı, şiddetli, şedid.

sam'ar

 • Katı şiddetli, şedid.

şemirr

 • Katı, şiddetli, şedid.

şeraze

 • Katı kurumak.

şerbin

 • Katran ağacı.

serendi / serendî

 • Katı, şiddetli, şedid. (Müe: Serendât)

seyhek

 • Katı yel. Şiddetli rüzgâr.

şeyzem

 • Katı ve uzun.

şizaf

 • Katılık, sertlik.

sühunet

 • Katılık, peklik.

sulb

 • Katı, taş gibi olan, sülâle, zürriyet, bel.

ta

 • Kat. Kıvrım. Büklüm. Misil, mânend. Nihayet. Gayet. Kadar, beri, dek. (mânalarına gelir) Meselâ : (Farsça)

taassub-u baride

 • Katı, soğuk taassup.

tabaka

 • Kat, katman.

tadauf

 • Kat kat olmak.

tağliz / tağlîz

 • Katılaştırma, kalınlaştırma, sertleştirme.

tahammül eden

 • Katlanan, yüklenen.

tahammül etme

 • Katlanma, yüklenme, dayanma.

tasallub / tasallûb

 • Katılaşma.
 • Katılaşma, sertleşme.

tasallüb / تَصَلُّبْ

 • Katılaşma, sertleşme.
 • Katılaşma, sertleşme.

telahuk / telâhuk

 • Katılma, eklenme.

temim

 • Katı, şiddetli, şedid.

tenevvüb

 • Katran ağacı.

tennub

 • Katran ağacı.

tesallüb

 • Katılaşma.

teşrik etmek

 • Katmak, ortak etmek.

tezauf / tezâuf

 • Katlanma; artma.
 • Kat kat oluş.

tuy

 • Katmer, kat. (Farsça)

ulü-l azm

 • Kat'i azim sahibi, ciddiyet, sabır, sebat sahibi büyük zâtlar, hususan peygamberler (Aleyhimüsselâm). Başta Hz. Muhammed (A.S.M.), İsa, Musa, İbrahim, Nuh (A.S.).

utun

 • Katı şey. Şiddetli.

uzafire

 • Katı. şiddetli, şedid.

yakık

 • Katı nesne.

yed-i haşin / yed-i haşîn

 • Katı el.

yerer

 • Katı ve sert nesne.

zaruret-i kat'i / zaruret-i kat'î

 • Kat'î zorunluluk, kesin ihtiyaç.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın