LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te KAPLAMA ifadesini içeren 35 kelime bulundu...

adem-i tahayyüz

 • Boşlukta yer kaplamamak. Mekândan münezzeh oluş. Yer ile bağlı olmamak. Hacmi olmayış.

bast

 • Genişlemek, açmak, yaymak.
 • Bir şeye el uzatmak.
 • Sevindirmek.
 • Bir mecliste haya sebebiyle olan sıkılmanın gitmesiyle açılmak.
 • Özür kabul etmek.
 • Kaplamak.
 • Tas: Allahın cemâl tecellisiyle kalbin sükûn ve huzur içinde ferahlaması. (Mukabili: "Kabz"

gark etme

 • Kaplama, sarma, içine balıp boğma.

havk

 • Ev süpürmek.
 • İhâta etmek, kaplamak.

hayk

 • Kaplamak.

hıdk

 • Kesmek.
 • İhâta etmek, kaplamak, içine almak.

idliham

 • Galip olmak.
 • İhâta edip kaplamak.

iflilak

 • Yer yüzünü bulut kaplamak.

ıhlivlak

 • Eskimek.
 • Bulutun gökyüzünü kaplaması.

istiab / istiâb

 • İçine almak.
 • Kaplamak. Toplamak. Tamam etmek.
 • Tutulmak. Zapteylemek.
 • İçine alma, kaplama.
 • İçine alma, kaplama.
 • İçine alma, kaplama.

istiap

 • İçine alma, kaplama.

istiğrak

 • Bir şeyi baştan aşağı kaplamak. Tasavvuf erbabının vecde gelip kendinden geçmesi.
 • İstiğrak lâmı: Bir cinsin bütün bireylerini içine alan belirtme edatı, lâm-ı tarif, diğer adıyla harfi tarif.

istila / istilâ / istîlâ / اِسْت۪يلَا

 • (Vely. den) Kaplamak, yayılmak.
 • Ele geçirmek. İşgal etmek.
 • Meydanın sonuna erişmek.
 • Basmak. Galebe etmek.
 • Kaplama.
 • Kaplama, ele geçirme.

iştimal

 • İçine almak, kaplamak. Çevirmek, ihata etmek. Şâmil olmak.

istitaf

 • Kaplama, ihtiva etme.

istiva / istivâ

 • Müsavî olma, denk olma.
 • Düz olma, düzlük.
 • Kaplama, örtme.
 • Ortada ve tam bir derecede bulunma.

itbak

 • (Itbak) Kaplamak. Kapamak. Kapaklamak.
 • İttifak etmek.
 • Tecvidde: Harf okunduğunda, dilin üst damağa kapanması. (Bu halde okunan harfler sad, dât, tı, zı harfleridir.

izhab

 • Gönderme.
 • Giydirme veya giydirilme.
 • Altun kaplama.

kafes

 • Tel, ince demir veya ağaç çubuklarından yapılan ve içine kuş ve saire konulan şey.
 • Dışardan içerisi görünmesin diye, ince tahta çubuklarından yapılıp harem pencerelerine takılan siper,
 • Ahşap bir binanın kaplama ve sıvası olmaksızın direklerden ibaret taslağı.

mufazzaz

 • Gümüş kaplamalı, gümüşlü.

pay-endaz

 • Ayak atan, ayak atmış. (Farsça)
 • Büyük kişilerin geçecek olduğu yerlere serilen halı gibi şeyler. (Farsça)
 • Duvar ve möbleleri kaplamada kullanılan bir cins kumaş. (Farsça)

şegaf

 • Yürek kabı. Yüreği çevreleyen nâzik deri.
 • Sağ tarafta iyeği kemiği altında olan bir hastalık.
 • Bir nesneyi çevirip kaplamak.

şümul

 • Kaplamak. İhtivâ etmek. İçine almak.
 • Hükmü altına almak.

şümul-u kudret

 • Kudretin herşeyi kaplaması.

şümul-ü tasarrufat

 • Tasarrufların her şeyi kaplaması.

ta'sib

 • İhata edip kaplamak, içine almak.
 • Bir kimsenin başına taç koymak.
 • Açlıktan dolayı karnını bağlamak.

tabut-i sekine / tâbût-i sekîne

 • İsrâiloğullarının, içinde mukaddes emânetleri sakladıkları ve Mûsâ aleyhisselâmdan beri nakledilerek gelen altın kaplamalı sandık.

tafziz

 • Gümüş kaplama, gümüşleme.

tedmin

 • Yığıp toplamak.
 • İhâta edip kaplamak.
 • Lâzım olmak, icab etmek.

tekellül

 • Götürü gelmek.
 • İhâta etmek, kaplamak, içine almak.

temekkün

 • Mekân tutma, yer kaplama.

teşmil

 • Şâmil kılmak. İhata eylemek. Kaplamak. İhrama bürünmek ve sür'atle yürümek.
 • Genelleştirme, kaplama.

teşmil etmek

 • İçine almak, kaplamak.

usube

 • İhâta etmek, kaplamak, içine almak.

vahidiyet / vâhidiyet

 • Allah'ın birliği ve birliğin her tarafı kaplaması.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın