LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te KAPANMA ifadesini içeren 25 kelime bulundu...

hapis / حبس

 • Bir yere kapatma veya kapanma. (Arapça)

hark ve iltiyam / hark ve iltiyâm

 • Delinme ve deliğin kapanması.

i'tikaf / i'tikâf / اعتكاف

 • Bir yere kapanma, köşesine çekilerek yaşama. (Arapça)

ikbab

 • Yüzüstü düşme, kapanma.
 • Bir şeyin üstüne fazla düşme. Olması için aşırı derecede çalışma.

iltiham / iltihâm / التهام

 • Yaranın iyi olup ağzının kapanması, etlenerek iyileşmesi.
 • Muharebenin kızışması.
 • Yara kapanması. (Arapça)

iltiyam

 • İyileşme, yaranın kapanması.

iltiyam-napezir / iltiyam-nâpezir

 • İyi olmaz, kapanmaz yara. (Farsça)

indimal

 • Yara iyi olma, kapanma.

inkibab

 • Yüzüstü düşme, yere kapanma.

insidad

 • (Sedd. den) Tıkanma, kapanma.

isti'kaf / isti'kâf / اسعكاف

 • Bir yere kapanma. Bir yerde kendini hapsetme.
 • Bir yere kapanma. (Arapça)

istihsan

 • Korunmak. Korumak, müdâfaa etmek, karşı koymak.
 • Sağlam bir yere kapanmak.

istitar / istitâr

 • Kapanmak, örtünmek.
 • Örtünmek, kapanmak.

itbak

 • (Itbak) Kaplamak. Kapamak. Kapaklamak.
 • İttifak etmek.
 • Tecvidde: Harf okunduğunda, dilin üst damağa kapanması. (Bu halde okunan harfler sad, dât, tı, zı harfleridir.

mü'sade

 • (İsad. dan ism-i mef'uldür) "Asadet-ül bab" denir ki; kapıyı kapadım, sımsıkı kilitledim demektir. Üzerlerine ateşin yakılıp fırın gibi kapısının kapanması ateşin şiddetini icab edeceğinden, Cehennemde azabların şiddet ve ebediyetinden kinayedir.

müntabıka

 • Söylenirken dilin üst damağa kapanması. Bu hâlde ağızdan çıkan harfler; sad, dad, tı, zı.

murakabe

 • Kontrol etmek. İnceleyip vaziyeti anlamak. Teftiş etmek.
 • Kendini kontrol etmek. İç âlemine bakmak. Gözetmek.
 • Hıfz etmek.
 • Beklemek. İntizar.
 • Dalarak kendinden geçmek.
 • Tas: Kendisini tamamen nâfile ibâdet ve itaate vermek için mâbede kapanmak.

rek'at

 • (Rik'ât) Huzur-u İlâhîde beli eğip yüzü üzeri kapanmak.
 • Bir kıyam, bir rüku' ve iki secdeden ibaret olan namazın bir rüknü.

secde

 • Namazda yere kapanmak.
 • Namazda yüzünü yere koyma, yere kapanma.

sücud / sücûd / سجود

 • Namazda yere kapanma, secde etme.
 • Secde etme, yere kapanma. (Arapça)

tahassun

 • Bir kaleye kapanmak. Korunmak. İstihkâma çekilmek. Tahkim edilmiş bir yere sığınmak.

tarfet-ül ayn

 • Göz kapağının bir kere açılıp kapanması kadar geçen kısa ân.

tehendüm

 • Kapanmak.

teneddüb

 • (Nedbe. den) (Yara) kapanma.

teseccüd

 • (Secde. den) (Çoğulu: Teseccüdât) Secde etme, secdeye kapanma.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın