LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te KAM kelimesini içeren 46 kelime bulundu...

ahdeb / احدب

 • Kambur.
 • Kambur. (Arapça)

belita

 • Kamış kap.

büra

 • Kamıştan yapılan hasır.

cebelü'l-kamer

 • Kamer Dağı; Nil Nehrinin çıktığı dağ.

celde

 • Kamçı ile vücuda vuruşlardan her bir vuruş. (Fıkhî ıstılah)

cilaz

 • Kamçının ucuna bağlanan kayış.

domaniç

 • Kambur. Tümsekli, fırlak.

efkar-ı amme / efkâr-ı âmme / افكار عامه

 • Kamuoyu.

efkar-ı amme-i millet / efkâr-ı âmme-i millet

 • Kamuoyu, milletin fikir ve düşünceleri.

efkar-ı umumi / efkâr-ı umumî

 • Kamuoyu; genelin fikir ve düşünceleri.

efkar-ı umumiye / efkâr-ı umumiye

 • Kamuoyu, genelin fikir ve düşünceleri.

enzar-ı amme / enzâr-ı âmme

 • Kamuoyu; herkesin gözü önüne sunma.

had'a

 • Kamçıdan çıkan ses.

hadeb / حدب

 • Kambur olma, kamburluk.
 • Kamburluk. (Arapça)

hamide

 • Kambur, eğrilmiş, kemerli. (Farsça)

hamidegi / hamidegî

 • Kamburluk, eğri büğrü olmaklık. (Farsça)

hıyre-gi / hıyre-gî

 • Kamaşıklık, donukluk (göz hakkında). Şaşkınlık. (Farsça)

hüdu'

 • Kamburluk.

hukuk-u amme / hukuk-u âmme

 • Kamu hakları.

hukūk-u amme / hukūk-u âmme / حُقُوقُ عَامَّه

 • Kamu hukuku.

hukuk-u umumiye

 • Kamu hukuku.

istimlak / istimlâk / استملاک

 • Kamulaştırma.
 • Kamulaştırma. (Arapça)
 • İstimlâk edilmek: Kamulaştırılmak. (Arapça)
 • İstimlâk etmek: Kamulaştırmak. (Arapça)

kamıh

 • Kam' eden, ezip kıran, mahveden, perişan eden. Kahreden, yok eden. Alçaltan, zelil eden.

kamilane / kâmilâne

 • Kâmilce.

kamilin / kâmilîn

 • Kâmiller.

kasba

 • Kamış. Kamışlık.

kemalat-perver / kemalât-perver

 • Kâmil ve olgun insan. Kemalât sahibi. (Farsça)

kilk / كلك

 • Kamış kalem. (Farsça)

kımt

 • Kamıştan yapılan evlerin kamışlarını bağladıkları ip.

külliyen

 • Kâmilen, tamamen. Cüz'î olmamak üzere. Büsbütün. Tamamıyla, toptan, kâffesi.

kümmelin / kümmelîn

 • Kâmiller; büyük mâneviyat ve fazilet sahibi olgun kimseler.

kuz

 • Kambur. (Farsça)

maslahat-ı amme / maslahat-ı âmme

 • Kamu işler.

muhaddeb

 • Kamburlu, tümsekli, üstü yumru olan. Dürbin camı gibi yumru olan.

mütehaddib

 • Kamburlaşan. Kambur olan.

nayin

 • Kamıştan yapılmış, sazdan yapılmış. (Farsça)

neyistan

 • Kamışlık, sazlık. (Farsça)

neypare

 • Kamış parçası. (Farsça)

neyzar

 • Kamışlık, sazlık. (Farsça)

sene-i kameriyye / سنهء قمریه

 • Kamerî yıl.

siyasetü'l-medeniyye

 • Kamu yönetimi.

tahdib

 • Kamburlaştırma. Kubbelendirme.

takvimci kandil

 • Kamer, ay.

tehadüb

 • Kamburlaşma.

teveccüh-ü amme / teveccüh-ü âmme

 • Kamuoyunun teveccühü, halkın ilgisi.

zemar

 • Kamışa (ney'e) üfleyen.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın