LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kızgın ifadesini içeren 98 kelime bulundu...

alamet-i hiddet / alâmet-i hiddet

 • Hiddet, kızgınlık belirtisi.

ani

 • Ansızın, birdenbire. Bir anda. Hemen.
 • Son derece kızgın.
 • Olgunlaşmış, kemale erişmiş.

aniye

 • Son derece kızgın su.

arugde

 • Öfkeli, kızgın. (Farsça)

ateş

 • Odun vs. gibi maddelerin yanmasından hasıl olan hâl. Od, nâr. (Farsça)
 • Kızgınlık, hararet. (Farsça)
 • Hiddet, gazab, şiddet. (Farsça)
 • Hayvanın çevik, hareketli ve oynak olması. (Farsça)
 • Yangın. (Farsça)
 • Gözyaşı. (Farsça)
 • Hastalık. (Farsça)
 • Harb, savaş. (Farsça)

ateş-kar / ateş-kâr

 • Külhancı. (Farsça)
 • Mc: Aceleci, kızgın veya merhametsiz adam. (Farsça)

ateş-nisar

 • Ateş saçan. (Farsça)
 • Mc: Çok öfkeli, çok kızgın. (Farsça)

ateşi / âteşî / آتشى

 • Ateşli. (Farsça)
 • Öfkeli, kızgın. (Farsça)
 • Acı, dokunaklı. (Farsça)
 • Cehennemlik. (Farsça)

ayn-üs suht

 • Kızgınlık ile bakış, hiddet gözü.

berbere

 • Kızgınlık ânında söylenip çağırmak bağırmak.

bevh

 • Kızgınlık ve hiddetin geçmesi.
 • Ateşin sönmesi.

bezim

 • Kuvvetli, güçlü kişi.
 • Hiddet ve kızgınlığını belli etmeyip soğukkanlı olarak hareket eden kişi.

birşam

 • Hiddetli nazar, kızgın bakış.

çeşm-i gazub

 • Kızgın bakış.

dag / dâg

 • Yanık yarası. (Farsça)
 • İnsan veya hayvan vücuduna kızgın demirle vurulan damga. (Farsça)

dağ / dâğ / داغ

 • Yara. (Farsça)
 • Kızgın demirle vurulmuş işaret. (Farsça)

dağ-dar / dâğ-dâr

 • Kızgın demirle nişanlanmış, dağlanmış.
 • Pek müteessir, çok üzgün.

dağdar

 • Yaralı, kızgın demirle dağlanmış.
 • Pek acıklı, üzüntülü. (Farsça)
 • Gönlü yaralı. (Farsça)
 • Kızgın demirle nişan vurulu. Damgalı. (Farsça)

defi'

 • Kızgın olan nesne.

erd

 • Öfke, kahır, kızgınlık, hiddet. (Farsça)
 • Un. (Farsça)

esrik

 • Sarhoş, mest.
 • Azgın, kızgın.
 • Zayıf, hasta, hâlsiz, dermansız, tâkatsiz.

fek'

 • Üzüntü veya kızgınlıktan dolayı başını aşağı eğip, nereye gittiğini bilmeden gitmek.

gadab

 • Hiddet, öfke, kızgınlık.
 • Allahü teâlânın, emrine karşı gelen kullarından intikam almak istemesi.

gaiz

 • Kızgın, öfkeli, gayzlı.

gayz ü gazab

 • Kızgınlık ve hiddet.

gayz-efşan

 • Hiddetli, öfkeli, kızgın. (Farsça)

gazab / غضب

 • Hiddet, öfke, kızgınlık.
 • Hiddet, öfke, dargınlık, kızgınlık.
 • Gazap, öfke, kızgınlık.
 • Hiddet, kızgınlık. (Arapça)

gazab-nak

 • Öfkeli, hiddetli, kızgın. Dargın. (Farsça)

gazap

 • Öfke, kızgınlık.

gazban

 • (Gadbân) Dargın, kızgın.

gazub

 • (Gazab. dan) Öfkeli, kızgın, hiddetli. Kükremiş.
 • Büyük yılan.
 • Abus deve.

germ

 • Sıcak. Kızgın. (Farsça)
 • Çabuk öfkelenen. (Farsça)
 • Gayretli, hamiyetli. Tez meşreb. (Farsça)
 • Sıcak, kızgın.

germi / germî

 • Hararet, sıcaklık, kızgınlık. (Farsça)

hamim

 • Sıcak ve kızgın su.
 • Yakın hısım, soy sop.
 • Samimi arkadaş.

hamiye

 • Tırnak kenarı.
 • Kızmış, kızgın.

hardan

 • Kızgın, hiddetli, gadaplı.
 • Kast ve men'edici, engel olan.

harid

 • Öfkeli, hidetli, kızgın.

harr / hârr / حار

 • Hararetli. Kızgın. Çok sıcak. Yakıcı.
 • Kızgın, yakıcı. (Arapça)

harur

 • Sıcaklık. Güneşin kızgınlığı.
 • Gece esen sıcak rüzgâr.

haş

 • Süprüntü, kırıntı, döküntü. (Farsça)
 • Kızgınlık, hiddet. (Farsça)

haşmet

 • (Hışmet) Kendisine tabi olanlardan dolayı, "haşem" den olan, büyüklük ve heybet. Tantana-i azamet. Hürmetten gelen çekinme.
 • Hiddet, kızgınlık.
 • Alçak gönüllülük.

hazelan

 • Kızgın kimsenin yürümesi.

hiddet

 • Öfke. Kızgınlık. Gadab. Dargınlık. Hışım.
 • Keskinlik.
 • Öfke, kızgınlık.
 • Öfke, kızgınlık.

hiddet-i rabbaniye / hiddet-i rabbâniye

 • Rab olan Allah'ın hiddeti, kızgınlığı.

hiddetli

 • Öfkeli, kızgın.

hırk

 • Törpülemek.
 • Kızgınlıktan dolayı dişini gıcırdatmak.
 • Bir şeyi dürtmek.

hırs

 • Aç gözlülük. Tamahkârlık.
 • Kızgınlık.
 • Şiddetli istek, arzu.
 • Azgınlık.

hışm

 • Öfke, hiddet, gazap, kızgınlık. (Farsça)
 • Kızgınlık, öfke, gazap.

hışm-alud / hışm-âlud

 • (Hışm-gîn, Hışmîn, Hışm-nâk) Kızgın, öfkeli.

hışm-gin / hışm-gîn

 • Dargın, öfkeli, kızgın, darılmış, gücenmiş. (Farsça)

hışm-nak / hışm-nâk

 • Kızgın, öfkeli, hiddetli, hışımlı. (Farsça)

hummalı

 • Ateşli, kızgın.
 • Çok faaliyetli. Hararetli.

ifrit

 • Cin taifesinden çok muzır, şerir ve korkunç bir cins.
 • Mc: Korkunç, kızgın ve öfkeli insan.

ihan

 • (Tekili: İhnet) Kızgınlıklar, öfkeler, gazablar, dargınlıklar.

iktiva'

 • Dağlama. Kızgın demirle vücudun bir yerine dağ vurma.

işgene

 • İhiyarlıktan veya kızgınlıktan dolayı yüzde hâsıl olan buruşukluk. (Farsça)

itidal-i dem / itidâl-i dem

 • Kızgınlığa mağlup olmayış, soğukkanlılık.

jıyan

 • Kükremiş, kızgın. (Ey yâreli şir-i jiyan, bu hâb-ı gafletten uyan.) (Farsça)

jiyan / jiyân / ژیان

 • Kızgın, kükremiş, hışımlı. (Bu tabir, ekseriyetle arslanlar hakkında kullanılır.) (Farsça)
 • Kükremiş. (Farsça)
 • Kızgın. (Farsça)

kahr-ı hiddet

 • Hiddetin ve kızgınlığın yıkıcı galebesi.

kezim / kezîm

 • Öfke ve kızgınlığını yenen.

kezm

 • Kızgınlığı yenme. Öfke ve hiddeti meydana çıkarmama.
 • Men'etmek, engel olmak.
 • Hapsetmek.
 • Nefesin çıktığı yer.

ma'tebe

 • Kızgınlık ve hiddetle hitabetmek.

mescur

 • Sulu süt.
 • Dizilmiş salkım olmuş inci.
 • Yanmış.
 • Kızdırılmış.
 • Doldurulmuş. Taşkın su.
 • Alevli ateş, kızgın fırın.
 • Deniz.
 • Boş.
 • Muhtelit.
 • Mc: Firavun'un battığı deniz.

migdad

 • Çok gadaplı, çok kızgın.

mugidd

 • Gadap edici, kızgın, hiddetlenici.

muhrenzim

 • Gadaplı, hışımlı, kızgın.

mütebessil

 • Cesaret veya kızgınlıktan dolayı yüzünü ekşiten.

mütegayyiz

 • (Gayz. dan) Öfkelenen, kızan, tegayyüz eden, gazaba gelen. Kızgın, kızmış kimse.

mütehevvir

 • Hiddet ve kızgınlıkla neticeyi düşünmeden saldıran.

mütehevvirane / mütehevvirâne

 • Birdenbire saldırarak. (Farsça)
 • Kızgınlıkla. Hiddetlice. Birden öfkelenir surette. (Farsça)

müzmetih

 • Hiddetli, kızgın. Gadaplı.

nakir

 • Gadaplı, kızgın.

necire

 • Bulamaç aşı.
 • Kızgın taş ile kızdırılmış su.
 • Kârgir duvar.
 • Tahtadan veya ağaçtan olan sofa.
 • Çulhaların beze sürdükleri haşil.

nigah-ı gazab / nigâh-ı gazab

 • Öfkeli bakış, kızgınlık bakışı.

nik

 • (Çoğulu: Niyâk) Dağın yüksek yeri, dağ tepesi.
 • Kızgın, hiddetli, gadaplı kimse.

nuhas

 • Bakır. Bakır para.
 • Kızgın mâden.
 • Kıtr. Ateş. Tunç ve demir döğülürken sıçrayan şerâre.
 • Dumansız alev.
 • Bir şeyin aslı.
 • Tütün.

pür-gazab

 • Çok kızgın ve hırslı. (Farsça)

pür-nar / pür-nâr

 • Çok ateşli. Çok kızgın. Ateş dolu.

raiz

 • (Râyiz) Öfkeli, kızgın.

sahanet

 • Kızgınlık, sıcaklık.

sahin

 • (Suhunet. den) Sıcak, kızgın, ısınmış.

saht

 • Hışım, hiddet, kızgınlık, gadap.

şeka'

 • Maraz, hastalık.
 • Hiddet, kızgınlık, gadap.
 • İncelemek.

sergerm

 • Kızgın, öfkeli. Kafası kızmış. (Farsça)
 • Neşeli. Sarhoş. Mest. (Farsça)

sevret

 • Kızgınlık, hiddet, öfke.
 • Hücum. Dövüş.
 • Hükümdarın şiddet veya kudreti.
 • Tezlik.

şezr

 • Kızgınlık ve hiddetten dolayı gözucuyla bakmak.

şiddet-i hiddet

 • Şiddetli öfke, kızgınlık.

suhnan

 • Sıcak, kızgın.
 • Sıcak gün.

suhne

 • Kızgınlık.
 • Gözü yaşlı, dertli olmak.

suht

 • Kızgınlık, gadab. (Rızânın zıddı)

şuvaz

 • Kızgın, ateşli maden. Kızgın ateş.
 • Susama.
 • Kızgın ateş.

şuvazlı

 • Kızgın, ateşli.

tahlim

 • (Hilm. den) Kızgınlığını ve öfkesini giderme. Sâkinleştirme, yumuşatma, teskin etme.

tefside

 • Hararetli, kızgın. (Farsça)

tefte / تفته

 • Hararetli, kızgın, kızmış. (Farsça)
 • Kızgın. (Farsça)

vesme

 • Hayvana vurulan kızgın damga.

zamzam

 • (Çoğulu: Zamâzim) Büyük ve kuvvetli arslan.
 • Gadaplı ve kızgın kimse.