LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kıyı ifadesini içeren 42 kelime bulundu...

ams

 • Eskiyip mahvolmak.
 • Bilirken bilmezlikten gelme.

balıkhane kapısı

 • Topkapı Sarayı'nın Marmara kıyısındadır. Padişahlarca cezandırılan vezirler burada idam edilir, sürgün edileceklerse buradan gemilere bindirilirlerdi.

berhane / berhâne

 • Eskiyip harap olmuş konak. (Farsça)

cüsse-dar / cüsse-dâr

 • İri yapılı, cüsseli kimse, irikıyım kişi. (Farsça)

dağıstan

 • Dağlık yer. (Farsça)
 • Kafkasya'nın kuzeydoğusunda ve Hazer Denizi'nin batı kıyılarında bulunan bir bölgedir ki, eskiden buraya Albanya denirdi. (Farsça)

etraf

 • (Tekili: Taraf) Taraflar, yanlar, canibler, yönler, uçlar, kıyılar.

golfstrim

 • ing. Atlas Okyanusunda, Meksika Körfezinden başlayarak Norveç kıyılarından Avrupa Rusyası'nın kuzey kıyılarına kadar gelen ılık bir deniz akıntısı.

gulüvv

 • Ayaklanma. Taşkınlık.
 • Üşüşme. Hücum. Saldırış.
 • Edb: Mübalağanın son derecesi. Üçe ayrılan mübalağanın diğer iki derecesinden biri tebliğ, öteki iğraktır. Aşağıdaki parçada mübalağa gulüv derecesindedir: Gökler gürüldese, şimşekler çaksa Volkanlar fışkırsa, lâvları aksa,Kıyısı

hafat

 • (Tekili: Hâfe) Sahiller, deniz kenarları, kıyılar.

hafe / hâfe

 • (Çoğulu: Hâfât) Sâhil, kıyı, deniz kenarı.
 • İki veya daha fazla sathın, bir açı teşkil ederek birleşmesinden meydana gelen uzunlamasına keskinlik.

havza

 • Coğ: Açık ve düz deniz kıyısı. Kenar.
 • Memleket.
 • Taraf.
 • Sınır için: Bir şeyin çevresi içinde olan.

i'tikal-i sevahil / i'tikâl-i sevâhil

 • Kıyıların aşınması.

iadeten / iâdeten

 • Eskiyi yerine getirerek; ölümden sonra çürüyüp dağılan bedeni tekrar inşa edip diriltmek şeklinde.

ifrac-ül bahire / ifrac-ül bâhire

 • Geminin kıyıdan veya iskeleden açılması.

irtica' / irticâ'

 • Gerilik, geriye gitme, eskiyi isteme.

iskele

 • Binada yüksek yerleri yapabilmek için kurulan geçici sal.
 • Deniz nakil vasıtalarının yanaşabilmeleri için deniz kıyısında yapılan yer.
 • Deniz kenarında ve deniz vasıtalarının yanaşmasına elverişli kasaba.
 • Bir memleketin deniz yolu ile yapılan ticaretine vasıta olan lima

izinname

 • Eskiden bir nikâhın kıyılabilmesi için kadı tarafından verilen izin kâğıdı. (Farsça)

kat-ı alaka / kat-ı alâka

 • İlişkiyi kesme.

kenar / kenâr / كنار

 • Çevre, kıyı, Sâhil, deniz kıyısı. (Farsça)
 • Köşe, uç. (Farsça)
 • Son, nihâyet. (Farsça)
 • Çember. (Farsça)
 • Etrâfı çevrilen şey. (Farsça)
 • Kucaklama. Kucağa alma. (Farsça)
 • Kıyı. (Farsça)
 • Kenar, yan. (Farsça)

kenare

 • Kıyı, kenar. (Farsça)
 • Kucak. (Farsça)
 • Kasap çengeli. Kayış asılan çengel. (Farsça)

keran / kerân / كران

 • Uç, kıyı. (Farsça)

kerempe burnu

 • Batı Karadeniz kıyısında Cide Kazasının sınırları içinde kalan kara çıkıntısı.

kufte / kûfte

 • Kıyılıp ezilmiş veya dövülmüş et, köfte. (Farsça)

laşe

 • Cife. Kokmuş et parçası.
 • Fık: Karada yaşayıp boğazlanmaksızın ölen veya şer-i şerife uygun olmayan şekilde kesilen kanlı hayvan ve bunların tabaklanmamış (dibagat edilmemiş) derileri.
 • Yenilmesi şer'an haram olan ölmüş hayvan.
 • Zayıf ve cılız hayvan.
 • Mc: Kıyıda

leb

 • Dudak. Şefe. (Farsça)
 • Kenar. (Farsça)
 • Sahil. Kıyı. (Farsça)

leb-i derya

 • Denizin dudağı. Deniz kenarı, kıyı, sâhil.

mavna

 • Limanlarda, şamandıralara bağlı olarak yükleme ve boşaltma yapan gemilerden, kıyılara römorkör yedeğinde yük götürüp getiren tekne.

muhh

 • Yumurtanın sarısı.
 • Eskiyip köhne olmak.

münakeha

 • (Çoğulu: Münâkehât) (Nikâh. dan) Nikâhlanma. Nikâh kıyışma.

resse

 • (Çoğulu: Rises-Risâs) Eski ve çürümüş, köhne.
 • Ev eşyasından eskiyip atılanı.

rıhtım

 • Gemilerin yanaşmalarına müsait şekle getirilmiş kıyı. (Farsça)

sahil / sâhil / ساحل

 • Deniz, göl veya akarsu kenarı. Kıyı, yalı.
 • Kıyı.
 • Kıyı. (Arapça)

sahilreside

 • Sâhile varmış, kıyıya ulaşmış. (Farsça)

şati'

 • (Çoğulu: Şevâti) Kenar, kıyı. Cânip, taraf, yön.

sevahil / sevâhil / سواحل

 • Sahiller, kıyılar.
 • Kıyılar. (Arapça)

şevati / şevatî

 • (Tekili: Şâti) Kenarlar, kıyılar.

sıla-i rahm

 • Akrabayla ilişkiyi sürdürme; alâkayı devam ettirme.

taka'vüs

 • Çok yaşlanma.
 • Evin eskiyip köhne olması.

terakkiperver

 • Terakkiyi seven. İlerlemeyi seven. (Farsça)

terakkişiken

 • Terakkiyi kıran, ilerlemeyi önleyen, terakkinin aleyhinde bulunan. (Farsça)

ubur

 • Geçmek. Atlamak.
 • Zorlamak.
 • Suyun öte kıyısına geçmek.

ufk

 • Kıyı, kenar.
 • Rüzgârın estiği cihetler.
 • Ufuk. Gökle yerin birleşmiş gibi göründüğü yer. Görüşümüzün nihayetindeki yerler.
 • Mc: Görüş ve düşünüş derecesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın