LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Kıran ifadesini içeren 53 kelime bulundu...

ane / âne

 • Kelime sonuna getirilerek zarfiyet ifâdesi için kullanılan nisbet edatıdır. Meselâ: Mütefekkirâne (: Mütefekkire yakışır halde) kelimesinde olduğu gibi. (Farsça)

azarende

 • Azarlıyan, tekdir eden. (Farsça)
 • Kalb kıran, inciten. (Farsça)

bütşiken

 • Put kıran. (Farsça)

dag-zen

 • Damga vuran, nişan koyan. (Farsça)
 • Kalb kıran, gönül kıran. (Farsça)

dehan-ı hakikat

 • Hakikat ve gerçekleri haykıran, konuşan ağız.

dıl-azar

 • Gönlü inciten, hatır kıran. (Farsça)

dilazar / dilâzâr / دل آزار

 • Gönül kıran, inciten. (Farsça)

dilşiken / دل شكن

 • Kalp kıran. (Farsça)

garran

 • Kükreyen, haykıran. Homurdanan. (Farsça)

gurran

 • Haykıran, gürleyen, homurdayan. (Farsça)

hakikatşiken / hakîkatşiken

 • Hakikatı kıran.

haşim

 • Kuru ekmek kırıntısı doğruyan. Ezen, yaran, kıran, parçalayan.

hatır-azar

 • Hatır kıran. (Farsça)

hatır-şiken

 • Gönül inciten, kalb kıran, hatır kıran. (Farsça)

hatırazar / hâtırâzâr / خاطر آزار

 • Gönül inciten, hatır kıran. (Arapça - Farsça)

haysiyet-şiken

 • Haysiyet kıran. (Farsça)

hürriyet-şiken

 • Hürriyeti bozan, hürriyeti kıran.

icarat

 • Kiranın gelirleri. Gelirler.

icare-i münecceze

 • Bir şeyi akd-i icare ânından itibaren kiraya vermektir. Akd zamanında kiranın başlangıcı söylenmezse kira, bir icare-yi müneccezeye haml olunur.

kamıh

 • Kam' eden, ezip kıran, mahveden, perişan eden. Kahreden, yok eden. Alçaltan, zelil eden.

kar

 • (Çoğulu: Kur-Kirân) Zift, kara boya.
 • Deve. Dağ keçisi.
 • Ses çıkmasın diye ayağın kenarıyla yürümek.
 • Küçük tepe.
 • Kara taşlı yer.
 • Kara büyük taş.

kasıf

 • Kasırga. Rastladığı şeyi kıran şiddetli rüzgâr.
 • Şiddetle seslenen. Çok gürleyen.

kasir / kâsir

 • (Kesr. den) Kıran, kırıcı.
 • Tavşancıl kuşu.

kasir-ül esnam / kâsir-ül esnam

 • Putları kıran. (Hz. İbrahim'in A.S. lâkabıdır)

kıran

 • (Çoğulu: Kırânât) Yakınlık, mukarenet.
 • Ayrı iki şeyin birleşmesi.
 • İki gezegenin bir burçta bulunması.

küvr

 • (Çoğulu: Ekvâr-Ekvür-Kirân) Deve palanı.
 • İz.
 • Ateş yakacak yer.
 • Arı kovanı.

küvre

 • (Çoğulu: Küvr-Kirân) Ateş yakacak yer.
 • Düz nâhiye.
 • şehir.

leşkerşikaf / leşkerşikâf

 • Düşman askerini kıran. (Farsça)

leşkerşiken

 • Düşman askerini kıran. (Farsça)

leşkerşükuf / leşkerşükûf

 • Düşman askerini kıran. (Farsça)

mısvat

 • Çok haykıran, çok bağıran.
 • Ses kuvveti.

müfettit

 • (Fett. den) Kıran, ezen, ufalayan. Didik didik eden.

muhaşşi'

 • Kibirli bir kimsenin kibir ve gururunu kıran.

mukavemet-şiken

 • Mukavemeti kıran. (Farsça)

mukavemet-suz

 • Dayanmayı te'sirsiz hâle koyan. Tahammülsüzlük veren. Mukavemeti kıran. (Farsça)

mükessir

 • Kıran. Parçalayan.

mütedeffik

 • Fışkıran su.

nabi'

 • (Nâbia) (Nebean. dan) Yerden fışkıran, kaynayan, akan.

nadi

 • Nidâ eden, haykıran, çağıran.
 • Halkın, meşveret gibi, birşey konuşmak üzere bir yere toplanmaları. Nitekim İslâmdan evvel Mekke'de Kureyş'in toplandığı meclis binasına "Darünnedve" denilirdi. Nâdi; orada ve o gibi yerlerde toplanan heyettir ki; bezm, meclis, mahfil, kongre tâbirleri g

nair

 • Haykıran, nâra atan.
 • Uzak. Irak, baid.

nakıf

 • Kırıcı, kıran.
 • Bakan, nâzır.

nebean eden / nebeân eden

 • Fışkıran, ortaya çıkan.

sabır-şiken

 • Sabrı kıran, sabrı bozan. (Farsça)

sabırşiken

 • Sabrı kıran ve bozan.

sedm

 • Dik fışkıran su.

selata

 • Kahır, galebe, hiddet.
 • Kötü konuşan, gönül inciten, kalb kıran.
 • Merhametsiz olmak.
 • Acı söz söylemek.

semsam

 • Eline ne alırsa kıran.

şiken / شكن

 • (Şikesten mastarından) Kıvrım, büküm. (Farsça)
 • Koparan, parçalayan mânâsında birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Haysiyet-şiken : f. Haysiyet kıran. (Farsça)
 • "Koparan, kıran" mânâsında son ek.
 • Kıran. (Farsça)
 • Kıvrım, büklüm. (Farsça)

şikest

 • Kırma, kırılma. (Farsça)
 • Kıran. (Farsça)
 • Yenilme, mağlubiyet. (Farsça)

tahammülsuz / tahammülsûz

 • Dayanma gücünü kıran.

terakkişiken

 • Terakkiyi kıran, ilerlemeyi önleyen, terakkinin aleyhinde bulunan. (Farsça)

velvele-i istihsan

 • Güzellikleri pek çok dille bir arada haykıran sesler.

velvele-i takdir ve istihsan

 • Takdirleri ve güzellikleri pek çok dille bir arada haykıran sesler.