LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Külah ifadesini içeren 18 kelime bulundu...

arakiyye

 • Yünden yapılan bir cins külâhtır ki, bilhassa dervişler kullanırlar.

arakıyye / عرقيه

 • Derviş külahı. (Arapça)

hartavi / hartavî

 • Tar: Sipahilerin yeniçeri keçesine mümasil olarak giydikleri toparlak keçe külâh.

hilal / hilâl

 • Yeni ay şekli. Yeni ay.
 • Fık: Yay şeklinde görülen her yeni aya ve her ayın üçüncü gecesine kadar aya hilâl denir. 26 ve 27 nci gecelerdeki aya da hilâl, onda sonrakileri kamer denir.
 • Cami kubbeleri ve minâre külâhları tepesine konulan alemlerin hilâl şeklinde olan uç kısmı.

hırvati / hırvatî

 • Tar: Sipahilerin başlarına giydikleri külâh tarzındaki başlık.

imame

 • İslâma mahsus baş kisvesi olan sarık. Zırhlı külâh.
 • Çubuk ve sigaralığın başına takılan ağızlık.
 • Tesbihin başındaki ve ipin iki ucu içinden geçen uzunca tane.

kalanis / kalânis

 • Takkeler, külâhlar.

kalansuve

 • (Çoğulu: Kalânis-Kalânis-Kılâs) Takke, külâh, kavuk.

kalensüve

 • Üzerine sarık sarılarak başa giyilen külâh.
 • Mantarın başlığı, tablası.

keçeli

 • Tar: Yeniçerilerden keçekülâh giyenler.

keckülah

 • Eğri külâhlı, külâhı eğri olan. (Farsça)
 • Mc: Hoppa. (Farsça)

küleh / كله

 • Külah, şapka. (Farsça)

lule / lûle / لوله

 • Boru. (Farsça)
 • Lüle, kağıt külah. (Farsça)

lüle / لوله

 • Boru. (Farsça)
 • Lüle, kağıt külah. (Farsça)

serpuş

 • Başa giyilen başı örten külâh, takke, sarık. (Farsça)

sikke / سكه

 • Damga. Nereye ve kime ait olduğunun bilinmesi için konulan işaret, mühür. Umumi damga.
 • Dirhem.
 • Para üstüne vurulan damga.
 • Düz, doğru yol.
 • Mevlevilerin keçe külâhlarının ismi.
 • Basılmış madeni para.
 • Madenî para. (Arapça)
 • Mevlevî külahı. (Arapça)

tekemküm

 • Başına külâh giymek.

turbuş

 • Takke, külah. Başa giyilen örtü. Fes.