LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Külü ifadesini içeren 294 kelime bulundu...

ab-ı ru-yi habib-i ekrem / âb-ı rû-yi habîb-i ekrem

 • Allah'ın sevgili kulu olan Hz. Muhammed'in (a.s.m.) yüz suyu.

abd

 • Kul, köle, Allah'ın kulu. Mahluk, insan. Hizmetçi. (Hür'ün zıddı). "Abd kelimesi Allah'ın bazı isimleriyle birleştirilerek erkek isimleri meydana getirilir. Abdullah (Allah'ın kulu). Abdulbâki (Ebedi olan Allah'ın kulu) gibi. Bu isimleri taşıyan insanlar buna lâyık olmaya çalışmalıdırlar."

abd-i aciz / abd-i âciz

 • Allah'ın âciz ve zayıf kulu.

abdulkadir

 • Allah'ın kulu.

abdullah

 • Allah'ın kulu.
 • Bu isim Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın mübarek ve şerefli isimlerindendir. Çünkü, Allah'a itaat ve ibadette, kulluk yapmada devamlı ve en ileride olup bütün ömürlerinde Cenab-ı Hakka maddi manevi bütün hâlâtında itaatttan ayrılmamıştır (A.S.M.). Hem muhterem ba
 • Allah'ın kulu, kölesi.

acz-i abd

 • Kulun acizliği, güçsüzlüğü.

aftab-gerdan / aftâb-gerdan

 • Güneşten korunmak üzere başa giyilen şey. (Farsça)
 • Avcı kulübesi. (Farsça)

ahval-i acizane / ahvâl-i âcizâne

 • Bir tevazu ifadesi olarak "Allah'ın âciz ve zavallı bir kulu olarak sağlık durumum, halim" mânâsında bir ifade.

ajans

 • Her türlü havadisi toplayıp, ilgili mevkilere bildiren kuruluş. (Fransızca)
 • Ticari bir teşekkülün kolu. (Fransızca)

akabe

 • (Çoğulu: Akabât) Bâdire. Sarp ve çıkılması müşkül yokuş.
 • Tehlikeli geçit. Dar ve iki tarafı pusu yeri olan boğaz.
 • Muhatara, tehlike.
 • Hastalığın veya başka bir halin en tehlikeli ve korkulur süresi.
 • Kızıldenizin kuzey ucunda, Süveyş'in doğu tarafında bulunan da

akas

 • Çirkin kokulu olma.

akıs / âkıs

 • Pis kokulu.

aktar

 • (Tekili: Kutr) Kuturlar. Çaplar. Dâirenin merkezinden geçen doğru hatlar.
 • Her taraf.
 • Güzel kokulu yağlar vesaire satan adam. Güzel kokular tâciri.
 • Ecza, ilâç satan adam.
 • Mahalle aralarında bazı baharatla iğne, iplik vesaire satan satıcı.

amudi / amudî

 • Yukarıdan aşağıya dikey olarak. Direk gibi yukarıdan aşağıya düz ve şakulünde olarak.

anber

 • Güzel koku. Adabalığı ve kaşalot denilen büyük balıkların barsaklarında teşekkül eden güzel kokulu madde.
 • Derisinden kalkan yapılan bir balık.
 • Güzel kokulu bir madde.

anber-bar

 • Güzel kokulu. Anber kokulu. (Farsça)

anber-nisar

 • Güzel koku yayan. Anber kokulu. (Farsça)

anber-sirişt

 • Anber gibi güzel kokulu. (Farsça)

anberbu / anberbû / عنبربو

 • Amber kokulu. (Arapça - Farsça)

anberin / anberîn

 • Güzel kokulu. Anber kokulu.

arare

 • (Çoğulu: Arâr) İyi kokulu bir ot.
 • Şiddet
 • Kötü ahlâk.
 • Evin avlusu, ev içi.
 • Soğuk şiddetli olmak.

asin / âsin

 • Pis kokulu. Bozulup kokan su.

atır

 • (Itr. dan) Güzel kokulu, ıtırlı.
 • Kokuları seven kimse.

atr

 • İyi kokulu şeyler sürünmek.

bahar

 • Güzellik.
 • Güzel.
 • Papatya.
 • Ölçek.
 • Put, sanem.
 • Atılmış pamuk.
 • Tarçın, karanfil ve karabiber gibi güzel kokulu ve ısıtıcı tohumlar ki, bazı yiyecek ve içeceklere de karıştırılır.
 • Sığır gözü.
 • İyi kokulu bir sarı çiçek.

baharat

 • Karanfil, tarçın, karabiber gibi sert kokulu şeyler.

basıt / bâsıt

 • Açan. Yayan. Serici.
 • Ferahlık veren.
 • Dilediği kulunun rızkını genişlendiren Allah (C. C.).
 • Mücerred olup, mürekkep ve müellef olmayan.
 • Tıb: Bir uzvu uzatıp açan adele.

bed-bu

 • Fena kokulu, pis kokan. (Farsça)

bed-fercam

 • Sonu kötü. Sonu korkulu ve lânetlenmiş olan. Akibeti fena. (Farsça)

bedbu / bedbû / بدبو

 • Kötü kokulu. (Farsça)

behramec

 • Çiçeği kokulu bir nevi söğüt ağacı.
 • Her renkte olan leylâk çiçeği.

bende-i ferman / bende-i fermân

 • Emir kulu, ferman kölesi.

benefşe

 • Menekşe denilen güzel kokulu, küçük çiçek. (Farsça)
 • Mor. (Farsça)

bergamot

 • Turunçgillerden bir ağaç ve bu ağacın meyvesi. Meyvenin kabuğundan güzel kokulu bir esans da çıkarılır.

beşam

 • Hicaz'da yetişen bir cins ağaçtır ki, hoş kokuludur ve dallarından misvak yapılır.

bostan

 • (Bustan) Ağacı, çiçeği, yeşilliği çok olan yer, kokulu yer. Sebze bahçesi. (Farsça)
 • Kavun, karpuz. (Farsça)

buy-dar / bûy-dar

 • Kokulu. (Farsça)

buya / bûya

 • Güzel kokulu.

buydar / bûydâr / بویدار

 • Kokulu. (Farsça)

cahh

 • Ayakları uzun, yeşil çekirge.
 • Adamın beli bükülüp eğilmek.

casum / casûm

 • Korkulu rü'ya, kâbus.

cebir / جَبْرْ

 • Kulun iradesini inkar eden batıl Cebriye mezhebi.

cebri / cebrî / جَبْرِي

 • Kulun iradesini inkar eden batıl Cebriye mezhebi.

cezbe

 • Çekme, çekilme. Allahü teâlânın sevdiği bir kulu kendisine çekmesi, yüksek derecelere kavuşturması. Bu da nefsi terbiye ederek, Allahü teâlâyı çok anmakla olur.

civcive

 • Kuşların coşkulu ötüşleri, şakımaları.

cizirman

 • Hurma yaprağının aslı; yâni dibi ki, yaprağı dökülünce ağaçta kalır.

cuşacuş / cûşâcûş / جوشاجوش

 • Coşkun, coşkulu. (Farsça)

cüz'-i ihtiyari / cüz'-i ihtiyârî / جُزْءِ اِخْتِيَار۪ي

 • Kulun tercîhi, irâdesi.

dahdaha

 • Suyun dökülüp saçılması.
 • Serabın uzaktan su gibi görünüp parlaması.

dahül

 • Bostan korkuluğu. (Farsça)

daru'l-muallimin / dâru'l-muallimîn

 • Öğretmen okulu; 1847'de rüştiyelere (ortaokullara) öğretmen yetiştirmek üzere kurulan eğitim kurumu.

darülmuallimat / dârülmuallimât / دارالمعلمات

 • Kız öğretmen okulu. (Arapça)

darülmuallimin / dârülmuallimîn / دارالمعلمين

 • Erkek öğretmen okulu. (Arapça)

davmeran

 • Fesleğen denilen iyi kokulu çiçek.

demdeme-i tesbih

 • Allah'ı tesbih etmenin coşkulu sesleri.

denen

 • Bir kişinin belinin bükülüp eğri olması.
 • Kolları çok kısa olmak.
 • Hayvanların ayakları kısa ve göğüsleri yere yakın olması.

derem

 • Baldır etli olduğundan dolayı topuğun görünmeyip belirsiz olması ve sâir kemiklerin etlilikten belirmeyip örtülmesi.
 • Ağızdan dişlerin dökülüp yerini et bürüyüp belirsiz olması.
 • Davarın yavaş yürüyüp adımlarını birbirine yakın atması.

devr-i tefrih

 • Kuluçka devri.

divan-ı deavi nezareti / divan-ı deâvî nezareti

 • Çavuşbaşılığın kaldırıldığı 1836 (Hi: 1252) tarihinde bunun yerine kurulan daire. Fakat 1870 (Hi: 1287) tarihinde Adliye Nezareti'nin teşekkülü üzerine kaldırılmıştır.

doktrin

 • yun. Hatt-ı hareket. Hareket tarzı. Düstur, tarik. Re'y.
 • Fls: Bir sistem meydana getiren fikir ve kanaatlerin hepsi. Bir felsefe veya edebiyat okulunun fikirlerinin tümü.

ebrişüm / ابریشم

 • İpek, bükülü ipek. (Farsça)

eclah

 • Devenin veya üstü düz olan arabaların üzerlerine yapılan ufak kulübe.
 • Başı kel olan adam.

edhan

 • (Tekili: Dühn) Sürülecek güzel kokulu yağlar.

ef'al-i ihtiyariye / ef'âl-i ihtiyariye

 • Kulun irade ve isteğiyle yapılan davranışlar, fiiller.

efaviye

 • Yemeklere konulan kokulu baharat.

ehval-i haşir

 • Haşir meydanının verdiği korkular, korkulu hâller.

ekvah

 • (Tekili: Kûh) Kamıştan yapılan penceresiz ufak kulübeler.

el-kasibü habibullah / el-kâsibü habibullah

 • Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) ma'rifetini ve rızâsını kazanan onun habibidir, sevgili kuludur. (Hadis meâli)

erbab-ı dil / erbâb-ı dil

 • Gönül sâhipleri Erbab-ı kulûb, İbn-ül-Vakt.

ermeda

 • Ateş külü.

esans

 • Çeşitli yollarla bitkilerden elde edilen veya suni olarak yapılan, kokulu ve uçucu sıvı.

evhamlı

 • Kuşkulu, kuruntulu.

eyyub / eyyûb

 • (A.S.) : Kur'ân-ı Kerim'de ismi geçen İshak Aleyhisselâm'ın oğlu olan Ays'ın evlâdından Eyyûb Aleyhisselâm, bir peygamber idi. Pek çok malı ve Şam tarafında çok mülkü vardı. Her makbul kulunu ve peygamberini Allah imtihana çektiği gibi onu da denedi. Cümle emlâki emvâli elinden gitti. O yine şükrett

ezfer

 • Güzel kokulu şey.

ezfir

 • Çok iyi kokulu nesne.

fakr-ı mutlak

 • Mutlak fakirlik. Mü'min bir kulun Cenâb-ı Hakka karşı mutlak muhtaç halde olduğunu bilişi. Nihayetsiz muhtaç olduğu Allaha (C.C.) ve emirlerine tam teslimiyyetle sığınması hâleti.

fayiha

 • (Çoğulu: Fevâyıh) Meyve ve çiçek kokusu.
 • Güzel kokulu nesne.

fazi' / fazî'

 • Korkulu nesne.

fekk

 • Açmak. Ayırmak.
 • Kırmak.
 • Kaldırmak.
 • Kesmek.
 • El ve bilek, yerinden burkulup çıkmak.
 • Rehin verilen şeyi kurtarıp çıkarmak.
 • Köle azadetmek.
 • Pir-i fâni olmak.

felence

 • Hoş kokulu sarı renkli bir tohumdur. Yemen'den gelir.
 • Besbâse yaprağı.

feveranlı

 • Coşkulu, aktif, faal.

fırat

 • Ön Asya'nın en büyük nehridir. Diyadin civarında çıkar, Anadolu'nun doğu taraflarına kadar gelip Mezopotamya'yı dolaştıktan sonra Irak'ta Dicle ile birleşerek Basra Körfezi'ne dökülür.

forma

 • Cüz. Kısım. Parça. (Fransızca)
 • Şekil. Biçim. Askeri nişan. Rütbe işareti. (Fransızca)
 • Bükülünce 8, 16, 32 sayfa olan kitap dizgisi. (Fransızca)

füsafis

 • Keneye benzer murdar kokulu bir böcek.
 • Tahta kurusu.

galiye

 • Galeyan eden.
 • Değerinden çok pahalı.
 • Misk ve amberden yapılmış meşhur koku.
 • Hoş kokulu kıymetli madde.

galiye-bar / galiye-bâr

 • Güzel kokulu şey saçan. (Farsça)

galiye-dan / galiye-dân

 • Güzel kokulu şeylerin muhafaza edildiği kap, mahfaza. (Farsça)

gassak

 • Ehl-i cehennemin vücudundan akan irin.
 • Çok soğuk ve fenâ kokulu içilmez şey.

gavsü'l-vasılin / gavsü'l-vâsılîn

 • Hakikate, marifete ermiş anlamına gelen, Allah'ın sevgili kulu, irşad eden büyük zât.

genday

 • Kokmuş, fenâ kokulu. (Farsça)

gülnefesi / gülnefesî

 • Lâtif ve hoş sözlülük. (Farsça)
 • Güzel kokulu olmak. (Farsça)

hab-alud

 • Uykulu. Uyku karışık.

hab-nak

 • Uykusu gelmiş kimse, uykulu kişi. (Farsça)

habalud / hâbâlûd / خواب آلود

 • Uykulu. (Farsça)

habalude / hâbâlûde / خواب آلوده

 • Uykulu. (Farsça)

habib-i hüda

 • Allah'ın en sevgili kulu; Hz. Peygamber (a.s.m.).

habib-i rahman / habib-i rahmân

 • Sonsuz merhamet sahibi ve yarattığı bütün varlıklara şefkatle rızıklarını veren Allah'ın en sevdiği kulu olan Hz. Muhammed.

habib-i rahmani / habib-i rahmânî

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah'ın sevgili kulu; Hz. Muhammed (a.s.m.).

habibiyet / habîbiyet

 • Allah'ın en sevgili kulu olma.

habibullah / habîbullah

 • Allahın sevgili kulu.

habnak / hâbnâk / خوابناک

 • Uykulu. (Farsça)

hakister

 • Kül, ateş külü. (Farsça)

hal / hâl

 • Durum, vaziyet, tavır. Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin kalbine gelen sevinç, hüzün, darlık, genişlik, arzu ve korku gibi mânâlar. Bunlar kulun gayreti ve çalışması olmadan kalbe gelir. Bu yönden makam ile arasında fark vardır. Makam, tasavvuf yolun da bulunan kimsenin çalışmakla kazandığı mânevî d

hanve

 • Güzel kokulu bir ot.

harbiye / حربيه

 • Harb işlerine ait. Harb okulunun adı. Harbiye mektebi.
 • Harp okulu. (Arapça)
 • Harbiyeli: Harp Okulu öğrencisi. (Arapça)
 • Harbiye nezareti: Savunma bakanlığı. (Arapça)

hatarkar / hatarkâr

 • Hatarlı, korkulu. (Farsça)

hatarnak / hatarnâk

 • Korkunç, korkulu, tehlikeli. (Farsça)

havfnak / havfnâk / خوفناک

 • Korkulu, korkutan, korkunç. (Farsça)
 • Korkulu. (Arapça - Farsça)

havzan

 • Sarı çiçekli, güzel kokulu bir çiçek. Nilüfer çiçeği.
 • Tarhun otu.

hayat-ı içtimaiye medresesi

 • Toplumsal hayat medresesi, hayat okulu.

hazami

 • Güzel kokulu bir ot.

hendesehane-i bahri / hendesehane-i bahrî

 • Bahriye Mektebinin ilk adıdır. Abdülhamid zamanında miladi 1773 yılında Cezayirli Hasan Paşa'nın teşebbüsüyle Tersane içinde açılmıştır. Okulun ilk baş muallimi, Türk riyaziyecisi Gelenbevi İsmail Efendi'dir.Şimdiki ismiyle "Gemi İnşa Mühendisliği" olan Bahriye Mektebi, 1795 senesinde daha muntazam

hevl-engiz

 • Korkunç korkulu. (Farsça)

hevl-nak / hevl-nâk

 • Korkulu, korkunç. (Farsça)

hidayet / hidâyet

 • Doğru yolu gösterme, doğru, Allahü teâlânın râzı olduğu yolda bulunma.
 • Cenâb-ı Hakk'ın insanın kalbinden her sıkıntı ve darlığı çıkarıp, yerine rahatlık, genişlik verip, kendi emir ve yasaklarına uymada tam bir kolaylık ihsân etmesi ve kulun rızâsını kendi kazâ ve kaderine tâbi eylem

hirase

 • Bostan korkuluğu. Korkutacak şey. (Farsça)

hitab-ı izzet / hitâb-ı izzet / خِطَابِ عِزَّتْ

 • Cenab-ı Hakk'ın kuluna hitâbı.

hoşbu / hoşbû / خوشبو

 • Güzel kokulu, hoş kokan. (Farsça)
 • Hoş kokulu. (Farsça)

hoşbuyi / hoşbuyî

 • İyi kokulu olmak, güzel kokmak. (Farsça)

huluvv

 • Boş olmak, hâlî oluş. Boşluk. Boşta olmak.
 • Huk: Tarafların anlaşarak evlilik hayatlarına son vermeleri.
 • Huk: Bir gayr-i menkulün, muayyen bir bedel ile kiralanmış olmasından doğan kiracılık hakkı ve menfaati.
 • Hava parası adıyla verilen meblağ.

huzur-u etemm

 • Kulun kendini her yönüyle Allah'ın huzurunda hissetmesi.

huzur-u ilahi / huzur-u ilâhî

 • Kulun kendisini Allah'ın huzurunda hissetmesi.

huzur-u tam

 • Kulun kendisini tam olarak Allah'ın huzurunda hissetmesi.

ibn-ül-vakt

 • Kalbi halden hâle değişen velî. Tasavvuf yolunda ilerlerken halleri değişen, her zaman başka türlü olan, bâzan şuurlu, bâzan şuursuz (kendilerinden geçen, kendilerini unutan) kimseler. Bunlara erbâb-ı kulûb da denir.

ibtila / ibtilâ

 • İmtihan. Allahü teâlânın, kulunu, çeşitli sıkıntılar vermek sûretiyle imtihan etmesi, denemesi.
 • Bir şeye düşkünlük. Mübtelâ olmak.

idlal-i ilahi / idlâl-i ilâhî

 • Allah'ın kulu saptırması.

iğerçin

 • Karar veremeyen, mütereddit, kuşkulu.

ihbal

 • Gebe koyma, hâmile yapma.
 • Çiçekler dökülüp meyve tutma.

iktirab

 • Tasalı ve gamlı olma. Korkulu ve hüzünlü bulunma.

iltifat-ı rahmani / iltifat-ı rahmânî

 • Allah'ın sonsuz rahmetiyle kuluna yönelip ona lütufta bulunması.

iman / îmân

 • İnanmak. "Allahü teâlâdan başka mâbud, ilâh olmadığına, Muhammed aleyhisselâmın O'nun kulu ve Resûlü olduğuna" ve O'nun Allahü teâlâdan getirdiklerine kalb ile inanıp dil ile söylemek.

inşak

 • Koklatma. Buruna kokulu bir şey çektirme.
 • Tuzağa veya ağa iliştirme.

insicam

 • Suyun dökülüp devamlı akışı. Düzgünlük. Sağlam ve ıttırad ile ârızasız tertib üzere olmak.
 • Devamlı yağmur yağmak.
 • Edb: Düzgün, tertibli, pürüzsüz söz. Kitabın ifadesi güzelce ve düzgün tertib üzere olmak.

insiyag

 • Kalıba dökülüp düzelme.

irfan mektebi

 • İrfan okulu; Cenâb-ı Hakkı tanıtan, bildiren, hak ve hakikate ulaştıracak bilgiyi ders veren okul.

irtibab

 • Kokulu şeyler yapma.
 • Bir çocuğu büluğ çağına varıncaya kadar besleme.

istiğlalen

 • Gayrimenkulü rehine koymak suretiyle.

ıtabe

 • İyi etmek.
 • Hoş kokulu etmek.

ıtla'

 • Kokulu şeyler sürünmek.
 • Hevâiyata heves etme.

ıtr

 • Hoş ve güzel koku. Güzel kokulu şey.
 • Yaprakları güzel kokulu bir bitki.

ıtret

 • Zürriyet. Nesil. Ehl-i beyt.
 • Gerdanlık.
 • Güzel kokulu şey.

ıtri / ıtrî / عطری

 • Itırlı, kokulu. (Arapça)

ıtriyyat

 • (Tekili: Itr) Güzel kokulu yağ, esans gibi maddeler.

ıtrnak

 • Güzel ve hoş kokulu. (Farsça)

ıttıla

 • Kokulu şeyler sürünme.

ka's

 • Çirkin kokulu toprak.

kabus / kâbus

 • Uykuda ağırlık basması. Korkulu ve insanda hareket bırakmayan rüya. Karabasan.
 • Korkulu rüya.

kafur / kâfur

 • Beyaz ve yarı şeffaf, kolaylıkla parçalanan bir madde. Sert, güzel kokulu, katı ve yağlı bir madde.
 • Cennette bir kaynak ismi.

kalus

 • (Çoğulu: Kulus-Kalâyıs) Ayakları uzun genç deve.
 • Yüksek.
 • Murdarlıklar akan çay. Kirli ırmak.

katran

 • (Katıran) Siyah, sert kokulu, süretle yanan, hararetli, keskin ve suda erimeyen bir madde.

kelde

 • (Çoğulu: Külud) Bir parça kaba yer.

kelime-i şehadet / kelime-i şehâdet

 • "Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed'in Onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim" ifadesi.

kell

 • (Çoğulu: Külul) Ağırlık.
 • Yorgunluk.
 • Ufak taneli yağmur.
 • Yetim.
 • Semizlik, besililik.
 • Cibinlik dedikleri ince örtü.

kelm

 • (Çoğulu: Külum-Kilâm) Cerâhat.

kende

 • Hendek, çukur. (Farsça)
 • Biçilmiş, kesilmiş. (Farsça)
 • Kokmuş, ağır kokulu. (Farsça)

keşef

 • Alın saçının ve kâkülün dâire şeklinde yukarı doğru devrik olması.

kıls

 • (Çoğulu: Kulus) İftira etmek.
 • Atmak.
 • Liften yapılmış kalın ip.
 • Kusmak.
 • Kap dolup dökülmek.

kişniş

 • Güzel kokulu bir tohum olan karakimyon.

kul'at

 • (Çoğulu: Kulu') Ödünç mal. Yurt edinmeye müsait olmayan yer.

külbe / كلبه

 • Kulübe. (Farsça)
 • Kulübe. (Farsça)

kule

 • (Çoğulu: Kulul-Kılâl) Çocukların oynadıkları bir oyun.

külve

 • (Çoğulu: Külu-Külliyât) Dağarcık altına çepeçevre diktikleri deri.
 • Tirşe dedikleri kayış.

kurbiyet-i maneviye / kurbiyet-i mâneviye

 • Mânevî yakınlık; kulun Allah'a yakınlığı.

kurmus

 • (Çoğulu: Karâmıs) Avcıların dağda olan kulübesi veya soğuktan sakındıkları küçük çukur yer.

laden

 • Çamdan çıkarılan zift gibi siyah ve kokulu zamk. (Farsça)

latime / latîme

 • (Çoğulu: Letâyim) Misk.
 • Güzel kokular konulan kap.
 • Attarlar pazarı.
 • Güzel kokulu nesneleri götüren deve.

lavanta

 • Çeşitli çiçek ve bitkilerden alınan esanslarla yapılan güzel kokulu sıvı.

lokal

 • Kulüp, dernek.

lüffah

 • Kokulu geniş yapraklı bir ot.

lükkah

 • Hoş kokulu bir ot.

magafir

 • Çirkin kokulu bir zamk.

mahavif

 • (Tekili: Mahuf) Tehlikeli ve korkulu yerler.

mahmur / مخمور

 • Uykulu, baygın. (Arapça)

mahuf

 • Korkulu. Tehlikeli.
 • Korkulu.

martulos

 • (Martoloz) Osmanlı Devletinin teşekkülü sıralarında ve yeniçeri teşkilâtından önce, Hristiyanlardan, ordunun geri hizmetlerinde çalışmış olan teşekküllerden biridir. Silâhlanmış kişi mânasında Rumca bir kelimedir.
 • Eskiden Tuna gemicileri, korsanı mânasında da kullanılmıştır.

matvi / matvî

 • Bükülü, dürülmüş, kıvrılmış şey.

medrese-i ceziretü'l-arap

 • Bir okulu andıran Arap yarımadası.

medrese-i ilmiye

 • İlim medresesi, okulu.

medrese-i islamiye / medrese-i islâmiye

 • İslâm medresesi, okulu.

medrese-i kudsiye-i ahmediye

 • Peygamberimizin mukaddes medresesi, okulu.

mefrah

 • Kuluçka çıkarma yeri. Folluk.

mehavif

 • Korkulu yerler.

mehil / mehîl

 • Korkulu yer. Korkunç ve tehlikeli yer.

mekteb-i fünun

 • Fen ilimleri okulu.

mekteb-i harbiye / مكتب حربيه

 • Harp okulu; Harp Akademisi.
 • Harp okulu.
 • Harp okulu.

mekteb-i irfan

 • İlim ve irfan okulu.

mell

 • Küsmek, darılmak.
 • Yorgunluk.
 • Kakma, dürtmek.
 • Mahzun olmak, kederli olmak.
 • Hamuru külün içinde pişirmek.

merr

 • Geçmek. Mürur etmek.
 • İp.
 • Bel dedikleri âlet.
 • Demir külünk.

mesfuh

 • Dökülüp akıtılmış olan.
 • Dağ eteği.

mesfuk

 • (Sefk. den) Sefkedilmiş. Dökülüp akıtılmış olan.

meşmum

 • Koklanmış.
 • Itır ve misk gibi güzel kokulu olan şey.

mevbik

 • (Çoğulu: Mevbikat) Korkulu yer.

mevbikat

 • (Tekili: Mevbik) Korkulu yerler.

mevhibe

 • İhsân, bağış, Allahü teâlânın kuluna ihsânı.

mi'rac-ı asgar

 • Küçük mi'rac, yükseliş; kulun namazı.

mı'vel

 • (Çoğulu: Meâvi) Sivri külünk ve balta.

micdar

 • Bostan korkuluğu. Korkuluk.

minsef

 • (Çoğulu: Menâsif) Elek. Kalbur. Külünk.

misket

 • Alaybozan tüfeği. Patlayan bombadan etrafa sıçrayarak tahribe, yaralanmaya ve ölüme vesile olan sert parça. Eskiden kullanılmış geniş çaplı bir silâh. (Fransızca)
 • Güzel kokulu meyve. (Elma, üzüm vs.) (Fransızca)

misvak

 • Kullanılması pek çok faydalı olan ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ehemmiyetle tavsiye ettiği, diş fırçası vazifesini de gören, hoş kokulu ve meyvesiz bir ağacın dallarından kesilip kullanılan parça.

muanber / معنبر

 • (Anber. den) Güzel kokan. Güzel kokulu.
 • Hoş kokulu, amberli. (Arapça)

muattar

 • Itırlı, kokulu.
 • Güzel kokulu bir lâle çiçeğinin adı.
 • Itırlı, güzel kokulu.

mücahede

 • (Çoğulu: Mücahedât) Cihad etme.
 • Din düşmanına karşı koyma. Çarpışma.
 • Uğraşma. Çalışma. Gayret gösterme.İslâmiyette mücahedenin ehemmiyeti hakkında Deylemî'den (R.A.) mervi Hadis-i Şerif meâli: "Allah bir kulu sevdiği vakitte onu Zât-ı Uluhiyetine hizmet etmek için seçer. Onu

müddehin

 • Güzel kokulu yağ sürünen. İdhan eden.

müdehhen

 • Güzel kokulu yağ sürünmüş.

müdhün

 • İçerisine güzel kokulu yağ, ıtır gibi şeyler konulan şişe, kap.

muhab

 • Kendisinden ürkülüp korkulan.

muhatara / muhâtara

 • Korkulu durum.

muhavvef

 • Korkulu. Korkutulmuş.
 • Korkulu.

muhit-i mekteb-i irfan

 • Bir okyanusu andıran irfan okulu.

mukavves

 • (Kavs. den) Yay gibi bükülmüş ve eğri olan.
 • Kavis teşkil etmiş, bükülü.

mümessek

 • (Misk. den) Misk kokulu.

munsami / munsamî

 • Dökülüp akıtılmış.

münsekib

 • Dökülüp akan.

murakabe / murâkabe

 • Kontrol etmek, inceleyip vaziyeti anlamak.
 • Kulun, bütün hâllerinde Allahü teâlânın kendini gördüğünü bilmesi ve O'nu unutmaması.
 • Nefsi kontrol etmek, ondan gâfil olmamaktır.

müşekkek

 • (şekk. den) şüpheli olan, şüpheli, kuşkulu. şekke düşürülmüş.

müşgin / müşgîn

 • Misk kokulu, miskli. (Farsça)
 • Siyah şey. (Farsça)

müşk

 • (Müşg) Misk. Misk kokulu. (Farsça)

müşk-bu

 • Misk kokulu. Misk gibi kokan. (Farsça)

müstefti / müsteftî

 • (Fetva. dan) Bir müftüye müracaat edip bir mes'ele hakkında fetva isteyen.
 • Bir müşkülün halledilip çözülmesini isteyen.

mütesakıt

 • Birbiri ardınca dökülüp düşen.

mütetayyib

 • Güzel kokulu şey sürünen.

mütevahhiş

 • Issız, sakin, korkulu.

mütezammıh

 • Güzel kokulu şeylerle karışmış olmak.

nekkar

 • Ağaçkakan kuşu.
 • Değirmenci.
 • Çok hayırlı.
 • Çok kokulu.

neş'

 • Yiğit olmak.
 • Yüksek olmak.
 • Rüzgâr esmek.
 • İyi ve hoş kokulu şeyler koklamak.

nevm-alud / nevm-âlud / nevm-âlûd

 • Uykulu, uykuya bulaşmış, uyumuş.
 • Uykulu.

nihale

 • Yeni, taze fidan. (Farsça)
 • Avcı korkuluğu. (Farsça)
 • Sahan altlığı. (Farsça)
 • Döşenecek şey. Döşeme. (Farsça)

nimhab

 • Yarı uykulu, mahmur. (Farsça)

nuzc

 • Yemişin tam olarak yetişmesi, olgunlaşması.
 • Etin kemikten dökülür derece pişmesi.

perçem / پرچم

 • Kâkül. (Farsça)
 • Tepede bırakılan saç. (Farsça)
 • Mızrak ve bayrak gibi şeylerin başlarına konulan püskülümsü şeyler. (Farsça)
 • Kakül. (Farsça)
 • Yele. (Farsça)
 • Bayrak. (Farsça)
 • Bayrak püskülü. (Farsça)

rahib

 • Kendisinden korkulan şey. Korkulu.

rahim-i rahman / rahîm-i rahmân

 • Rahmân ve Rahîm olan Allah; herbir kuluna karşı sınırsız rahmet sahibi olan ve rahmetinin eserleri dünya ve âhireti dolduran Allah.

ramad

 • Ateş külü.
 • Kül, ateş külü.

rayihadar / râyihadar / رایحه دار

 • Kokulu. Hoş kokulu. (Farsça)
 • Kokulu. (Arapça - Farsça)

reyah

 • (Tekili: Râh) şaraplar.
 • Gökçek kokulu küçük bir kuyu.

reyhan

 • Hoş güzel koku.
 • Rızık ve maişet, rahmet.
 • Ekin yaprağı.
 • Fesleğen denilen kokulu bir ot.
 • Güzel bir koku, hoş kokulu bir bitki.

rih-ı reyhan

 • Hoş ve güzel kokulu rüzgâr.

rihireyhan / rîhireyhan

 • Hoş kokulu rüzgâr.

rıza-yı ilahi / rıza-yı ilâhî

 • Allah'ın kulundan memnun olması. Her hangi bir hareketinde mü'minin en yüksek derecesi.

riziş

 • Akış, dökülüş. (Farsça)

sacid

 • Secde eden, Allah'ın (C.C.) huzurunda başını yere koyarak dua eden. Hâdis meâli: "Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an: O'na secde ettiği zamandır."

şah-ı evliya / şâh-ı evliya

 • Allah'ın sevgili kulu olan velîlerin reisi, lideri.

sakur

 • Sivri burunlu büyük balta. Külünk.

sala'

 • Kellik. Baş tepesinin saçı dökülüp açık olması.

salaa

 • Tepenin saçı dökülüp açık kalan yeri.

saliha

 • Dinin emir ve yasaklarına uygun hareket eden, Allah'ın sevgili kulu mü'mine kadın.

sandal

 • (Çoğulu: Sanâdil) Büyük başlı deve.
 • Güzel kokulu bir ağaç.

seaf

 • Devenin ağzında olan bir hastalıktır ve burnunun ve gözlerinin kılları dökülür. O devenin erkeğine esaf, dişisine nâfâ denir.
 • Tırnağın çevresinin kopup ayrılması.

şecaat

 • Yiğitlik, cesurluk. Korkulu anda kalb kuvveti ile cesaretini muhafaza etme. Kuvve-i gadabiyenin vasat mertebesidir.

secc

 • Gayet ince olan nesne.
 • Duvar sıvamak.
 • Hoş kokulu nesne ezmek.
 • (Sücuc) Akıcı bir şeyin kesretle dökülüp akması, akıtılması. Su akmak.

şehbender

 • Ticaret nezaretinin teşekkülünden evvel ticaret işlerine bakmak ve tüccarlar arasındaki ihtilâfları halletmekle vazifelendirilen memurun ünvanı idi.

sehm-gin

 • Korkunç, korkulu. (Farsça)

sehm-nak / sehm-nâk

 • Korkunç, korkulu. (Farsça)

sekebe

 • Güzel kokulu bir ağaç.

semen-bu

 • Yâsemin gibi kokan, yâsemin kokulu. (Farsça)

şemim / şemîm / شميم

 • Güzel koku. (Arapça)
 • Güzel kokulu. (Arapça)

şemime

 • (Çoğulu: Şemâim) Güzel kokulu şey, râyiha.

sena'buk

 • Kötü kokulu bir ot.

settare

 • Dışarıdan gelecek soğuk veya olumsuz şeylerden koruyacak şekilde yapılan küçük kulübe.

şevk-i mutlak

 • Her durumda şevk içinde, coşkulu ve istekli olmak.

şeza

 • Kokulu şeylerin şiddetle kokması.

siclat

 • Bir güzel kokulu çiçek.

şübhedar / شبهه دار

 • Şüpheli, kuşkulu. (Arapça - Farsça)

taglif

 • (Gılaf. dan) Kınına koyma, kılıfına sokma.
 • İyi kokulu nesneler yapmak.

tahannüs

 • Kırılmak.
 • Eğilmek.
 • Kırılıp bükülür olmak.

tecelli

 • Görünme. Bilinme.
 • Kader.
 • Allah'ın (C.C.) lütfuna uğrama.
 • İlâhi kudretin meydana çıkması, görünmesi. Hak nurunun te'siriyle kulun kalbinde hakikatın bilinmesi.

tedhin

 • (Dühn. den) Güzel kokulu yağ sürme. Yağlamak.

tegalgul

 • Hoş kokulu şeyler sürünmek.
 • Zorluk, çetinlik, güçlük.
 • Bir şeyin, ilmin içine çok dalmak.

tevfik / tevfîk

 • Uygun düşürme.
 • Uydurma. Muvafık kılma.
 • Cenab-ı Hakkın kuluna yardım etmesi.
 • Cenâb-ı Hakkın kuluna yardım etmesi.

tıbbiye / طبيه

 • Tıp fakültesi, tıp okulu. (Arapça)

ud

 • Meşhur bir sazın adı.
 • Bir hoş kokulu buhur.
 • Ağaç parçası.
 • Budak.

üfçe

 • Bostan korkuluğu. (Farsça)

ufunetli / ufûnetli

 • Kötü ve pis kokulu.
 • Kötü, pis kokulu.

ukne

 • Taş oda veya kulübe, kümes.

vahama

 • (Tekili: Vahim) Tehlikeli, korkulu ve vahim olan şeyler.

vahim

 • Ağır.
 • Sonu tehlikeli. Çok korkulu.
 • Hazmı güç olan. Zararlı veya faydalı olmayan yemek.
 • Ağır, sonu tehlikeli, çok korkulu.

vahşet-agin / vahşet-âgin

 • Çok ıssız, korkulu yer, korkunç.

vahşet-engiz

 • Korkulu. (Farsça)

vahşet-nak / vahşet-nâk

 • Korku veren yer. Issız ve korkulu yer. (Farsça)

vecdaver / vecdâver / وجدآور

 • Coşkulu, heyecanlandıran. (Arapça - Farsça)

veliyyullah / velîyyullah

 • Allah'ın (C.C.) veli kulu.
 • Allahın velî kulu.

vers

 • Yemende yetişen güzel kokulu sarı bir ot.

yasemin

 • Güzel kokulu, beyaz ve güzel çiçekler açan sarmaşık cinsinden bir ağaç. (Farsça)

za'feran

 • (Çoğulu: Zeâfir) Güzel kokulu meşhur bir çiçek.

zaha

 • Çirkin kokulu, pis kokulu.

zahk

 • Hastalıktan dolayı tilkinin tüyü dökülüp derisi açılması.

zaki

 • Güzel kokulu, keskin kokulu.

zemzeme-i tevhid

 • Allah'ı birleyen ve her şeyin Ona ait olduğunu ilân eden coşkulu sesler.

zenbak

 • Güzel kokulu bir çiçek. Zambak.
 • Yâsemin yağı.

zencebil / zencebîl

 • Hoş kokulu bir baharat adı.
 • Hoş kokulu bir baharat, zencefil.

zerre-i havai / zerre-i havâi

 • Hava molekülü.

zerre-i havaiye / zerre-i havâiye

 • Hava molekülü.

zırban

 • (Çoğulu: Zerâbin) Kokarca denilen küçük, kediye benzer, çirkin kokulu bir hayvan.