LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te KÜNLER ifadesini içeren 19 kelime bulundu...

aceze / عجزه

 • (Tekili: Âciz) Âcizler.
 • Düşkünler, zayıflar.
 • Düşkünler, âcizler. (Arapça)

adab u erkan / âdâb u erkân

 • Edebler, kaideler ve rükünler. Ahlâk ve terbiye kaideleri.

dar-ül-aceze

 • Düşkünler, acizler evi. Yoksullar yurdu.

darülaceze / dârülaceze / دارالعجزه

 • Düşkünler evi. (Arapça)

ecmal

 • (Tekili: Cemel) Develer.
 • Cümleler.
 • Yekünler.

ekanim / ekânim

 • (Tekili: Uknum) Asıllar, rükünler, zatlar.
 • Asıllar, rükünler.

erkan / erkân

 • (Tekili: Rükn) Rükünler. Esaslar. Temeller. İleri gelen kimseler.
 • Esaslar, rükünler.

erkan-ı imaniye / erkân-ı îmâniye

 • İmanın rükünleri, şartları.

erkan-ı islamiye / erkân-ı islâmiye

 • İslâmiyetin esasları, temelleri, rükünleri. (Şehâdet getirmek, Namaz kılmak, Oruç tutmak, Zekât vermek ve Hacca gitmek.)

erkan-ı salat / erkân-ı salât

 • Namazın rükünleri.

faiz

 • Ödünç verilen para için alınan ve şer'an haram olan kâr. Faizin iş hayatındaki mânası, "sen çalış, ben yiyeyim"dir. Küçük tasarruf sahiplerinin paraları bankalarda toplanıp, büyük yekûnlere ulaşır. Banka bu parayı aldığından daha büyük faizle iş sahiplerine kredi olarak verir. İstihsâl edile

istikbal-i erkan / istikbal-i erkân

 • Rükünlere yönelmek, şartları yerine getirmek.

menasik-ül hac

 • Hacı olmak için Mekke-i Mükerreme'ye gidenlerin Kâbe'yi ziyaret etme, Arafat'ta vakfeye durma, kurban kesme, ihram giyme, muayyen bir yerden bir yere kadar yürüme gibi yapılan ibadet rükünleri.

merve

 • Mekke-i Mükerreme'de bir tepenin adı olup hacılar, Merve ile Safâ arasında yedi def'a gidip gelirler. Bu, haccın rükünlerindendir. Bu gidip gelmeye "sa'y" denir.

sahih

 • Fık: Rükünleri ve şartları tamam olan herhangi bir ibâdet ve muâmele.
 • Hâlis, kusursuz, şüphesiz.
 • Edb: Gerek söz bakımından ve gerek mânâca noksanları bulunmayan ifade.
 • Gr: Kelimenin kök harfleri (Huruf-u asliye) : 1- Hemzeden; 2- İki aynı harf yanyana geldiği zaman, y

ta'dil-i erkan / ta'dil-i erkân

 • Fık: Namazın bütün rükünleri, esaslarını usulüne uygunca yerine getirerek ve namazın tertib ve düzeninin hakkını vererek kılmak. Meselâ : "Secdeyi sükunetle yerine getirmek ve iki secde arasında "Sübhânallah" diyecek kadar doğrularak oturmak. Kıyamda ve rüku'dan sonraki kıyamda sükunet üzere olmak v

üftadegan / üftadegân / üftâdegân / افتادگان

 • (Tekili: Üftade) Düşkünler. Tutkunlar. Âşıklar. (Farsça)
 • Düşmüşler. (Farsça)
 • Düşkünler. (Farsça)
 • Aşıklar. (Farsça)
 • Zavallılar. (Farsça)

ukad-ı hayatiye

 • Can alıcı noktalar, hayat düğümleri. Bir şeyi meydana getiren aslî rükünler.

zebun-kuş

 • Düşkünleri ezen. Zâlim. Gaddar.