LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Iyilesme ifadesini içeren 33 kelime bulundu...

akum

 • İyileşmez yara. Kısırlık.
 • Zahmet.

anid / anîd

 • (İnad. dan) Çok inadçı.
 • Daima suyu akıp iyileşmeyen yara.

ber'

 • (Berâ, Bur', Bürü') Yaratmak. Halketmek.
 • Hastanın iyileşmesi. Sağlamlık.

bür'

 • (Büru') Hastanın iyileşmeğe başlaması.
 • Kurtulmak.
 • Fazilette ve bilgide üstünlük.

denef

 • İyileşmeyen hastalık.

hark ve iltiyam

 • Yarmak ve yapıştırmak. Yırtılmak ve iyileşmek.

iade-i afiyet / iade-i âfiyet

 • Hastalıktan sonra âfiyetin iadesi. İyileşme.

ifakat / ifâkat / افاقت

 • (Fevk. den) İyileşme, hastalıktan kalkma. Hastalıktan kurtulup tamamen iyileşinceye kadar aradan geçen zaman.
 • Ayılma. Sarhoşluk veya baygınlıktan kurtulma.
 • İyileşme.
 • İyileşme. (Arapça)
 • İfâkat bulmak: İyileşmek. (Arapça)

ifakat-pezir

 • İyileşmesi mümkün, iyileşebilir. (Farsça)

iflah / iflâh / افلاح

 • Rahata erme, kurtulma. (Arapça)
 • İflâh etmek: Ondurmak, dertten kurtarmak. (Arapça)
 • İflâh olmak: İyileşmek, kurtulmak. (Arapça)

iksir

 • Çok te'sirli, her derde devâ sayılan mevhum cisim. Bir şeyin olmasına veya hastanın iyileşmesine sebeb olan ehemmiyetli madde.
 • Tıb: Oldukça şekerli ve kolayca alınabilen bir ilâç.
 • Eski kimyada: (Bazılarının söylediğine göre) kıymetsiz madenleri ve sair şeyleri altuna tebdile

iltiham

 • Yaranın iyi olup ağzının kapanması, etlenerek iyileşmesi.
 • Muharebenin kızışması.

iltiyam / iltiyâm / التيام

 • İyileşme, yaranın kapanması.
 • Yara iyileşmesi. (Arapça)

işfa'

 • (Şifâ. dan) Hastaya şifalı şeyler verme. Hastanın iyileşmesi için çeşitli çarelere başvurma.

ıslah / ıslâh

 • Düzelme, iyileşme.

istifaka

 • Hastalıktan kurtulup iyileşme.
 • Sarhoşluktan ayılma.

kaşş

 • Yaranın iyileşmesi.
 • Hasta iyi olmak.
 • Evmek.

kesb-i afiyet / kesb-i âfiyet

 • Sağlığına kavuşma, iyileşme.

lezk

 • Yaranın iyileşmesi, onulması.

mesih

 • Bir şey üzerined eli yürütmek, bir şeyden ondaki eseri gidermek demektir.
 • İsa Aleyhisselâm'ın bir ismidir. Elini sürdüğü, meshettiği hastaların iyileşmesinden kinâye olarak "İsa Mesih" denmiştir.

nacis

 • İyileşmez hastalık.

nekahet devri

 • Hastalıktan yeni kalkmış fakat tamamıyla iyileşmemiş kimsenin hâli.

nekeb

 • Hastanın iyileşmesi.
 • Devenin omuzlarında olan bir hastalık.

sahv

 • Ayılma, ayıklık, aklı başında olmak.
 • Hastanın iyileşmesi.
 • Tas: Kendinden geçme hâlinin sona ermesi, his âlemine tekrar dönmek.
 • Uyanıklık.

salah

 • Bir şeyin en iyi hâli. Rahatlık, sulh, iyileşme, düzelme, iyilik. Dine olan bağlılık. Her hayra câmi faziletlerin toplanmasında hâsıl olan yüksek bir sıfat. (Mukabili fesad ve fücurdur)

seveban

 • Hastalığın iyileşmesi.

şifa / şifâ

 • Hastalıktan iyi olma, iyileşme. Hastalıktan kurtulma.
 • İyileşme, sağlıklı olma.
 • Bk.şifâ'
 • Şifa bahşetmek: Şifa vermek, iyileştirmek.
 • Şifa bulmak: İyileşmek.
 • Hastalıktan kurtulma, iyileşme, iyi olma.

şifa' / şifâ' / شفاء

 • Şifa,iyileşme. (Arapça)

şifa-i acil / şifa-i âcil

 • Acil şifa, hastalıktan çabuk kurtulma, çabuk iyileşme.

şifanapezir / şifânâpezîr / شفاناپذیر

 • İyileşmez, onulmaz, şifa bulmaz. (Arapça - Farsça)

şifayab / şifâyab / şifâyâb / شفایاب

 • Şifa bulma, iyileşme. (Farsça)
 • Şifa bulma, iyileşme.
 • Şifa bulan. (Arapça - Farsça)
 • Şifâyâb olmak: Şifa bulmak, iyileşmek. (Arapça - Farsça)

tecdi'

 • Bir kimseye iyileşmesin diye beddua etme.
 • Vücudun bir tarafını kesme.
 • Çocuğu zararlı şeylerle besleyip gelişmesini önleme.

tedavi

 • İlâç verme. İyileşmesi için bakma.
 • Hastalığı iyi etme tarzı.