LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Istikbal ifadesini içeren 18 kelime bulundu...

akibet-endiş / âkibet-endiş

 • Geleceği için endişe eden. İstikbâlini düşünen. Akibetini düşünen. (Farsça)

bek'

 • Birbiri ardınca şiddetle vurmak.
 • Karşılayıp istikbâl etmek.

çeşm-i istikbal-bini / çeşm-i istikbâl-binî

 • Gelecek zamanı, istikbâli gören göz. Kuvve-i kudsiye ve ferâset ve basiretle ileriyi bilen nazar.

gabir

 • İstikbal.
 • Gr: Gelecek zaman.
 • Kalan.

gayb-bin / gayb-bîn

 • Gaybı gören. Herkesin bilemediği geleceği feraseti ile hissedip bilen. İstikbalden haber veren. (Farsça)

irtia'

 • Düşünmek, istikbali düşünme.

istikbal / istikbâl / استقبال

 • Karşılama. (Arapça)
 • Gelecek. (Arapça)
 • Kıbleye dönme. (Arapça)
 • İstikbal etmek: Karşılamak. (Arapça)

istikbali / istikbalî

 • Gelecek zamanla alâkalı. İstikbale mensub.

kaside-i ercuze / kaside-i ercûze

 • (Ürcuze) Hz. İmam-ı Ali (R.A.) tarafından bahr-ı recez vezni üzere yazılan ve istikbalden haber veren meşhur kasidenin adı.
 • Hz. Ali tarafından yazılan ve istikbalden haber veren kaside.

kutehendiş / kûtehendiş

 • Sonunu ve istikbali düşünmeyen. Kısa görüşlü. (Farsça)

maşrık-ı istikbal

 • Geleceğin doğusu; istikbâlin doğuş yeri.

metalib-i istikbal

 • İstikbale aid istekler. Gelecek için olan arzu ve talebler.

müstakbel

 • Karşılanan, istikbâl edilen, önde bulunan. İlerdeki, gelecek.
 • Gelecek zaman.

müstakbil

 • İstikbâl eden, karşılayan.
 • Kıbleye dönen.

müstakbilin / müstakbilîn

 • (Tekili: Müstakbil) (Kabl. dan) Karşılayanlar, karşılayıcılar, istikbâl edenler.
 • Kıbleye dönenler.

müstekbelat / müstekbelât

 • (Tekili: Müstakbel) Gelecek zamanlar, istikbâller.
 • Önde bulunanlar.

saadet-saray-ı istikbal / saâdet-saray-ı istikbal

 • İstikbalin saâdetli sarayı.

şehristan-ı istikbal / şehristân-ı istikbâl

 • Geleceğin büyük şehri, istikbal memleketi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın