LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Istenen ifadesini içeren 42 kelime bulundu...

müceddid / müceddîd

 • Yenileyici, kuvvetlendirici. İslâm dînini kuvvetlendiren, bid'atleri yâni İslâm dînine sokulmak istenen reformları, hurâfeleri söküp atan ve sünnetleri ortaya çıkaran âlim.

bügye

 • İstenen ve kasdedilen şey.

emr

 • Buyruk; emredenin, emrolunandan bir işin yapılmasını istemesi veya bu sûretle yapılması istenen şey.
 • İş.

fasid daire / fâsid daire

 • Man: A yı B ile, B yi A ile ispat etmek. Bir düşünceyi isbat etmek için isbat edilmemiş başka bir düşünceyi delil olarak kullanmak ve bunu da isbat için isbatı istenen ilk düşünceyi doğru sayıp buna delil diye kullanmak. Yani isbat edilen ile isbat edeni birbirine delil saymak olup isabetsizdir.

gaye

 • Erişilmek istenen sonuç.

gaye-i hayal

 • Hayalde tasavvur edilen ve ona varılması istenen gaye ve maksat. İdeal.

gaye-i maksat

 • Ulaşılmak istenen gaye, hedef.

halvet-i mergube

 • Çok istenen, rağbet edilen yalnızlık hali.

hedef

 • Nişan noktası.
 • Emel. Varılmak istenen gaye.
 • Yüksek, bülend.
 • İri vücudlu adam.
 • Bir işe yaramayan, tembel ve uykucu olan.

hedef-i maksad

 • Varılmak istenen maksat.

husul-ü maksud

 • İstenen şeyin gerçekleşmesi.

iane

 • Yardım. İmdat. Yardım için istenen, toplanan şey.

istisal

 • (Asl. dan) Kökten koparıp çıkarmak.
 • Tıb: Bedenden kesilmesi veya koparılması istenen bir parçayı, uru kökünden koparmak.

kalıb

 • (Ka, uzun okunur) Hususi bir biçim, bir şekil alması istenen bazı şeylerin konmasına mahsus araç. (Buz kalıbı, çizme kalıbı gibi)
 • Hususi surette dökülmesi istenen şeylere mahsus zarf.
 • Beden, vücut, gövde.
 • Şekil ve suret nümunesi, örnek.
 • Bir kalıba dökülmüş vey

mahall-i maksud

 • Hedeflenen, varılmak istenen yer.

mahbub-u müstean / mahbûb-u müsteân

 • Kendisinden yardım istenen sevgili.

maksad

 • İstenen.

maksud / maksûd

 • İstenen şey.
 • İstenen şey.

maksut

 • İstenen.

matlab

 • İstenen.

matmu'

 • (Tama'. dan) Tama' olunmuş. Hırsla istenen şey.

mearib

 • İhtiyaçlar, hâcetler, lüzumlu ve istenen şeyler. İstekler.

menşud

 • Matlup, istenen şey.

meram / merâm / مرام

 • Amaç, anlatılmak istenen şey. (Arapça)

mergub

 • Rağbet edilmiş. Beğenilmiş. Çok kıymet verilen. Çokları tarafından istenen.

mesele

 • Sorulup karşılığı istenen problem.
 • Önemli iş.

metalib / metâlib

 • İstenenler.

mübtega

 • (Çoğulu: Mübtegıyyât) İstenen ve arzu edilen şey.

mübtegıyyat

 • (Tekili: Mübtega) İstenen ve arzu edilen şeyler.

müellefe-i kulub / müellefe-i kulûb

 • Kalbleri İslâm'a ısındırılmak istenenler. Kalblerine îmân yerleştirilmesi istenilen veya yeni îmân etmiş müslümanlar ve kötülükleri önlemek istenilen bâzı kâfirler olup, zekât verilen sekiz sınıftan biri iken hazret-i Ebû Bekr zamânında kendilerine zekât verilmesinin nesh yâni hükmünün kaldırıldığı

murad / murâd

 • İrade edilen, istenen.
 • İstenilen; arzû edilen şey.
 • Tasavvuf yolunda bulunanlardan çalışmadan Allahü teâlânın yardım ve dilemesi ile yüksek makâmlara kavuşanlar. İctibâ (çekilenler, istenenler) yolunun sâlikleri, yolcuları.

musalehun anh

 • İstenen ve iddia edilen şey.

müsta'bed

 • Köle haline getirilen, kul olan, kulluğu istenen.

müsta'cel / مُسْتَعْجَلْ

 • Acele yapılması istenen.

müste'nis

 • Ünsiyet peyda etmiş olan, alışık. Alışılmak istenen.

müstean / müsteân

 • (Avn. dan) Kendisinden yardım beklenen, yardım istenen.
 • Kendisinden yardım istenen, Allah.
 • Kendisinden yardım istenen, yardım beklenen Allah.

müsted'a

 • (Çoğulu: Müsted'ayât) İstenen, arzu edilen, istidâ edilen, dilenen.
 • Dilekçe ile istenilen şey.

müstedrek

 • İdrak edilmek, anlaşılmak istenen şey.
 • Arabçada bir vezin.

müstegas

 • (Gıyas. dan) Kendisinden yardım istenen.
 • Allah (C.C.)

nişan

 • İz. Nişan. Alâmet. İşaret. (Farsça)
 • Yara izi. (Farsça)
 • Hedef, vurulması istenen nokta. (Farsça)
 • Hâtıra için dikilen taş. (Farsça)
 • Taltif için verilen madalya. (Farsça)
 • Evlenmeden önceki anlaşma ve karar işareti veya merasim. (Farsça)
 • Tuğra. (Farsça)
 • Ferman. (Farsça)

salah / salâh

 • İyilik, bir şeyin iyi ve istenen şekilde bulunması, dindarlık, barış.

vacib / vâcib

 • Allah ve resulü tarafından yerine getirilmesi kesin olarak emredilmiş olan şey (diğer bir mânası; delili farz ifade edecek derecede kesin olmayan, fakat hiç terk edilmeden yapılması istenen amel; vitir ve bayram namazları gibi.
 • Varlığı zorunlu olan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın