LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Israk ifadesini içeren 13 kelime bulundu...

akl-ı feal / akl-ı feâl

 • İşrâkiyye (Yeni Eflâtunculuk) felsefesinde ukûl-ı aşerenin (on akılın) sonuncusu olup, yaşadığımız âlemle alâkalı akla verilen ad. Öldürme ve yaratma işlerine bakan mertebe.

dahve-i sugra

 • Güneşin bulutsuz havada bakamayacak kadar parladığı vakit. İşrâk vakti.

feres

 • At, kısrak.

hergele

 • Binilmek ve yük taşımak için alıştırılmamış at, kısrak, beygir veya merkep sürüsü.
 • Böyle bir sürüye dahil olan hayvan.
 • Mc: Terbiye ve görgüden büsbütün mahrum adam.
 • Bir işe yaramaz işçi kalabalığı.

hükema-i işrakiyyun / hükemâ-i işrakiyyun

 • İşrakiyye mesleğindeki feylesoflar.

ibdan

 • Kısrak.
 • Câriye, kız veya kadın esir.

işrak namazı / işrâk namazı

 • İşrâk vaktinde, güneş bir mızrak boyu yükseldikten sonra kılınan namaz.

işraki / işrakî

 • Bâtıl İşrakiye felsefesine mensub. İşrakiyyunun dalâletten ve şirkten ibaret bâtıl ve hurafe fikirleri.

işrakiyye

 • İşrakiyyunların bâtıl ve hurafe mesleği.

işrakiyyun / işrâkiyyûn

 • İşrakiyye felsefesi ile iştigal eden ve ehl-i şirk olan feylesoflar.
 • İşrâkiyyeciler.

kımız

 • Ekşimiş kısrak sütü.

madiyan / mâdiyân / مادیان

 • Dişi at. Kısrak. (Farsça)
 • Kısrak. (Farsça)

remeke

 • (Çoğulu: Rimâk-Ramek-Ramekât-Ermâk) Kısrak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın