LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Irkci ifadesini içeren 23 kelime bulundu...

asabiyet-i cahiliye

 • Cahiliye dönemi ırkçılığı.

asabiyet-i kavmiye

 • Kavminin ve milletinin örf, âdet ve değerlerine körükörüne bağlılık, ırkçılık.

asabiyet-i milliye

 • Irkçılık damarı.

asabiyet-i unsuriye

 • Irkçılık damarı.

asabiyyet-i cahiliyye

 • İslâmiyetten evvelki câhiliyyet asabiyyeti. Menfi milliyet. Irkçılık, yani, aşırı derecede kendi kavim ve kabilesini koruma ve iltizam gayreti.

damar-ı asabiyet

 • Irkçılık damarı.

etnik

 • yun. Bir kavim, bir ırkla ilgili olan. İslâmiyet, kavmiyeti ve ırkçılığı reddeder. Etnik bölücülüğe karşı en kuvvetli siper, İslâm şuuru ve kardeşliğidir.

faşizm

 • Irkçılığa dayanan diktatörlük rejimi. (Fransızca)

fikr-i unsuriyet

 • Irkçılık fikri.

hamiyet-i cahiliye / hamiyet-i câhiliye

 • Câhillikten gelen ırkçılık gibi bâtıl inanışları koruma gayreti. (Farsça)
 • Cenab-ı Hakk'ın ve Resul-ü Ekrem'in (A.S.M.) nehyettiği ve hak dine uymayan eski ve kötü inançları muhafaza gayreti. (Farsça)

hırs-ı ırki / hırs-ı ırkî

 • Irkçılık hırsı.

kavmiyetçilik

 • Irkçılık, olumsuz milliyetçilik.

menfi fikr-i milliyet

 • Irkçılık fikri.

menfi milliyet / menfî milliyet / مَنْفِي مِلِّيَتْ

 • Zararlı bir hale gelen milliyetçilik, ırkçılık.
 • Irkçılık.

menfi milliyetçilik / menfî milliyetçilik

 • Zararlı bir hale gelen milliyetçilik, ırkçılık.

milliyet-i menfiye

 • Zararlı milliyetçilik, ırkçılık.

nokta-i asabiye

 • Irkçılık damarı, ırkçılık noktası.

taassub-u kavmi / taassub-u kavmî

 • Aşırı milliyetçilik, ırkçılık.

unsurculuk

 • Milliyetçilik, ırkçılık.
 • Irkçılık; olumsuz ve zararlı biçimde kullanılan ırkçılık, milliyetçilik.

unsuri hayat / unsurî hayat

 • Irka, soya ait hayat; ırkçılık ve menfi milliyetçiliğin egemen olduğu hayat tarzı.

unsuriyet / unsûriyet / عُنْصُرِيَتْ

 • Irkçılık.
 • Irkçılık. Bir kavmi veya kendi soyunu daha şerefli sayarak diğer insanları hakir görmek. Menfî milliyetçilik.
 • Unsurluk, ırkçılık.
 • Irkçılık.

unsuriyetperver / unsûriyetperver / عُنْصُرِيَتْپَرْوَرْ

 • Irkçı.
 • Milliyetçi, ırkçı.
 • Milliyetini aşırı seven, ırkçı.

unsuriyetperverlik

 • Irkçılık, milliyetçilik.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın