LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ipek ifadesini içeren 50 kelime bulundu...

abadi / abadî

 • Bayındırlık, mâmurluk, şenlik.
 • İmar edilmiş olan.
 • Hindistan'ın Devlet-âbad şehrinde ipekden yapılmış bir yazı kağıdı.

apulet

 • Askerlerin, sınıf ve rütbelerine göre sırma, ipek veya yünden omuzlarına taktıkları saçak. (Fransızca)

atlas

 • İpekten yapılmış kumaş. Üstü ipek, altı pamuk kumaş.
 • Düz tüysüz.
 • Büyük harita.
 • Atlas Okyanusu.
 • İpekten yapılmış kumaş.
 • Üstü ipek altı pamuk kumaş.

badame

 • İpek kurdu. (Farsça)
 • Zincir halkası. (Farsça)
 • Et beni. (Farsça)
 • Nazarlık. (Farsça)
 • Süslü şey. (Farsça)
 • Eski hırka. (Farsça)

behramen

 • Bir çeşit kırmızı yakut. (Farsça)
 • Kadınların kullandıkları allık. (Farsça)
 • İpekten dokunan güzel bir kumaş. (Farsça)
 • Kırmızı gül, asfur çiçeği. (Farsça)

berend

 • Nakışı olmayan ipek kumaş. (Farsça)
 • Keskin olan hançer, kılıç, pala v.b. âletler. (Farsça)
 • Kılıcın suyu. (Farsça)

bernun / bernûn

 • İnce tül. Çok ince ipek kumaş. (Farsça)

berze

 • İpekli kumaş (Farsça)
 • Yakışıklı, nâzik. (Farsça)
 • Ekin, zirâat. (Farsça)
 • Dal, budak. (Farsça)
 • Letâfet, zerâfet. (Farsça)

beste

 • Bağlanmış, bitiştirilmiş, bağlı. (Farsça)
 • Kapalı. Tutucu. Donmuş. (Farsça)
 • Bir nevi ipek kumaş. (Farsça)
 • Gr: "Besten" fiilinin ism-i mef'ulüdür. Kelimelerin başına veya sonuna getirilerek mürekkeb kelimeler (Birleşik kelimeler) yapılır. (Farsça)
 • Müzikte: Şarkının makam ve âhengi. (Farsça)

cehre

 • Açıkta ve belli olan şeyler.
 • Pamuk ve ipek sarılan masura.

debabic

 • (Tekili: Dibâc) Dallı, çiçekli ipek kumaşlar.

diba / dîbâ / دیبا

 • İpekli kumaş. (Farsça)

dibac

 • (Çoğulu: Debâbic) Atlas dedikleri kıymetli ipek bez.

dırefs

 • İpek.
 • Katı, sağlam nesne.
 • Büyük iri yapılı adam.
 • Büyük deve.

dive

 • İpek böceği. (Farsça)

dud-i harir

 • İpek böceği.

ebrişüm / ابریشم

 • İpek, bükülü ipek. (Farsça)

feylak

 • Büyük adam.
 • Çok asker. Kolordu.
 • (Çoğulu: Feyâlik) İpek böceği ve kozası.

harir / harîr / حریر

 • İpek. İpekten yapılmış.
 • Harâretli. Sıcak.
 • İpek. (Arapça)

hariri / harirî / harîrî / حریری

 • İpek eşya.
 • İpek tüccarı.
 • Bir nevi kâğıt.
 • İpekli. (Arapça)

ibrişim / ابریشم

 • İpek ipliği, bükülmüş ipek.
 • İbrişimden yapılmış.
 • Bükülmüş ipek, ipekten yapılmış iplik.
 • İpekten yapılmış iplik.
 • İpek, ibrişim. (Farsça)

istebrak

 • İpekten mâmul ve sırma ile işlenmiş bir çeşit kumaş. Kalın ipek kumaş.

kazz

 • Bükülmüş ibrişim. Ham ipek.
 • Sıçramak.
 • Irak olmak, uzak olmak.

kazzaz

 • İpekçi. İpek yapan veya satan kimse.

kefiye

 • Başa sarılan ve omuzların üzerine kadar gelen, uçları püsküllü ince ipek örtülü kumaş.

kelave

 • İpek veya iplik saracak çark.

kemha

 • Bir cins ipek kumaş. (Farsça)

kirm-i ebrişem / kirm-i ebrîşem / كرم ابریشم

 • İpek böceği.

kirm-i ebrişim

 • İpekböceği.

las

 • Köpek, kelb. (Farsça)
 • Adi ipek. (Farsça)
 • Dişi hayvan. (Farsça)

lika / lîka

 • Eskiden mürekkep hokkalarına konulan ham ipek.

lügaz

 • Edb: Manzum bilmecelere denir. Lügaz çözülürse insan, hayvan, eşya veya başka bir mânâ çıkar. Meselâ: (Hikmetullah şehrinin bir tânesiOğlunun karnında yatar annesi.)Bu manzum çözülürse cevap olarak "İpek böceği" çıkar.

mensucat-ı haririyye / mensucât-ı haririyye

 • İpek dokumalar.

meyasir

 • Acem merkepleri. (Atlas ve ipek ile süslenen eşeklerdir.)

midkas

 • İpek.

müzelzel

 • İpekten dokunmuş.

nakş

 • Bir şeyi çeşitli renklerle boyamak.
 • Resim.
 • Tezyin etmek.
 • Bedene batmış dikeni çıkarmak.
 • Bir şeyin esasını araştırmak.
 • Yaymak.
 • Suda ıslanmış hurma.
 • İpekle, sırma ile işleme.
 • Mc: Hile.

nakş-bend

 • Kumaşların nakışlarını bağlayarak ipek tellerle tezgâhı hazırlayan. Nakış işleyen. (Farsça)
 • Ressam. (Farsça)

perendin

 • İpek elbise, ipek kumaş veya ipek mendil. (Farsça)

perniyan

 • Nakışlı atlas. İpekten dokunmuş, bir cins işlemeli kumaş. (Farsça)

pernun

 • İnce ve zarif dokunmuş ipek kumaş. (Farsça)

pile

 • İpek kozası. İpek. (Farsça)

rubu'

 • (Tekili: Rub') Dörtte birler.
 • Metrenin kabulünden evvel ipekli, yünlü, basma ve emsali kumaş, bez ve sairenin ölçülmesinde kullanılan çarşı arşınının kesirlerinden birinin adıdır.

sereka

 • İpeğin gayet iyisi.
 • Beyaz ipek.
 • (Tekili: Sârik) Hırsızlar.

sevai / sevaî

 • İpek kumaş.

sündüs

 • Süslü ipek kumaş.
 • Sırmadan kabartma deseni. Eski bir çeşit ipekli kumaş. Parlak renkli, çiçekli, işlemeli, nakışlı olarak dokunmuş ipek kumaş. Altun veya gümüş tellerle işlemeli ve nakışlı olarak dokunmuş ipek kumaşlardan biri.

sündüs-misal / sündüs-misâl

 • Dokunuşunda altın, gümüş tellerin de bulunduğu bir tür ipekli kumaş gibi.

sündüsmisal

 • İpekten yapılmış kumaş gibi.

tıraz

 • Elbiselere nakışla yapılan süs.
 • Sırma ve ipekle işleme.
 • Zinet, süs.
 • Üslup, tarz, tutulan yol.
 • Döviz.

turra

 • (Tuğra) Mühür. Pâdişah damgası. Pâdişahın imzası.
 • Kumaşın etrafındaki nişan ve işaret. Kumaşta ipekten çevrilen kenar.
 • Herşeyin ucu ve kenarı.
 • Alındaki saç. Tura.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın