LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Intikam ifadesini içeren 41 kelime bulundu...

afv

 • Bağışlama. Allahü teâlânın, ihsânı ile, âsî ve günâhkâr kullarının kusur ve günâhlarını bağışlaması.
 • Bir kimsenin, düşmanından veya suçludan intikâm almaya, karşılığını yapmaya gücü yettiği halde bir şey yapmaması, intikâm almaması.

asar / âsâr

 • Öç almalar. İntikamlar.
 • Eserler.
 • İzler. Nişanlar. Abideler.
 • Âdetler.

demar-aver / demar-âver

 • İntikam alan, müntakim. Helâk eden. (Farsça)

fikr-i intikam / fikr-i intikâm

 • İntikam düşüncesi.

gadab

 • Hiddet, öfke, kızgınlık.
 • Allahü teâlânın, emrine karşı gelen kullarından intikam almak istemesi.

hıkd

 • Kin, buğz, adâvet.
 • İntikam almak için fırsat beklemek.
 • Kin, intikam arzusu.

hırs-ı intikam

 • İntikam hırsı.

hiss-i intikam

 • İntikam hissi.

hun

 • Kan, dem. (Farsça)
 • Öç, intikam, öldürme. (Farsça)

hunhah

 • İntikam alıcı, öç alıcı, kan isteyen. (Farsça)

iktisas

 • Birinin izinden, ardından gitmek.
 • Kısas istemek. İntikam almak.
 • Kıssa.
 • Hikâyeyi veya bir haberi doğruca söylemek.

intikam / intikâm / انتقام

 • Öc. (Arapça)
 • İntikam almak: Öc almak. (Arapça)

intikam-ı şahsi / intikam-ı şahsî

 • Şahsî intikam düşüncesi veya duygusu.

intikamat

 • (Tekili: İntikam) İntikamlar, öç almalar.

intikamcu / intikamcû / intikâmcû / انتقام جو

 • İntikam almağa çalışan, öç almak isteyen. İntikam arıyan.
 • İntikamcı. (Arapça - Farsça)

intikamkarane / intikamkârâne

 • İntikam besleyerek.
 • İntikam alırcasına.

intisar

 • Yardım etmek.
 • Hakkını tamamen almak.
 • Öc ve intikam almak.

işka'

 • Şikâyet ettirme.
 • İntikam alma, öç alma.
 • Darıltma, gücendirme.

kindar

 • Kin tutan. İçinde kin ve garez besliyen. Öc ve intikam almağa düşkün. (Farsça)

kinecu

 • Öc almağa uğraşan, intikam almak için çalışan. (Farsça)

kinehah / kinehâh

 • İntikam ve öc almak istiyen. Müntakim, kinci. (Farsça)

kinekeş

 • Düşmandan öc ve intikam alan. (Farsça)

kinemeşhun

 • Kinle, intikamla dolu. (Farsça)

meyl-i intikam

 • İntikam hissi.

muntakim

 • İntikamcı, intikam davası güden.

müntakim / منتقم

 • İntikam alan, öc alan.
 • İntikam alan.
 • (Nakm. dan) İntikam alan, öç alan, suçluya cezasını veren.
 • İntikam alan. (Arapça)

müntakimane / müntakimâne

 • İntikam almak tarzına.

muntasır

 • Öç alan. İntikam alan.

müntekim

 • İntikam alıcı. Zâlim ve mütekebbir (kibirli) cânîleri başkalarına ders olacak şekilde cezâlandıran, âsîleri ve taşkınlık yapanları şiddetli azâb ile azablandıran.

mürüvvet

 • İnsanlık, yiğitlik. Muhtâc olanlara, lâzım olan şeyleri vermek, başkalarına faydalı olmak, iyilik yapmak arzusu, insanlık. Adâleti yerine getirme ve hiç kimseden intikam almayı istememe.

müteşeffi

 • (Şifa. dan) Şifa bulan, iyileşen.
 • Öcünü, intikamını alarak rahatlaşan.

nakm

 • (Nakmet) İntikam, öç alma. Eza vererek cezalandırma.

nekam

 • (A, uzun okunur) Bir kimseyi kötü bir fiilinden dolayı şiddetle cezalandırmak. İntikam almak.

nikam

 • (Tekili: Nikmet) İntikamlar, öc almalar.

nıkmet

 • Şiddetli ceza, intikam alma.

sar

 • İntikam, öç.

se'r

 • İntikam, öç almak.
 • Kin.
 • Kısas etmek.

teşeffi

 • İntikam alma, kalbi buz gibi olma.
 • Rahatlamak. Şifâ bulmak.
 • Öc almak. Öc veya intikam almakla yüreği soğumak.

teşeffi-i gayz / teşeffî-i gayz

 • Öfkesinin öcünü alarak rahatlamak. İntikam alarak yüreğini soğutmak.
 • Öfkesinin öcünü alarak rahatlamak, intikam alarak yüreğini soğutmak.

vaveyla-yı intikam / vâveylâ-yı intikam

 • İntikam feryadı.

zahl

 • Öç. İntikam almak.
 • Düşmanlık, adâvet etmek, kin tutmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın