REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Iffet ifadesini içeren 49 kelime bulundu...

afaif

 • Namus, ırz ve iffet sahibi, şerefli kadınlar.

aff

 • İffet, namus. İffetli olmak. Nefsini haramdan men'etmek.

afif / afîf / âfîf / عفيف

 • Temiz. Güzel. Nezih. İffetli ve namuslu olan. Haramdan sakınan.
 • Müstakim.
 • İffetli, namuslu, temiz.
 • İffetli.
 • Temiz, iffetli, nâmuslu, haramdan (günahtan) sakınan.
 • İffetli, namuslu, terbiyeli, haramdan sakınan, nezih.
 • İffetli. (Arapça)

afifane / afifâne

 • İffetlice. Temiz olarak. Nazif olarak. (Farsça)

alude-daman / alude-dâmân

 • Eteği bulaşık, iffetsiz kadın. (Farsça)

aludedamen / âlûdedâmen / آلوده دامن

 • İffetsiz. (Farsça)

alüfte / âlüfte / آلفته

 • Muhabbet ve sevgiden deli gibi. (Farsça)
 • Alışık, nâmus perdesi yırtık, iffetsiz kadın. Fâhişe. (Farsça)
 • İffetsiz, düşkün kadın.
 • Alışık, iffetsiz kadın.
 • İffetsiz, fahişe. (Farsça)
 • Alışık. (Farsça)

aşifte / âşifte / آشفته

 • Perişan. (Farsça)
 • İffetsiz kadın. (Farsça)

asım / âsım / عاصم

 • Günahtan sakınan. (Arapça)
 • İffetli. (Arapça)

aşüfte / âşüfte / آشفته

 • Sevgiden kendinden geçen. Çıldırırcasına seven. (Farsça)
 • İffetsiz kadın. (Farsça)
 • İffetsiz kadın. (Farsça)
 • Perişan. (Farsça)

ayiş

 • Bolluk içinde rahat yaşayan.
 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) zevcesi ve mü'minlerin vâlidesi, Hz. Ebu Bekir'in (R.A.) kızının bir ismi. Aişe-i Sıddıka diye de anılır. Hayret edilecek derecede takva, iffet ve zekâvet sahibesi olup 2210 Hadis-i Şerif nakletmiştir. Hicretin 57. yılında vefat

cafcaf

 • Ahlâksız, iffetsiz kadın. (Farsça)

damenalude / dâmenâlûde / دامن آلوده

 • İffetsiz. (Farsça)

ehl-i ırz

 • Yüz aklığı ve şan, itibar sahibi olan, namuslu kimse. Şerefli ve temiz olan. Namuslu, iffetli ve ismetli. Irz ehli.

ezvac-ı tahirat / ezvac-ı tâhirat / ezvâc-ı tâhirât

 • Hz. Peygamber Efendimizin (A.S.M.) ismetli ve iffetli, pâk zevce-i muhteremeleri (R.A.) "Mü'minlerin anneleri" diye bilinen ve Peygamberimize (A.S.M.) âilelik etmek şerefine ermiş mübârek hanımlar.
 • Temiz eşler; Peygamber Efendimizin (a.s.m.) iffetli, mübarek hanımları.

ezvacıtahirat / ezvâcıtâhirât

 • Peygamberimizin iffetli hanımları.

fahişe / fâhişe

 • Büyük günahlar işleyen iffetsiz kadın.

fahişeler güruhu / fâhişeler gürûhu

 • Namusunu koruyamayan iffetsiz, hayasız kadınlar topluluğu.

hadd-i kazf

 • İffetli, temiz olan erkek veya kadına zinâ isnâd etmek (zinâ ettiğini söylemek) sebebiyle verilen cezâ.

hasın

 • (Çoğulu: Hâsınât) İffetli, namuslu ve şerefli kadın.

hasna / hasnâ

 • Çok fazlasıyla kendini haramdan saklayan kadın. Çok iffetli, çok nâmuslu kadın.

humud / humûd

 • Durgunluk, uyuşukluk; bir mâni olmadığı halde bekârlığı istemek. Şehvet ve iffetin azlığı.

husn

 • Perhizkârlık, iffet.

iffet-füruş

 • Namus ve iffetten söz eden. Namusluluk taslayan. (Farsça)

iffet-i mücessem

 • Cisimleşmiş iffet, namus; edep ve haya timsali.

iffet-i mücesseme

 • Cisimleşmiş iffet, namus; edep ve haya timsali.

iffetli

 • (İffetlü) Namus, hayâ ve iffet sahibi kadın.
 • Doğru, rüşvet yemez, haram yemez, istikametli kimse.
 • Eskiden kadınlara yazılan mektub hitabı.

ırz / عرض

 • Namus, iffet.
 • Namus, iffet. (Arapça)

isti'faf

 • Kötü şeylerden çekilmek.
 • İffetlilik iddia etmek.

izar

 • Peştemal. Futa. Göğüsten aşağı örtülen elbiseler.
 • İsmet, iffet.
 • Zevce.

kazf

 • Atmak. İffetli (temiz) erkek veya kadına zinâ isnâd etmek.

kemal-i iffet / kemâl-i iffet

 • Tam ve eksiksiz bir iffet ve namusluluk.

mahrum

 • Maddi veya manevi nimetlerden uzak kalmak.
 • Malı bereket bulmaz olan bedbaht. Felâhtan nasibsiz olan.
 • İffetinden dolayı zengin zannedildiğinden sadakadan mahrum olan.

muhaffif

 • (Hıffet. den) Hafifleten, hafifletici.

mühevvin

 • Hiffet ve kolaylık gösteren. Kolaylaştıran.

muhsan

 • Evli veya dul olan iffetli müslüman erkek. Evli olan iffetli kadına muhsana denir.

müteaffif

 • İffetli, şerefli, namuslu.

müteaffifane / müteaffifâne

 • İffetlilikle, şerefle, nâmuslulukla. (Farsça)

müteaffifin / müteaffifîn

 • (Tekili: Müteaffif) İffetli, namuslu ve şerefli kimseler. Müteaffifler.

namus

 • Irz, iffet, edeb, hayâ.
 • Şeriat.
 • Melâike.
 • İrade-i İlâhiyenin tecellisi.
 • Nizam.
 • Emniyet ve istikamet gibi faziletlerin muhassalası olan pek kıymetli haslet.
 • Bir kimsenin mahrem, gizli esrarı olup işleri ve hallerinin iç yüzüne vakıf ve muttali ki

nihayet-i iffet

 • İffetin en üst seviyesi.

pakdamen / pâkdâmen / پاک دامن

 • İffetli. (Farsça)

pars

 • Dine bağlı kimse. (Farsça)
 • Nâmuslu, iffetli, temiz ve doğru insan. (Farsça)
 • Fars milleti, İran kavmi. (Farsça)

perde

 • Kapı, pencere gibi yerlere asılan veya iki yeri birbirinden ayıran, görünmeğe mâni olan şey. (Farsça)
 • Mc: Irz, namus, iffet. (Farsça)
 • Bir müzik parçasını meydana getiren seslerden herbirinin kalınlık veya incelik derecesi. (Farsça)
 • Bir sahne eserinin büyük bölümlerinden her biri. (Farsça)
 • Ekran, (Farsça)

taaffüf

 • İffetli olma. İffetli görünme.
 • Tekellüfle salihlik yapma. Ahlâk dışı şeylerden kaçınma.
 • İstemekten uzak durma.

tahaffüf

 • (Hiffet. den) Hafiflemek. Hafif olmak.
 • Ayağa mest gibi bir şey giymek.

tahfif

 • (Hıffet. den) Hafifletme, yükünü azaltma. Kolaylaştırma.
 • Lâyıkı vechiyle hürmet etmemek.
 • Maddî-manevî bir ızdırabı azaltmak.
 • Kelimelerin bazı harflerini terketmekle telâffuzunu kolaylaştırmak.

terdamen / terdâmen / تردامن

 • İffetsiz. (Farsça)
 • Namussuz. (Farsça)

zevcat-ı tahirat / zevcât-ı tâhirât

 • Peygamber efendimizin iffetli, pâk, muhterem zevceleri. Mü'minlerin anneleri.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın