LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Işık. ifadesini içeren 126 kelime bulundu...

aczalud / aczâlûd

 • Güçsüzlükle karışık.

adem-alud / adem-âlûd

 • Yoklukla karışık.

ademalud / ademâlûd

 • Yoklukla karışık.

afraze

 • Nur. Aydınlık, ışık. (Farsça)
 • Kandil fitili. (Farsça)

alud / âlûd

 • Bulaşık, karışık.

alude / âlûde

 • Karışık.

alüfte / âlüfte / آلفته

 • İffetsiz, fahişe. (Farsça)
 • Alışık. (Farsça)

amig

 • Karışık. (Farsça)
 • Hakikat. (Farsça)
 • Mc: Çiftleşme. (Farsça)

amihte

 • Karışmış, karışık. (Farsça)

amije

 • Şair. (Farsça)
 • Karışmış, karışık. (Farsça)

asime-sar / asime-sâr

 • Kafası karışık. (Farsça)

asir

 • Karmakarışık.
 • Bitişik komşu.

aşure / âşure

 • Bir çok meyve ve hububat karıştırılarak pişirilen tatlı; derleme, karışık.

ayn-ı ziya

 • Işığın kendisi, bizzat ışık.

barik

 • Şimşek. Işık. Şimşekli bulut. Yıldırım parıltısı.

bekaalud / bekââlûd

 • Kalıcılıkla karışık.

çerag

 • Işık. kandil. Lâmba. Mum. (Farsça)
 • Kutlu, mutlu. (Farsça)
 • Otlak. Mer'a. (Farsça)
 • Otlama. (Farsça)
 • Tekaüd. (Farsça)
 • Talebe. (Farsça)

cergand

 • Bumbar dolması denen bir yemek çeşiti. (Farsça)
 • Işık. Işık konacak yer. (Farsça)

çin / çîn / چين

 • Kırışık. (Farsça)

dalaletalud / dalaletâlûd

 • Sapkınlık karışık.

dav'

 • Şule, ziya, ışık.

derhem

 • Karışık, karmakarışık. (Farsça)
 • Muztarib, sıkıntılı, ıztırab çeken. (Farsça)
 • İncinme. (Farsça)

dirahş

 • Nur, ziya, parıltı, parlama, ışık. (Farsça)

efrug

 • Şu'le, nur, ziya, ışık. (Farsça)

ehli / ehlî

 • Munis, alışık. Yabancı olmayan. Kendisi ile ünsiyet edilen.

emşac

 • (Tekili: Meşc) Nutfenin vasfı. Karışık. Dağınık.

envar-ı sitte / envâr-ı sitte

 • Altı nur, ışık.

faza

 • Karışık.

fer / فَرْ

 • Işık.

fürug

 • Işık. Ziya. Aydınlık. Nur.

füruğ / fürûğ / فروغ

 • Işık. (Arapça)
 • Parıltı. (Arapça)

girif

 • İç içe girmiş, karışık.

girift

 • Yakalama, tutma. (Farsça)
 • Dolaşık. Birbiri içine girik. Girintili çıkıntılı, karışık. (Farsça)
 • Motifleri birbirine girik ve içiçe geçme olan tezyinat tarzı. Buna aynı zamanda arabesk de denilir. (Farsça)
 • Türk musikisinin nefesli sazlarından olup, bugün unutulmak üzeredir. Ney'e benzer. Girift ç (Farsça)

hab-alud

 • Uykulu. Uyku karışık.

hakaikaşina / hakâikâşinâ

 • Hakikatlere alışık.

hakaret-amiz / hakaret-âmiz

 • Hakaretle karışık. Hakaretle beraber. (Farsça)

hakaretamiz / hakaretâmiz

 • Hakaretle karışık.

hayal-alud / hayal-âlud

 • Hayalle karışık.

hayalalud / hayâlâlûd

 • Hayâlle karışık.

hayatalud / hayatâlûd

 • Hayatla karışık.

hayretalud / hayretâlûd

 • Hayretle karışık.

herc ü merc

 • Darmadağınık. Karmakarışık. Allak bullak. (Farsça)

hercümerc

 • Karmakarışık.
 • Karmakarışık.

hüzn-amiz

 • Gam, keder ve hüzünle karışık. (Farsça)

hüzün-alud / hüzün-âlûd

 • Hüzünle karışık.

ifratalud / ifratâlûd

 • Aşırılıkla karışık.

işlek

 • t. Çok işler, fazlaca işlenen.
 • Tecrübeli, idmanlı, alışık.

ittisal / ittisâl / اتصال

 • Birleşme, kavuşma. (Arapça)
 • Bitişik. (Arapça)

izzet-alud / izzet-âlûd

 • Şeref ve yücelikle karışık.

izzetalud / izzetâlûd

 • İzzetle karışık.

jülide / jülîde / ژوليده

 • Dağınık, perişan, karma karışık. (Farsça)
 • Dağınık, karışık. (Farsça)

leffen

 • Ekli, bitişik.
 • Ekli, bitişik.

lüab-alud / lüab-âlud / lüab-âlûd

 • Salya, tükrük karışık.
 • Tükrükle karışık.

magşuş

 • Katışık. Karışık. Saf olmayan.

mahlut / mahlût / مخلوط

 • (Halt. dan) Karıştırılmış. Katılmış. Karışık.
 • Karıştırılmış, karışık.
 • Karışık. (Arapça)

matemalud / mâtemâlûd

 • Yasla karışık.

me'luf

 • Alışılmış. Ünsiyyet edilmiş.
 • Alışık. Huy edinmiş.

me'nus

 • Alışılmış. Alışık. Ünsiyet edilmiş.
 • Beğenilmiş. Mergub.

melez

 • Irkı karışık.

melsuk / melsûk / ملصوق

 • Yapışık. (Arapça)

meluf / melûf / مألوف

 • Alışık. (Arapça)

memzuc / memzûc / ممزوج

 • Bitişik. Karışık. Karışmış. Birlik olmuş. Birbirine mezc olmuş.
 • Şakalaşmak.
 • Oynamak.
 • Karışık.
 • Karışık. (Arapça)

menar

 • Fener, aydınlatıcı ışık.

merbut

 • Bağlı. Rabtedilmiş. Mensub. Ekli. Ulaşmış, bitişmiş, bitişik.

meş'ale-i hidayet

 • Hak ve doğru yolu gösteren meş'ale, ışık.

meşale

 • Aydınlatan ışık.

mevtalud / mevtâlûd

 • Ölümle karışık.

mü'telif

 • (Ülfet. den) Alışan, ülfet eden, alışık.
 • Uygun, muvafık, denk.

muamma-alud / muammâ-âlûd

 • Anlaşılması zor ve karışık.

muhtel

 • Bozuk, karışık.

muhtelit / مختلط

 • Karışmış. Karışık. Karma.
 • Karışık. (Arapça)

mülahık

 • (Lahk. dan) Yapışık, bitişik.

mülasık

 • (Lüsuk. dan) İltisaklı. Bitişik. Yapışık. Yanyana bulunan.

mülebbes

 • (Lebs. den) İltibaslı, karışık.
 • Giyilmiş.

mülsak

 • Yapışık, bitişik.

mültesik

 • (Lüsuk. dan) Birbirine bağlanmış. Yapışık, bitişik.

mümteziç

 • Birleşik, karışık.

murtabit

 • Bağlı. İrtibatlı. Birbirine bitişik. Ekli.

müşa'şa

 • (Şa'şaa. dan) Parlayan, parıldayan.
 • Dedbedeli, gürültülü, patırtılı.
 • Karışmış, karışık.

müşevveş / مشوش / مُشَوَّشْ

 • Düzensiz, karma karışık.
 • Düzensiz, karışık.
 • Karışık. (Arapça)
 • Karışık.

müste'nis

 • Ünsiyet peyda etmiş olan, alışık. Alışılmak istenen.

müştebeh

 • Zor, karışık.

müstênis

 • Alışık.

mütelasık

 • (Lüsuk. dan) Birbiriyle birleşmiş olan. Bitişik.

müteşabike / müteşâbike

 • Birbirine girmiş, örgülenmiş, karışık.

muttasıl / مُتَّصِلْ

 • Yapışık, bitişik.
 • Bitişik.

müzdehim

 • (Zahm. dan) Kalabalık, izdihamlı, pek sıkışık.

müzebzeb

 • Karmakarışık.
 • Elinden iş gelmez, bir şeye karar veremeyen. Beceriksiz.

na-behre

 • Azim, ulu. (Farsça)
 • Karışık. (Farsça)
 • Soysuz. (Farsça)

nevmalud / nevmâlûd

 • Uyku ile karışık.

nur / nûr / نور

 • Aydınlık. Parıltı. Parlaklık. Her çeşit zulmetin zıddı. Işık.
 • Kur'ân-ı Kerim. İman. İslâmiyet. Peygamber.
 • Zulmeti def eden, şule, ışık.
 • Aydınlık, ışık.
 • Işık. (Arapça)

nur-u asli / nur-u aslî

 • Asıl nur, gerçek aydınlatıcı nur ve ışık.

nur-u asümani / nur-u âsümânî

 • Semâvî nur, göksel ışık.

nur-u azam / nur-u âzam

 • Çok büyük nur, ışık.

nur-u hidayet / nur-u hidâyet

 • Doğru ve hak yolu gösteren nur, ışık.

nur-u kabir

 • Kabri mânevî olarak aydınlatan ışık.

nur-u semavi / nur-u semavî

 • Semavî nur, vahiy ile gelen aydınlık, ışık.

nur-u şerif

 • Şerefli nur, ışık.

orijinal

 • Bir şeyin aslı. Tuhaf, garib hâli olan. (Fransızca)
 • Değişik. (Fransızca)
 • Nev'i şahsına mahsus, kendine mahsus. (Fransızca)
 • Vasıf ve keyfiyetleri cihetinden benzerlerinden ayrı ve üstün. (Fransızca)
 • Bir nümuneye göre olan. (Fransızca)

paluş

 • Karışık. (Farsça)

perişan

 • Dağınık, karışık. (Farsça)
 • Bozuk, tertibsiz, düzensiz. (Farsça)
 • Kederli, hüzünlü, kaygılı. (Farsça)

pertev / پرتو

 • (Pertav) Ziya, ışık. (Farsça)
 • Atılma, sıçrama, hız. (Farsça)
 • Işık. (Farsça)

pertev-suz

 • Yakan ışık. Güneşe karşı tutulduğu zaman, ışıkları bir noktaya toplayan ve bu suretle ışığın değdiği yeri yakan mercek.

pür-çin

 • Çok buruşuk, çok bükülmüş ve karışık. (Farsça)

sahte

 • Düzme, yapmacık, yalandan, taklit. (Farsça)
 • Kalp, karışık. (Farsça)

şarıka

 • (Çoğulu: Şevârık) Aydınlık, nur, ziya, ışık.

şehd-amiz

 • Bal gibi tatlı. Balla karışık. (Farsça)

şem

 • Mum, ışık.

şem'

 • Mum, ışık.
 • Mum, ışık.

şemit

 • Karışık.

şeriat

 • Doğru yol. Hak din yolu.
 • Büyük ve geniş cadde.
 • Nur, aydınlık, ışık.
 • Kur'an-ı Kerim ve Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın târif ettiği ve bildirdiği yol. Allah (C.C.) tarafından Peygamber Aleyhisselâm vâsıtasiyle vaz' ve tebliğ olunan hükümleri hâvi İlâhî kan

seyyiatalud / seyyiatâlûd

 • Çirkinliklerle karışık.

sirac

 • Işık. Lâmba. Fener. Mum. Kandil.
 • Şevk veren şey.
 • Güneş ve ay mânâsına veya Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) "Nur saçan" meâlinde verilen bir isimdir.

şule / şûle

 • Işık.
 • Işık.

şuride

 • Perişan, karışık. (Farsça)
 • Tutkun, âşık, meftun. (Farsça)

şuridehatır / şûrîdehâtır / شوریده خاطر

 • Gönlü perişan, aklı karışık. (Farsça - Arapça)

üslupşiken / üslûpşiken

 • İfade ve anlatımı bozuk, karışık.

vahşet-amiz / vahşet-âmiz

 • Vahşetle karışık. (Farsça)

vehm-alud / vehm-âlud

 • Vehimli. Vehim dolu. Vehim karışık. (Farsça)

vemiz

 • Bulut arasından görünen ışık.

zav' / ضوء

 • Aydınlık. Işık.
 • Işık. (Arapça)

zehralud / zehrâlûd

 • Zehirle karışık.

zerk-alud / zerk-âlûd

 • Riyalı, riya karışık. (Farsça)

zevalalud / zevâlâlûd

 • Zevalle karışık.

zevk-alud / zevk-âlud

 • Zevkli, zevk karışık. (Farsça)

zevkalud / zevkâlûd

 • Zevkle karışık.