LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Içindekiler ifadesini içeren 17 kelime bulundu...

alem-i kebir / âlem-i kebîr

 • İnsandan başka bütün mahlûkât, kâinat ve içindekiler.

beraat-ül istihlal / berâat-ül istihlâl

 • Bir eserin içindekilerini güzel bir başlangıçla baş tarafında anlatmak. İyi bir alâmet. Güzel bir başlangıç.
 • Bir ibarede müradif ve mukni birkaç kelime bulunması, hüsn ve insicamdaki ibarenin vech-i mergub üzere te'lif ve terkibi.
 • Maaş, rütbe, nişan için hükümetçe bildirilen

fihris / فهرس

 • İçindekiler. (Arapça)
 • İndeks, dizin. (Arapça)

fihrist / فِهْرِسْتْ

 • İçindekiler listesi.
 • İndeks, içindekiler.
 • İçindekileri gösteren liste.

fihriste / فِهْرِسْتَه

 • İçindekileri gösteren liste.

fihristecik

 • Küçük indeks, içindekiler.

ma-fi-ha

 • İçindekiler. O şeyin içinde olanlar.

mafiha / mâfihâ / mâfîhâ

 • İçindekiler.
 • İçindekiler, içinde olan her şey.

mal-i menkul

 • Taşınabilen ve nakledilebilen mal. (Arâzi ve binanın haricindekiler)

müfredat

 • Bir bütünü meydana getiren şeylerin her biri.
 • Bir şeyin içindekiler.
 • Basit ve gayr-i mürekkeb şeyler.
 • Toptan mâlum olan şeylerin tafsilâtı, birer birer zikrolunmuşları.
 • Edb: Tek tek ve ayrı ayrı beyitler.
 • Gr: Bir ibareyi meydana getiren kelimelerin her

muhteva

 • Bir şeyin içindekiler. Kaplanan, içine alınan. İçindeki şey.

muhteviyat / محتویات

 • İçindekiler.
 • İçindekiler. (Arapça)

muhteviyyat / muhteviyyât

 • İçindekiler. Kapladığı şeyler.

münderecat / münderecât

 • İçindekiler.

mündericat / mündericât / مندرجات

 • İçindekiler. Dercolunmuş olanlar.
 • İçindekiler. (Arapça)

müştemilat / müştemilât

 • İçindekiler.

tabiat

 • (Tabia) Yaratılış, huy, karakter.
 • Âlem ve içindekiler. Şeriat-ı fıtriyye. Hadiselerin ve varlıkların bağlı olduğu kanunlar. Allah, tabiatı yarattığı ve varlıkların nasıl hareket edeceğini kanunlariyle ve emirleriyle tayin ettiği halde Allah'ı inkâr edip tabiat yapıyor diyenler büyük

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR