LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Hude ifadesini içeren 29 kelime bulundu...

akim / akîm

 • Neticesiz, sonu yok. Beyhude.
 • Yağmur getirmeyen rüzgar.
 • Çocuğu olmayan, kısır. Doğurmayan (kadın), doğurtmayan (erkek).
 • Beyhude, boş yere.
 • Kısır erkek veya kadın.

behlel

 • Abes, boş boşuna. Batıl, beyhude.

bi'at-ı rıdvan / bî'at-ı rıdvân

 • Hudeybiye'de Semûre ismindeki ağacın altında 400 Eshâb-ı kirâmın Peygamber efendimize, emirlerini kayıtsız şartsız yerine getireceklerine dâir verdikleri söz.

bi-hude / bî-hude

 • Boşuna, beyhude, boşu boşuna. (Farsça)

bihude / bîhude / بيهده

 • Boşuna, beyhude. (Farsça)

bızr

 • Beyhûde, boşu boşuna.

butul

 • Çürüklük, boşluk, beyhudelik.

cüfaen

 • Beyhude, boşuboşuna, faydasız yere.

ebatil

 • (Tekili: Ubtule) Beyhude, bâtıl, hurâfe, mantıksız, hakikatsız şeyler.

garr

 • Beyhude ve bâtıl şey.
 • Gafil adam.
 • Aldatan.
 • Kuyu kazan.

güzaf / güzâf / گزاف

 • Boş, bîhude. Lüzumsuz. (Farsça)
 • Saçma sapan, ipe sapa gelmez, boş, beyhude. (Farsça)

hadba'

 • (Çoğulu: Hudeb) Kalçaları sıyrılıp çıkan zayıf dişi deve.

hadin / hadîn

 • (Çoğulu: Hudenâ) Sâdık dost, vefadar arkadaş.

halid bin velid

 • Câhiliye devrinde Kureyş eşrafındandı. Hudeybiye muahedesinden sonra Müslüman oldu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, kendisine Seyfullah namını vermiştir. Çok kahraman bir gazi idi. Suriye, Filistin, Şam gibi yerler onun himmeti ile feth olunmuştur. 18 Hadis-i şerif nakletmiştir.Hicri 21 senesi

ham

 • Olmamış, pişmemiş, çiğ. (Farsça)
 • Nâfile, beyhude, boşuboşuna. (Farsça)
 • İşlenmemiş, üzerinde çalışılmamış. (Farsça)
 • Acemi kimse, tecrübesiz. Terbiye görmemiş kişi. (Farsça)

hatrib

 • Daima beyhude ve mânasız konuşan.

heba

 • İnce toz.
 • Boş. Beyhude. Nâfile. Faydasız. İsraf. Ziyan.
 • Aklı az olan.

hubut

 • Bâtıl olmak. Beyhude, işe yaramaz olmak.

hüdbe

 • (Çoğulu: Hüdeb) Hamle yapmak.

lafügüzaf

 • Beyhude, faydası olmayan söz. Boş laf, lakırtı. (Farsça)

na-hak

 • Haksız, beyhude, boş. (Farsça)

ruhud

 • Etli, besili, şişman, semiz. (Müe: Ruhude)

sabikun-ı evvelun / sâbikûn-ı evvelûn

 • Dinlerini muhâfaza için yurtlarından ayrılan, Resûlullah sallallahü aleyhi ve selleme son derece bağlılık gösteren muhâcirlerden, iki kıbleye karşı namaz kılmış olanlar veya Bedr gazvesinde (harbinde) bulunanlar veya Hudeybiye'de Bîat-ür-Rıdvân'da bu lunanlar veya hicretten evvel müslüman olanlar yâ

şecere-i rıdvan / şecere-i rıdvân

 • 628 (H.6) senesinde yapılan Hudeybiye andlaşmasından önce Medîneli müslümanların, altında Peygamber efendimize ve İslâm dînine bağlı kalacakları husûsunda bağlılık yemîni ettikleri ağaç.

şehid

 • Şâhid olan.
 • Meşhude. Allah (C.C.) yolunda canını feda eden müslüman. Hak için hayatını feda ederek ölen. Allah'ın rızasına eren. (Naklinde ve gaslinde Rahmet melekleri hazır oldukları için yahut kıyamette ümem-i sâlife hakkında istişhad olunan zevattan olduğu için yahut vefat etmeyip

sulh-u hudeybiye

 • Hudeybiye Barışı.

tatvilat / tatvilât

 • (Tekili: Tatvil) Boş, beyhude ve fazla sözler.

zalf

 • Men'etmek. Nefsini bir işe rağbet ve teveccühten men etmek.
 • Mübah şey.
 • Bâtıl.
 • Şiddet.
 • Beyhude.

zehuk

 • (Zehak) Boş, beyhude. Bâtıl. Zâil, yok olan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın