LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Hos kelimesini içeren 79 kelime bulundu...

adem-i rıza

 • Hoşnutsuzluk, memnun olmama.

azik

 • Hoşa giden.

cemile

 • Hoşa gitmek için yapılan hareket.

dav'

 • Hoş kokular kokmak. Depretmek.

dil-nişin / dil-nişîn

 • Hoşa giden, kalpte yerleşen.

ehlen sehlen

 • Hoş safa geldiniz.

ehlen ve sehlen

 • Hoş geldiniz, sefa geldiniz.
 • Hoş geldiniz, safâ geldiniz (meâlinde söylenir.)

ehlen-sehlen

 • Hoş geldiniz.

emare-i rıza

 • Hoşnutluğun işareti.

ezhar-ı latife / ezhâr-ı lâtife

 • Hoş, güzel çiçekler.

fıkarat-ı latife / fıkarât-ı latife

 • Hoş ve lâtif hikâyeler.

hava-yı nesim / havâ-yı nesîm

 • Hoş ve hafif rüzgar havası.

hazzetmek

 • Hoşlanmak, zevk ve lezzet almak.

hoşab / خوشاب

 • Hoşaf, komposto. (Farsça)

hoşaf / خوشاب

 • Hoşaf, komposto. (Farsça)

hoşamed / hoşâmed

 • Hoş geldi. (Farsça)

hoşamed gu / hoşâmed gû

 • Hoş geldin, diye söyleyen. (Farsça)

hoşamedgu / hoşâmedgû / خوش آمد گو

 • Hoşgeldiniz diyen. (Farsça)

hoşamedi / hoşâmedî

 • Hoşgeldin.
 • Hoş geldin demek, hoş geldine gitmek.
 • Hoş geldin deme.

hoşbu / hoşbû / خوشبو

 • Hoş kokulu. (Farsça)

hoşgu / hoşgû

 • Hoş konuşan, tatlı dilli. Konuşmaları kırıcı olmayan. (Farsça)

hoşgüzeşte

 • Hoş geçmiş tatlı zaman. (Farsça)

hoşlanmak

 • Hoşuna gitmek, sevmek.

hub

 • Hoş, güzel, iyi. (Farsça)

istilzaz

 • Hoşa gitmek, lezzet almak.

istiskal / istiskâl / استثقال

 • Hoşnutsuzluğu belli ederek karşı tarafı çekilmez görme.
 • Hoş karşılamama, yüz vermeme. (Arapça)

istitabe

 • Hoş ve iyi bulma.

keyif

 • Hoş hâl.

latif / lâtîf / لطيف / latîf / لَط۪يفْ

 • Hoş, güzel, ince.
 • Hoş.
 • Hoş, yumuşak. (Arapça)
 • Hoş.

latifane / lâtifâne

 • Hoş ve güzel bir şekilde.

latife / latîfe / لَط۪يفَه

 • Hoş söz. Şaka. Mizah. Söz ile iltifat. İnsanın çok ince ve hassas olup kalbe bağlı bir duygusu. (Mukabili ciddiyettir)
 • Hoş söz.

letafet / letâfet

 • Hoşluk, yumuşaklık, tatlılık.
 • Hoşluk, güzellik.
 • Hoşluk, güzellik, incelik, yumuşaklık.

letafetli / letâfetli

 • Hoş, güzel.

lükkah

 • Hoş kokulu bir ot.

lütf-u cemal / lütf-u cemâl

 • Hoş güzellik.

mahlukat-ı latife / mahlûkat-ı lâtife

 • Hoş, güzel mahlûklar, yaratılmışlar.

mahzuz / mahzûz

 • Hoşlanan.

mahzuzat / mahzuzât / mahzûzât / mahzûzat / محظوظات

 • Hoşa giden şeyler. Hazlar.
 • Hoşlanılan şeyler.
 • Hoşa gidecek şeyler. (Arapça)

marziyyat

 • Hoşa giden, razı olunan şeyler; Allah'ın razı olacağı şeyler.

mekruh / mekrûh

 • Hoş görülmeyen, beğenilmeyen şey. Peygamber efendimizin beğenmediği ve ibâdetin sevâbını gideren şeyler. Yasak olduğu haram gibi kesin olmamakla berâber, Kur'ân-ı kerîmde, şüpheli delil ile, yâni açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahâbînin (Peygamb er efendimizin arkadaşlarının) bildirmesi ile anl

memnun / memnûn

 • Hoşnut.

memnuniyet

 • Hoşnutluk.

misk ü anber

 • Hoş ve güzel koku.

muanber / معنبر

 • Hoş kokulu, amberli. (Arapça)

mümaşaat / mümâşaat

 • Hoş geçinme, başkalarının fikrine katılıyormuş gibi görünme, uyuşma.

mümaşaatkar / mümaşaatkâr

 • Hoş geçinen, anlaşma yolunu seçen.

munika

 • Hoşa giden, beğenilen şey. Güzel.

müsamaha / müsâmaha / مسامحه

 • Hoşgörü.
 • Hoş görü, tolerans, görmemezlikten gelme, göz yumma.
 • Hoş görme, kusuru görmezlikten gelme.
 • Hoşgörü. (Arapça)

müsamahakar / müsamahakâr / müsâmahakâr / مسامحه كار

 • Hoşgörü gösteren, göz yuman.
 • Hoş gören.
 • Hoşgörülü. (Arapça - Farsça)

müsamahakarane / müsâmahakârâne

 • Hoş görerek.

na-hoş

 • Hoş olmayan, hoşa gitmeyen. (Farsça)

nahoş / nâhoş / ناخوش

 • Hoşa gitmeyen.
 • Hoş olmayan.
 • Hoş olmayan. (Farsça)

nazar-ı müsamaha

 • Hoşgörülü bakış.

nefaset

 • Hoşluk, güzellik.

nesim / nesîm

 • Hoşa giden, hafif ve lâtif esen rüzgâr.
 • Hoş ve hafif rüzgâr.
 • Hoş esen yel.
 • Hoşa giden rüzgâr.

razı / râzı

 • Hoşnut.
 • Hoşnud, memnun.

razı olmak / râzı olmak

 • Hoşnut olmak.

revaih-i tayyibe / revâih-i tayyibe

 • Hoş ve güzel kokular.

reyhan / reyhân

 • Hoş ve güzel koku veren çiçek.

rih-ı reyhan

 • Hoş ve güzel kokulu rüzgâr.

rihireyhan / rîhireyhan

 • Hoş kokulu rüzgâr.

rızadade / rızâdâde

 • Hoşnut olmuş.

saba / sabâ

 • Hoş bir rüzgâr.

safa geldin / safâ geldin

 • Hoş geldin.

safalar geldin / safâlar geldin

 • Hoş geldin.

semahatli / semâhatli

 • Hoşgörülü, cömert, iyiliksever.

şirinkar / şirinkâr

 • Hoş ve tatlı muamele eden. (Farsça)

tarazi

 • Hoşnutlaşmak.

tatyib

 • Hoş etme.

temaşa

 • Hoşlanarak bakmak. Seyretmek. Seyre çıkmak. Gezmek. İbretle bakmak. (Farsça)

tenkirat

 • Hoş görmeme, yasaklama.

tesamuh / tesâmuh

 • Hoş görme.

tesamüh / tesâmüh / تسامح

 • Hoşgörü. (Arapça)

tesamühkar / tesâmühkâr / تسامحكار

 • Hoşgörülü. (Arapça - Farsça)

tesamühkarlık / tesâmühkârlık

 • Hoşgörü. (Arapça - Farsça - Türkçe)

tesamühperver / tesâmühperver / تشامح پرور

 • Hoşgörülü. (Arapça - Farsça)

vezaif-i latife / vezaif-i lâtife

 • Hoş ve şirin görev.

zemzeme

 • Hoş ses, nağme.

zencebil / zencebîl

 • Hoş kokulu bir baharat adı.
 • Hoş kokulu bir baharat, zencefil.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın